• Novinky a archív

   Zistite, čo je nové na našej škole
   • OM v stolnom tenise staršie žiačky – Postup na kraj😊
    • OM v stolnom tenise staršie žiačky – Postup na kraj😊
    • 13. 4. 2022
    • Len dva dni po úspechu našich chlapcov v stolnom tenise sa dievčatá našej školy nenechali zahanbiť. Bez jedinej prehry obsadili vynikajúce 1. miesto a vybojovali si tak postup na krajské majstrovstvá, ktoré by sa mali konať 20. mája 2022 v meste - Spišská Stará Ves.

     Palec hore dievčatá !

    • OM v stolnom tenise staršie žiačky – Postup na kraj😊: Čítať viac
    • OM v stolnom tenise.
    • 13. 4. 2022
    • 11.apríla 2022 sa v športovej hale v Starej Ľubovni konali okresné majstrovstva v stolnom tenise starších žiakov. Naše družstvo obsadilo výborné 3. miesto, keď za 2. miestom sme zaostali len o malíčky kúsok po nezvládnutej koncovke setu proti ZŠ s MŠ Veľký Lipník.

     Prvé miesto si vybojovalo družstvo žiakov zo ZŠ s MŠ Kráľovnej Pokoja Haligovce.

    • OM v stolnom tenise.: Čítať viac
    • Krížová cesta na Kalvárii
    • 13. 4. 2022
    • V stredu, 13. 4. 2022, sme putovali na Ľubovniansku Kalváriu, kde sme sa so žiakmi základnej školy spojili v modlitbe Krížovej cesty za deti celého sveta.

     Každá trieda školy si pripravila jedno zastavenie. Prváci a druháci mali špeciálne úlohy: žiaci 1. A nás sprevádzali spevom. Prváci bečkári a druháci prinášali k jednotlivým zastaveniam predmety, ktoré symbolizovali modlitbu zastavenia. Nech aj táto naša malá námaha prispeje k šíreniu dobra, ku ktorému nás Pán Boh všetkých povoláva.

    • Krížová cesta na Kalvárii : Čítať viac
    • Priateľskí a hlavne ľudskí učitelia
    • Ak máš nejaký problém, jednoducho si odchyť učiteľa/ku a povedz mu o svojom probléme. Určite ti pomôže a vyhovie ;)
    • Zameranie na športy
    • Triedy s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej výchovy – športové triedy zamerané na futbal-futsal, florbal, hokejbal a atletiku
    • Knižnica
    • Ten, kto nemiluje knihu, nemiluje múdrosť. Školská knižnica je informačným, literárnym, komunikačným a študijným centrom školy
    • Originálni
    • SME ORIGINÁLNI, NIE SME FAKE ;)
    • Miesto pre modlitbu
    • Máš možnosť, kde dokážeš "vypnúť", načerpať silu, porozprávať sa s Ježišom, ba dokonca sa aj vyspovedať...:-)
    • Cudzie jazyky
    • Vyučovanie cudzích jazykov: ANJ od 1.ročníka,
     NEJ od 7.ročníka
    • Tak, ako sa bude dariť rodine, sa bude dariť národu a tak sa bude dariť i celému svetu, v ktorom žijeme.
    • Ján Pavol II
    • Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, kto prebúdza ducha slobodného myslenia a rozvíja pocit osobnej zodpovednosti.
    • Jan Amos Komenský
    • Keď chceme byť múdri a s nami celý svet, učme ľudí. Učiť nie, aby sme učili, ale aby vedeli. Vedieť nie, aby vedeli, ale aby položili ruku k činu
    • Jan Amos Komenský
    • Človek nemiluje deti, pretože sú to deti, ale zamiluje si ich skrze náklonnosť, ktorá vzniká pri ich výchove.
    • Gabriel García Márquez
  • Partneri a projekty

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Komunitná záhrada
   • {#1508} 1
   • Spolu to dokážeme v ZŠ s MŠ Cyrila a Metoda, Stará Ľubovňa
   • Projekt „Šikovné ruky – lepšia budúcnosť“
   • VEDIEŤ VIAC
  • Tlačivá a žiadosti pre rodičov a učiteľov