• Novinky a archív

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Turistická skupina - účelové cvičenie
    • 18. 5. 2022
    • Turistická skupina - spolu so šiestakmi a siedmakmi sme sa rozhodli urobiť niečo pre svoje zdravie a vydali sme sa k vysielaču Kotník. Bola to pre nás všetkých riadna výzva, keďže vzdialenosť, ktorá nás delila od vysielača, mala okolo 10 km.

     Šiestaci a siedmaci sa ukázali fyzicky zdatní a túru hravo zvládli, dokonca viacerí z nich, už v cieli našej výpravy, zďaleka neboli na konci svojich síl.

    • Turistická skupina - účelové cvičenie : Čítať viac
    • SLÁVIK SLOVENSKA
    • 18. 5. 2022
    • 12. mája 2022 sa v CVČ v Starej Ľubovni konala okresná spevácka súťaž SLÁVIK SLOVENSKA. Do súťaže boli zapojené takmer všetky základné a základné umelecké školy z celého okresu Stará Ľubovňa a Kežmarok. Súťaž prebehla v 3. kategóriách. Za II. kategóriu našu školu reprezentovala Viktória Živčáková zo 6.A a za I. kategóriu Nikolas Vislocký z 2. ročníka, ktorý v silnej konkurencii očaril porotu svojim krásnym spevom a získal 2. miesto.

    • SLÁVIK SLOVENSKA: Čítať viac
    • TALENT NAJMENŠÍCH
    • 18. 5. 2022
    • Dňa 11. mája 2022 sa v CVČ konala okresná súťaž v prednese a speve TALENT NAJMENŠÍCH. Našu školu reprezentovali títo žiaci: Martin Jančišin z 1.A, ktorý získal čestné uznanie za pekný prednes.

     V speváckej súťaži Anastázia Balážová z 1.B, ktorá tiež získala čestné uznanie a Lukáš Baumeister získal krásne 2. miesto za spev.

    • TALENT NAJMENŠÍCH: Čítať viac
    • Didaktické hry v prírode :-)
    • 18. 5. 2022
    • Žiaci 1. - 3. ročníka ZŠ 18.5.2022 strávili deň v prírode, kde riešili problematiky civilnej ochrany a zdravotnú prípravu na rôznych stanovištiach. Rozmanté aktivity v prírodnom prostredí zaujali všetkých žiakov.

    • Didaktické hry v prírode :-): Čítať viac
    • MŠ- Kontaktná farma- Nestville park
    • 17. 5. 2022
    • Prišiel po nás veľký bus, odviezol nás cesty kus.

     Na farme sme hladkali, čo sme z knižiek poznali.

     Každý z nás bol farmárik, nemal strachu veru nik !

    • MŠ- Kontaktná farma- Nestville park: Čítať viac
    • Priateľskí a hlavne ľudskí učitelia
    • Ak máš nejaký problém, jednoducho si odchyť učiteľa/ku a povedz mu o svojom probléme. Určite ti pomôže a vyhovie ;)
    • Zameranie na športy
    • Triedy s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej výchovy – športové triedy zamerané na futbal-futsal, florbal, hokejbal a atletiku
    • Knižnica
    • Ten, kto nemiluje knihu, nemiluje múdrosť. Školská knižnica je informačným, literárnym, komunikačným a študijným centrom školy
    • Originálni
    • SME ORIGINÁLNI, NIE SME FAKE ;)
    • Miesto pre modlitbu
    • Máš možnosť, kde dokážeš "vypnúť", načerpať silu, porozprávať sa s Ježišom, ba dokonca sa aj vyspovedať...:-)
    • Cudzie jazyky
    • Vyučovanie cudzích jazykov: ANJ od 1.ročníka,
     NEJ od 7.ročníka
    • Tak, ako sa bude dariť rodine, sa bude dariť národu a tak sa bude dariť i celému svetu, v ktorom žijeme.
    • Ján Pavol II
    • Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, kto prebúdza ducha slobodného myslenia a rozvíja pocit osobnej zodpovednosti.
    • Jan Amos Komenský
    • Keď chceme byť múdri a s nami celý svet, učme ľudí. Učiť nie, aby sme učili, ale aby vedeli. Vedieť nie, aby vedeli, ale aby položili ruku k činu
    • Jan Amos Komenský
    • Človek nemiluje deti, pretože sú to deti, ale zamiluje si ich skrze náklonnosť, ktorá vzniká pri ich výchove.
    • Gabriel García Márquez
  • Partneri a projekty

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Komunitná záhrada
   • {#1508} 1
   • Spolu to dokážeme v ZŠ s MŠ Cyrila a Metoda, Stará Ľubovňa
   • Projekt „Šikovné ruky – lepšia budúcnosť“
   • VEDIEŤ VIAC
  • Tlačivá a žiadosti pre rodičov a učiteľov