• Novinky a archív

     • Zimná olympiáda
      • Zimná olympiáda

      • Túžobne očakávaná pani zima so snehovou nádielkou konečne dorazila aj do Starej Ľubovne. Pre deti materskej školy pani učiteľky pripravili zimnú olympiádu s pútavými športovými úlohami. Triafali do bránky, brodili sa po snehu, prekonávali prekážky, podliezali gumu, prekračovali palice, tvorili snehové gule, triafali na terč, stavali zo snehu stavbu a samozrejme postavili snehuliaka. Na dodržiavanie pravidiel prihliadal snehuliak Dodo, ktorý je zároveň strážcom materskej školy a veľvyslancom pani Zimy. A samozrejme, tak ako pri každej olympiáde, aj pri našej nechýbala vlajka a sladká odmena. "HIP, HIP, HURÁ, NECH ŽIJE NAŠA OLYMPIÁDA". Foto si pozrite TU.

     • Vianoce trochu inak
      • Vianoce trochu inak

      • Každý rok pre rodičov pripravujeme vianočné posedenie s kultúrnym programom. Bohužiaľ, pandemická situácia nám nedovolila osláviť spoločne s rodičmi tieto vianočné sviatky. Ale nám to nezabránilo, aby každá trieda individuálne pripravila vianočné posedenie s vianočnými zvykmi, ktorých súčasťou bolo vianočná výzdoba, pečenie medovníkov, štedrovečerný stôl, hostina, spev kolied a modlitba. Detí si zahrali divadielko o narodení Ježiška a každé dieťa rodičov potešilo vlastnoručne vyrobeným vianočným pozdravom. Fotografie a spomienky nám pripomínajú, že aj tento rok boli Vianoce nádherné. Foto si pozrite TU.

     • Školský klub detí otvoril svoje dvere 18. januára 2021
      • Školský klub detí otvoril svoje dvere 18. januára 2021

      • V pondelok 18.januára 2021 sme otvorili náš Školský klub detí (Fotografie si pozrite TU).

       Činnosť klubu počas dňa : 

       8.00 do 11.30 : Vzdelávacia činnosť  - žiaci sú rozdelní do viacerých skupín. Mladší žiaci pracujú s vychovávateľkami a asistentkami učiteľa podľa pokynov triednych učiteliek, starší pokračujú v dištančnom vzdelávaní. 

       Žiaci so ŠVVP z 2.stupňa pracujú v malých skupinách pod dohľadom špeciálnej pedagogičky.

       11.30 do 12.30 : Obed

       12.30 do 16.00 : Záujmová a oddychová činnosť - spoločenské hry, športové aktivity, . . .

     • Obnovená prevádzka MŠ od 11.1.2021
      • Obnovená prevádzka MŠ od 11.1.2021

      • Od 11. januára sme obnovili v obmedzenom režime prevádzku materskej školy. Nastúpilo 19 detí a vôbec sa nenudia. Tému tohto týždňa  - ZIMNÉ RADOVÁNKY, umocnil novonapadnutý sneh. To bolo radosti ! Fotografie si pozrite TU.

     • Otvorenie ŠKD od 18.januára 2021
      • Otvorenie ŠKD od 18.januára 2021

      • Riaditeľka školy oznamuje že  18. januára 2021 ( pondelok ) bude spustená prevádzka Školského klubu detí základnej školy pre žiakov rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a žiakov rodičov ktorých povaha práce neumožňuje  vykonávať prácu z domu.

       Činnosť bude prebiehať v miestnosti č. 21 - vstup pre 2.stupeň. Vchod pre 1.stupeň je pre stavebné úpravy uzavretý !

       Rodičia musia nahlásiť žiaka na stavovanie vedúcej školskej jedálne

        Všetky platné nariadenia a epidemiologické  opatrenia ostávajú zachované.

                   Zákonný zástupca je povinný pri nástupe žiaka do školského klubu detí predložiť Potvrdenie  o bezinfekčnosti.


     • Oznam pre rodičov materskej školy
      • Oznam pre rodičov materskej školy

      • Riaditeľka školy oznamuje že, na základe rozhodnutia ministra č: 2021/9418: 1- A1810 zo dňa 5.1.2021  dňa 11. januára  2021 bude obnovená prevádzka materskej školy v obmedzenom režime pre deti zákonnných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje  vykonávať prácu z domuRodičia boli oboznámení telefonicky.

       Všetky platné nariadenia a epidemiologické  opatrenia ostávajú zachované.

        Zákonný zástupca je povinný pri nástupe dieťaťa do materskej školy Potvrdenie  o bezinfekčnosti.

     • Oznam pre rodičov základnej školy
      • Oznam pre rodičov základnej školy

      • Riaditeľka školy oznamuje, že na základe rozhodnutia ministra č: 2021/9418: 1- A1810 zo dňa 5.1.2021 od  11. januára 2021 bude vyučovanie  na 1. a 2. stupni základnej školy prebiehať len dištančnou formou pre všetkých žiakov školy.

       Nové informácie budú zverejnené na stránke školy a cez aplikáciu Edupage.