• Sme aj na sociálnej sieti - Facebook a Instagram ;)

  • Pre žiakov a rodičov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Novinky a archív

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Oznam - testovanie deviatakov T9-2023 ❗
    • 27. 2. 2023
    • Vážení rodičia, zamestnanci, milí žiaci,

     Na základe § 155 zákona č. 245/2008 Z. z. sa v školskom roku 2022/2023 uskutoční externé testovanie žiakov deviateho ročníka základných škôl, ktorého sa môžu zúčastniť aj žiaci podľa § 97 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z.

     Tohtoročné testovanie deviatakov T9-2023 sa uskutoční v riadnom termíne 22. marca 2023 (streda) z predmetov matematika (MAT), slovenský jazyk a literatúra (SJL). Testovanie je určené všetkým žiakom 9. ročníka základných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

    • Oznam - testovanie deviatakov T9-2023 ❗: Čítať viac
    • O Proglase a s Proglasom...
    • 25. 2. 2023
    • V súvislosti s našou školskou slávnosťou na sviatok Sv. Cyrila a Metoda – patrónov Európy, ktorý sme oslávili 14. februára 2023 slávnostnou sv. omšou, sme snažili aj počas vyučovania v tento deň obohatiť svoje poznanie o informácie o týchto našich svätých patrónoch, ktorí priniesli na naše územie nielen vieru a písmo (hlaholiku), zaviedli staroslovienčinu ako nový liturgický jazyk, preložili Bibliu – Božie Slovo do tohto jazyka, ale podporili aj rozvoj kultúry u našich predkov. Toto dedičstvo sme si pripomenuli aj tým, že v tento deň sme sa učili oblečení v tradičných ľudových krojoch alebo v odevoch s folklórnymi prvkami.

    • O Proglase a s Proglasom...: Čítať viac
    • DÔLEŽITÝ OZNAM PRE STRAVNÍKOV ŠJ!
    • 22. 2. 2023
    • Vzhľadom k vysokej chorobnosti zamestnancov ŠJ bude v dňoch 23. 2. a 24. 2. 2023 (štvrtok a piatok) školská kuchyňa variť a podávať stravu len deťom MŠ a žiakom prvého stupňa základnej školy.

     Žiaci druhého stupňa, študenti gymnázia a rovnako aj všetci dospelí stravníci zamestnanci nebudú mať v týchto dňoch možnosť obedovať v škole.

    • DÔLEŽITÝ OZNAM PRE STRAVNÍKOV ŠJ!: Čítať viac
    • Valentínsky ples žiakov 8.A a 8.B triedy_2023
    • 22. 2. 2023
    • Rozjasnené tváre, elegantné šaty a kravaty, skvelá hudba a veľa tanca - to všetko bolo súčasťou plesu, na ktorom sa stretli žiaci a učitelia našej základnej školy. Pripravený bol pestrý program, ktorý kombinoval zábavu s umeleckým zážitkom. Okrem zaujímavého programu bol k dispozícii aj fotokút, ktorý bol veľkým hitom.

    • Valentínsky ples žiakov 8.A a 8.B triedy_2023: Čítať viac
    • Krajské kolo Olympiády z nemeckého jazyka
    • 20. 2. 2023
    • Dňa 15.2. 2023 sa na ABC CVČ v Presové uskutočnilo krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku (ONEJ).

     Našu školu reprezentovala Ema Gajdošová, žiačka VII.A triedy, ktorá sa umiestnila na 6. mieste v krajskom kole ONEJ, ktorá v súťaži ukázala svoje vynikajúce vedomosti a zručnosti. :-)

     Eme srdečne blahoželáme a ďakujeme jej za účasť!

    • Krajské kolo Olympiády z nemeckého jazyka: Čítať viac
    • Priateľskí a hlavne ľudskí učitelia
    • Ak máš nejaký problém, jednoducho si odchyť učiteľa/ku a povedz mu o svojom probléme. Určite ti pomôže a vyhovie ;)
    • Zameranie na športy
    • Triedy s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej výchovy – športové triedy zamerané na futbal-futsal, florbal, hokejbal a atletiku
    • Knižnica
    • Ten, kto nemiluje knihu, nemiluje múdrosť. Školská knižnica je informačným, literárnym, komunikačným a študijným centrom školy
    • Originálni
    • SME ORIGINÁLNI, NIE SME FAKE ;)
    • Miesto pre modlitbu
    • Máš možnosť, kde dokážeš "vypnúť", načerpať silu, porozprávať sa s Ježišom, ba dokonca sa aj vyspovedať...:-)
    • Cudzie jazyky
    • Vyučovanie cudzích jazykov: ANJ od 1.ročníka,
     NEJ od 7.ročníka
    • Tak, ako sa bude dariť rodine, sa bude dariť národu a tak sa bude dariť i celému svetu, v ktorom žijeme.
    • Ján Pavol II
    • Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, kto prebúdza ducha slobodného myslenia a rozvíja pocit osobnej zodpovednosti.
    • Jan Amos Komenský
    • Keď chceme byť múdri a s nami celý svet, učme ľudí. Učiť nie, aby sme učili, ale aby vedeli. Vedieť nie, aby vedeli, ale aby položili ruku k činu
    • Jan Amos Komenský
    • Človek nemiluje deti, pretože sú to deti, ale zamiluje si ich skrze náklonnosť, ktorá vzniká pri ich výchove.
    • Gabriel García Márquez
  • Partneri a projekty

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Komunitná záhrada
   • {#1508} 1
   • Spolu to dokážeme v ZŠ s MŠ Cyrila a Metoda, Stará Ľubovňa
   • Projekt „Šikovné ruky – lepšia budúcnosť“
   • VEDIEŤ VIAC
  • Tlačivá a žiadosti pre rodičov a učiteľov