• Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

     oznamujeme Vám, že našu školu s aktuálnym dianím nájdete už aj na Facebooku

     Naša škola na facebooku (Like na našu FB stránku).
    • Školská svätá omša bude každý utorok o 6.50 hod.
    • Školská svätá omša bude každý utorok o 6.50 hod. Každý prvý utorok v mesiaci bude gréckokatolícka liturgia s rovnakým začiatkom.
    • Dňa 26.08.2022 absolvovali naši pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci školy duchovnú obnovu do Muszyny (Poľsko), kde sme sa spoločne vybrali pozrieť náučný chodník, záhradu pre zmysly, biblickú záhradu. Deň sme ukončili spoločnou sv. omšou v kostole Józefa Oblubieńca.
    • Nová aktivita pre žiakov - príď si oddýchnuť počas prestávky
    • Nová technická miestnosť
    • Aj toto sú naše prestávky
    • Zaujímavé hodiny informatiky
    • Miesto pre dennodennú modlitbu
  • Pre žiakov a rodičov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Novinky a archív

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Cyklovýlet 6.B triedy
    • 28. 6. 2022
    • Dňa 27.6. 2022 žiaci 6.B triedy absolvovali cyklovýlet, na trase: Stará Ľubovňa - Hniezdne (Nestville) - Forbasy (prameň Ščava) a späť.

    • Cyklovýlet 6.B triedy: Čítať viac
    • Kto som a kam kráčam?
    • 28. 6. 2022
    • Na konci júna sa naši deviataci rozlúčili vo veľkom štýle. Štyri dni prekonávali svoje limity, skúmali svoje slabé i silné stránky, objavovali, skúmali, vychutnávali majestátne výhľady v Západných Tatrách a zažívali cez ne dotyk samotného Boha. V neposlednom rade relaxovali na krásnej Orave. Veríme, že čas strávený v Oravskom centre mládeže v Ústí nad Priehradou ich posunul vpred a dodal im chuť i motiváciu dosahovať svoje sny. Sme vďační Bohu za tento požehnaný čas.

    • Kto som a kam kráčam?: Čítať viac
    • "Čítajme si..." 2022
    • 27. 6. 2022
    • V dňoch 22. - 23. júna navštívilo našu školskú knižnicu 241 žiakov, aby sa zapojilo do 13. ročníka celoslovenského projektu Detského čitateľského maratónu „ČÍTAJME SI...“

     Je to jedna z aktivít Linky detskej istoty, ktorá v spolupráci s knižnicami, školami a klubmi po celom Slovensku chce motivovať deti k čítaniu kníh a k pravidelným návštevám knižníc.Počas dvoch dní sa pri čítaní tej istej knihy (Pes Timo a doktor Hafbolíto alebo Stará Ľubovňa a okolie - história, povesti a legendy) postupne striedali žiaci zo 14 tried. Pri tom si deti nielen precvičili čítanie ostatným spolužiakom, ale vďaka zaujímavým či vtipným príbehom sa aj zabavili.Veríme, že aj touto aktivitou sme ich aspoň trošku inšpirovali a povzbudili k tomu, aby vo voľnom čase aj počas prázdnin siali radšej po knihe ako po smartfóne.

    • "Čítajme si..." 2022: Čítať viac
    • Výchovný koncert
    • 27. 6. 2022
    • Dňa: 10.5.2022 sa v 3.A triede konal výchovný koncert pod vedením pani učiteľky Fedakovej. Tento koncert bol s účasťou detí z MŠ so svojimi učiteľkami a žiakmi 3.A triedy. Na klavíri hrali : Lukáško Olejník z MŠ, Klárka Tokarčíková , Klárka Pješčáková , Jelka Škvárová a Dominik Senko – žiaci 3.A triedy. Deti sa pripravovali na klavírnu súťaž a hravo sa popasovali s trémou. Poslucháči so zatajeným dychom pozorne počúvali a koncert sa im veľmi páčil.

    • Výchovný koncert: Čítať viac
    • Matematický klokan
    • 27. 6. 2022
    • 11. apríla 2022 sa na Slovensku uskutočnila najväčšia medzinárodná matematická súťaž Matematický klokan - 24. ročník súťaže. Klokanko je deťom blízky a pripravuje ich na rôzne druhy testovania, ktoré ich v budúcnosti čakajú. Rozvíja u nich predstavivosť a vnímanie, hľadanie súvislostí v bežnom živote. Je to súťaž pre všetkých, ktorí chcú na sebe pracovať a posúvať sa ďalej. Tejto súťaže sa zúčastnili žiaci z 1. stupňa našej školy.

    • Matematický klokan : Čítať viac
    • Osmijankova literárna záhrada
    • 27. 6. 2022
    • So žiakmi z 3.A triedy sme sa zapojili do súťaže : Osmijankova literárna záhrada, ktorá je na podporu čitateľskej gramotnosti.

     V tomto školskom roku sa konal už jej 18. ročník. Žiaci si kúpili súťažné zošity, z knižnice sme si vypožičali vopred určené knihy a riešili súťažné úlohy od decembra 2021 do konca apríla 2022. Deti s nadšením otvárali kapsičky a sadili semienka. Prejavila sa tu ich obrovská kreativita.

    • Osmijankova literárna záhrada : Čítať viac
    • Kúzelná fyzika
    • 23. 6. 2022
    • Hodiny fyziky sme si spestrili fyzikálnymi kúzlami, ktoré zaujali našich žiakov zo 6. až 9.ročníka.

    • Kúzelná fyzika: Čítať viac
    • Priateľskí a hlavne ľudskí učitelia
    • Ak máš nejaký problém, jednoducho si odchyť učiteľa/ku a povedz mu o svojom probléme. Určite ti pomôže a vyhovie ;)
    • Zameranie na športy
    • Triedy s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej výchovy – športové triedy zamerané na futbal-futsal, florbal, hokejbal a atletiku
    • Knižnica
    • Ten, kto nemiluje knihu, nemiluje múdrosť. Školská knižnica je informačným, literárnym, komunikačným a študijným centrom školy
    • Originálni
    • SME ORIGINÁLNI, NIE SME FAKE ;)
    • Miesto pre modlitbu
    • Máš možnosť, kde dokážeš "vypnúť", načerpať silu, porozprávať sa s Ježišom, ba dokonca sa aj vyspovedať...:-)
    • Cudzie jazyky
    • Vyučovanie cudzích jazykov: ANJ od 1.ročníka,
     NEJ od 7.ročníka
    • Tak, ako sa bude dariť rodine, sa bude dariť národu a tak sa bude dariť i celému svetu, v ktorom žijeme.
    • Ján Pavol II
    • Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, kto prebúdza ducha slobodného myslenia a rozvíja pocit osobnej zodpovednosti.
    • Jan Amos Komenský
    • Keď chceme byť múdri a s nami celý svet, učme ľudí. Učiť nie, aby sme učili, ale aby vedeli. Vedieť nie, aby vedeli, ale aby položili ruku k činu
    • Jan Amos Komenský
    • Človek nemiluje deti, pretože sú to deti, ale zamiluje si ich skrze náklonnosť, ktorá vzniká pri ich výchove.
    • Gabriel García Márquez
  • Partneri a projekty

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Komunitná záhrada
   • {#1508} 1
   • Spolu to dokážeme v ZŠ s MŠ Cyrila a Metoda, Stará Ľubovňa
   • Projekt „Šikovné ruky – lepšia budúcnosť“
   • VEDIEŤ VIAC
  • Tlačivá a žiadosti pre rodičov a učiteľov