• Novinky a archív

     • Krížová cesta
      • Krížová cesta

      • Pôstne obdobie je časom zamýšľania sa nad našimi životmi, akýmsi spomalením bežných dní a časom na modlitbu. Aj žiaci 1. stupňa ZŠ v stredu 31.03.2021 rozjímali o utrpení Ježiša Krista a pomodlili sa Krížovú cestu jednotlivo v triedach. Zastavenia sa spájali s bežným životom nielen na škole, a tak mali žiaci možnosť zamyslieť sa aj sami nad sebou. Fotografie si pozrite TU.

     • Úspešní v projekte ENTER pre školy
      • Úspešní v projekte ENTER pre školy

      • Naša škola sa stala úspešnou v grantovej výzve ENTER pre školy 2020 – Digitálna generácia (Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis) a získala finančnú podporu v sume 993,60 € na nákup programovateľných zariadení - micro:bitov.

       Čo to vlastne "micro:bit" je?

       Je to mikropočítač menší ako mobil. Ide o najjednoduchšie programovateľné teliesko na trhu a je vhodné aj pre úplných začiatočníkov. Dajú sa s ním vytvárať jednoduché hry, merať teplota, ovládať zvuk či svetelnosť iných zariadení.

       Našim cieľom je sprístupniť žiakom a žiačkám druhého stupňa zaujímavou a interaktívnou formou svet digitálnych technológií a programovania prostredníctvom micro:bitov. Micro:bity môžu byť využité nielen na hodinách programovania a informatiky, ale aj na všetkých ostatných predmetoch, pretože ich využitie je veľmi praktické a variabilné. Tešíme sa, že aj naši žiaci budú mať túto príležitosť (https://enter.study/).

     • REKONŠTRUKCIA VÝŤAHU V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI
      • REKONŠTRUKCIA VÝŤAHU V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

      • Naša škola nezaháľala a v čase uzatvorenia škôl využila čas na rekonštrukciu výťahu v školskej jedálni v celkovej hodnote 7 956 €. Rekonštrukcia pozostávala z kompletnej výmeny výťahu, elektroinštalácie a rozvodov. Fotografie z rekonštrukcie si pozrite TU.

     • PONOŽKOVÁ VÝZVA
      • PONOŽKOVÁ VÝZVA

      • Ponožková výzva sa každoročne koná 21. marca a spája sa so Svetovým dňom Downovho syndrómu (ide o symbolický dátum zložený z 3 a 21 = trizómia 21.chromozómu). Tento deň sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožkyVýzva je určená všetkým, ktorí chcú prejaviť solidaritu a podporiť ľudí s Downovým syndrómom a ich rodiny. Zároveň rozširuje povedomie o tom, že ľudská individualita robí tento svet krajším, pestrejším, zaujímavejším a inšpirujúcim. Viac informácií TU. 

       Aj my sme sa zapojili do tejto výzvy ... (VIDEO TU , FOTO TU)

     • PREVÁDZKA ZŠ od 8.marca 2021
      • PREVÁDZKA ZŠ od 8.marca 2021

      • Riaditeľka školy oznamuje že na základe rozhodnutia ministra školstva a so súhlasom zriaďovateľa s prihliadnutím na COVID automat a školský semafor od  8.marca 2021 bude prebiehať vyučovanie na 1.stupni základnej školy „prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutných prezenčným výkonom  práce a pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.“

        Všetky platné nariadenia a epidemiologické  opatrenia ostávajú zachované.

        

       Prevádzka Školského klubu (pre prihlásených žiakov):

       - ráno  od 645hod.

       - popoludní od 1130 do 1600 hod.

       Prevádzka školskej jedálne - Všetky žiaci sú prihlásení na stravu. V prípade, že žiak v pondelok 08.03.2021 nenastúpi do školy, rodič je povinný ho zo stravy odhlásiť.

        

       Zákonný zástupca je povinný pri nástupe dieťaťa do školy predložiť :

       • Negatívny test jedného rodiča nie starší ako 7 dní
       • Vyhlásenie o bezinfekčnosti (ak žiak nebol prítomný v škole viac ako tri dni)
       • Čestné  prehlásenie č.1  za obidvoch rodičov, že musia pracovať prezenčne, nie z domu (akceptujeme aj potvrdenie od zamestnávateľa) 11c
       • Čestné prehlásenie č.2 pre ostatné prípady  11a

       Žiaci 2.stupňa - vyučovanie bude prebiehať dištančne

     • PREVÁDZKA MŠ od 8.marca 2021
      • PREVÁDZKA MŠ od 8.marca 2021

      • Riaditeľka školy oznamuje že na základe rozhodnutia ministra školstva a so súhlasom zriaďovateľa s prihliadnutím na COVID automat a školský semafor  a d dôvodu zníženia mobility  od 8.marca 2021 bude prebiehať prevádzka v materskej škole „prednostne pre deti, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutných prezenčným výkonom  práce.“

        Všetky platné nariadenia a epidemiologické  opatrenia ostávajú zachované.

       Zákonný zástupca je povinný pri nástupe dieťaťa do školy predložiť :

       1. Negatívny test jedného rodiča nie starší ako 7 dní

       2. Vyhlásenie o bezinfekčnosti (ak dieťa nebolo prítomné v MŠ  viac ako tri dni)

       3. Čestné  prehlásenie č. 1  za obidvoch rodičov, že musia pracovať prezenčne, nie z domu (akceptujeme aj potvrdenie od zamestnávateľa) 11c

     • Čítaš rada, čítaš rád?
      • Čítaš rada, čítaš rád?

      • Ak si na otázku v nadpise odpovedala/odpovedal kladne, máme pre teba skvelú správu. Vďaka rozvojovému projektu MŠVVaŠ Čítame radi 2 môže naša škola obohatiť svoj knižničný fond o nové knihy a ty máš možnosť vyjadriť sa, aká kniha v školskej knižnici by ťa potešila.

       Urobiť tak môžeš počas celého marca, ktorý, ako dobre vieme, je oddávna považovaný za mesiac knihy. Stačí vyplniť krátky dotazník a my urobíme všetko pre to, aby práve tá tvoja kniha pribudla. Vyjadriť sa môžeš aj k žánru kníh, o ktoré by sa naša knižnica mala rozrásť a to sa oplatí!

       Dotazník nájdeš na tejto adrese: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHiftviG6S9dXq2BM1hghvKXkOfI-slq-EqOy-cvZHO2oJKA/viewform?usp=sf_link

       Ján Amos Komenský raz vyhlásil toto: „Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť však znamená stať sa hlupákom.“ A preto čítajme, aby... :)