Navigácia

Novinky

Fotogaléria

Piatok 5. 3. 2021

Počet návštev: 2948372

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 5.3.2021)
Karolína Rechtoríková (2.B)
Zajtra (Sobota 6.3.2021)
PhDr. Kamila Petriláková
Pozajtra (Nedeľa 7.3.2021)
Sofia Daňková (sv.KATARÍNA)
Martina Štelmachová (7.A)
Tomáš Barkoci (9.B)
Tomáš Baumeister (sv.KATARÍNA)
Tomáš Chovan (7.A)
Tomáš Kollár (sv.FRANTIŠEK)
Tomáš Urda (8.A)
Tomáš Valčák (sv.FRANTIŠEK)
Tomáš Žid (2.A)
PaedDr. Lenka Daňková
Mgr. Tomáš Starinský

Školy proti COVID-19 - bulletin

Keďže informácií nikdy nie je dosť, dávame do pozornosti publikáciu, ktorú vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Obsahuje najzákladnejšie informácie o očkovaní, odpovede na najčastejšie otázky aj informácie, ako predchádzať nákaze. Kliknite na obrázok.

Projekt „Šikovné ruky – lepšia budúcnosť“

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov ZŠ formou zriadenia polytechnickej učebne. Viac info TU. Vizualizácia TU.

Realizácia   01.02.2020 - 01.06.2020

 
Celková hodnota projektu - 100 249,77 €

Projekt

POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV

Realizácia  :03/2020 – 08/2022

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja  v rámci Operačného programu Ľudské zdroje"

Operačný program Ľudské zdroje

Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja

Počasie

"Boh má svoj vlastný spôsob            ako zviditeľniť svoje dielo.“                 Matka Tereza  

Novinky

 • PREVÁDZKA ZŠ od 8.marca 2021

  Riaditeľka školy oznamuje že na základe rozhodnutia ministra školstva s prihliadnutím na COVID automat a školský semafor od 8.marca 2021 bude prebiehať vyučovanie na 1.stupni základnej školy „prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutných prezenčným výkonom práce a pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.“

  Všetky platné nariadenia a epidemiologické opatrenia ostávajú zachované.

  Prevádzka Školského klubu (pre prihlásených žiakov):

  - ráno od 645hod.

 • PREVÁDZKA MŠ od 8.marca 2021

  Riaditeľka školy oznamuje že na základe rozhodnutia ministra školstva s prihliadnutím na COVID automat a školský semafor a d dôvodu zníženia mobility od 8.marca 2021 bude prebiehať prevádzka v materskej škole „prednostne pre deti, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutných prezenčným výkonom práce.“

  Všetky platné nariadenia a epidemiologické opatrenia ostávajú zachované.

  Zákonný zástupca je povinný pri nástupe dieťaťa do školy predložiť :

  1. Negatívny test jedného rodiča nie starší ako 7 dní

 • PODÁVANIE PRIHLÁŠOK JE SPUSTENÉ

  Oznamujeme Vám, že od dnešného dňa je možné podávať prihlášky do materskej školy a do 1. ročníka základnej školy pre nový školský rok 2021/22 (Elektronickú prihlášku nájdete TU alebo v ľavom menu - ZÁPIS do materskej školy alebo ZÁPIS do základnej školy).

 • Čítaš rada, čítaš rád?

  Ak si na otázku v nadpise odpovedala/odpovedal kladne, máme pre teba skvelú správu. Vďaka rozvojovému projektu MŠVVaŠ Čítame radi 2 môže naša škola obohatiť svoj knižničný fond o nové knihy a ty máš možnosť vyjadriť sa, aká kniha v školskej knižnici by ťa potešila.

  Urobiť tak môžeš počas celého marca, ktorý, ako dobre vieme, je oddávna považovaný za mesiac knihy. Stačí vyplniť krátky dotazník a my urobíme všetko pre to, aby práve tá tvoja kniha pribudla. Vyjadriť sa môžeš aj k žánru kníh, o ktoré by sa naša knižnica mala rozrásť a to sa oplatí!

 • PREVÁDZKA ZŠ s MŠ od 1.3.2021 - COVID AUTOMAT

  - okres Stará Ľubovňa je v II. stupni varovania

  - zamestnanci škôl, zákonní zástupcovia detí MŠ a žiakov ZŠ potrebujú negatívny test nie starší ako 7 dní

  - zákonný zástupca dieťaťa a žiaka predkladá pri nástupe do materskej školy resp. základnej školy Vyhlásenie o bezinfekčnosti, nakoľko prerušenie dochádzky trvalo viac ako tri dni

  - prevádzka MŠ pokračuje v plnom rozsahu

  - vyučovanie na 1.stupni ZŠ pokračuje v plnom rozsahu

  - vyučovanie na 2.stupni – dištančne

  - vyučovanie žiakov so ŠVVP v malých skupinách (5+1) pokračuje podľa harmonogramu

 • Ukončenie Jarnej školy

  Dnes sme úspešne ukončili Jarnú školu. Pochvalu sme si určite zaslúžili! Fotografie si pozrite TU.

 • Jarná škola pokračuje

  Máme za sebou tri dni Jarnej školy. Rátame, čítame, kreslíme, ... Fotografie si pozrite TU.

 • JARNÁ ŠKOLA

  Dnes sme otvorili Jarnú školu pre našich prvákov. Našim cieľom je poskytnúť prvákom možnosť upevniť si vedomosti, zručnosti, schopnosti a spôsobilosti, ktoré si nedostatočne osvojili počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

 • Oznam pre rodičov žiakov 1.stupňa základnej školy

  Riaditeľka školy oznamuje, že na základe rozhodnutia vlády s prihliadnutím na COVID automat a školský semafor 8. februára 2021 bude obnovené vyučovanie na 1. stupni základnej školy. Všetky platné nariadenia a epidemiologické opatrenia ostávajú zachované.

  Zároveň bude obnovená aj prevádzka Školského klubu detí a školskej jedálne. Všetky deti 1. stupňa sú prihlásené na stravu. V prípade, že dieťa v pondelok 08.02.2021 nenastúpi do školy, rodič je povinný ho zo stravy odhlásiť.

  Zákonný zástupca je povinný pri nástupe dieťaťa do školy predložiť Vyhlásenie o bezinfekčnosti (pri príchode dieťaťa do školy alebo cez Edupage - Návod tu).