• Milí rodičia, žiaci a priatelia školy,

     oznamujeme Vám, že našu školu s aktuálnym dianím nájdete už aj na Facebooku

     Naša škola na facebooku (Like na našu FB stránku).
    • Školská svätá omša bude každý utorok o 6.50 hod.
    • Školská svätá omša bude každý utorok o 6.50 hod. Každý prvý utorok v mesiaci bude gréckokatolícka liturgia s rovnakým začiatkom.
    • Dňa 26.08.2022 absolvovali naši pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci školy duchovnú obnovu do Muszyny (Poľsko), kde sme sa spoločne vybrali pozrieť náučný chodník, záhradu pre zmysly, biblickú záhradu. Deň sme ukončili spoločnou sv. omšou v kostole Józefa Oblubieńca.
    • Nová aktivita pre žiakov - príď si oddýchnuť počas prestávky
    • Nová technická miestnosť
    • Aj toto sú naše prestávky
    • Zaujímavé hodiny informatiky
    • Miesto pre dennodennú modlitbu
  • Pre žiakov a rodičov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Novinky a archív

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Stredoveký vojenský tábor
    • 17. 6. 2022
    • Žiaci 3.C a 1.B sa 15.6. 2022 zúčastnili výletu v stredovekom vojenskom tábore, kde jazdili na koni, hrali stredoveké hry, videli rytierov v zbroji v šermiarskom programe, kde niektorí súťažili o dekrét mladého rytiera. Bolo super... :)

    • Stredoveký vojenský tábor: Čítať viac
    • Sv. omša - sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
    • 17. 6. 2022
    • Aj my sme sa zúčastnili sv. omše v kostole sv. Petra a Pavla v Starej Ľubovni, aby sme spoločne oslávili dar Eucharistie a vzdali úctu Spasiteľovi skutočne prítomnému pod spôsobom chleba a vína vo Sviatosti oltárnej.

     Sv. omšu obohatil školský spevácky zbor :)

    • Sv. omša - sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi: Čítať viac
    • Školská exkurzia v Technickom múzeu v Košiciach.
    • 15. 6. 2022
    • V atraktívnom prostredí vedecko-technického centra v technickom múzeu sa žiaci piateho a siedmeho ročníka interaktívnym, hravým a zábavným spôsobom zoznámili s fyzikálnymi, mechanickými, optickými a elektrotechnickými javmi.

     Na exponátoch si overili teoretické zákonitosti a vyskúšali taktiež svoju šikovnosť a logické myslenie pomocou hlavolamov a očných klamov, 3D a 2D ilúzií, akustických a elektrických zariadení ale aj pri meraniach postrehu.V planetáriu sa žiaci vydali na dobrodružnú cestu vesmírom. Objavili fungovanie slnečnej sústavy, od úžasnej pani lektorky sa dozvedeli zaujímavosti o planétach a galaxiách a spoznali mytologické príbehy hviezd zimnej i letnej oblohy.

    • Školská exkurzia v Technickom múzeu v Košiciach.: Čítať viac
    • MŠ - Životný cyklus motýľa
    • 14. 6. 2022
    • Do našej malej školičky, zavítali húseničky.

     Keď nadišiel v kukle ich čas,

     roztiahli farebné krídla a..

     zlákal ich sveta jas !

     I my keď v škôlke, škole dozrieme,

     v šíry svet sa pozrieme.

    • MŠ - Životný cyklus motýľa: Čítať viac
    • Medzinárodné športové preteky mládeže!
    • 13. 6. 2022
    • Dňa 2.-4.6.2022 sa konali Medzinárodní sportovní závody mládeže vo Vsetíne. Súťaže sa zúčastnili žiaci a žiačky viacerých škôl- napr. ZŠ Levočská, ZŠ Komenského a naši štyria žiaci a žiačky , ktorí reprezentovali našu školu a mesto Stará Ľubovňa.

     Našu školu reprezentovali dve žiačky z 8.A triedy: Julka Arendačová a Lenka Gladišová. Chlapcov zastupovali žiaci z 8.A triedy: Adam Dolný a z 9.A triedy: Tomáš Urda. Žiaci a žiačky súťažili v rôznych atletických disciplínach.(napr. beh na 60m,skok do diaľky, skok do výšky, vrh guľou...)

    • Medzinárodné športové preteky mládeže!: Čítať viac
    • Krajské kolo v atletickom 4-boji mladších žiačok a žiakov.
    • 13. 6. 2022
    • Dňa 03.06.2022 sa konalo krajské kolo v atletickom 4-boji na ZŠ Šmeralovej v Prešove.

     Súťaže sa zúčastnili žiačky 7.B a 9.A triedy. Žiačky pretekali v štyroch disciplínach: beh na 60m, skok do diaľky, hod raketkou Nerf Vortex a poslednou disciplínou bol beh na 600m.Pod horúcim slnkom v náročných disciplínach žiačka 7.B triedy Kristína Dubjelová skončila na 15.mieste.

    • Krajské kolo v atletickom 4-boji mladších žiačok a žiakov.: Čítať viac
    • MŠ - Spišská Nová Ves ZOO
    • 9. 6. 2022
    • Deti z tried sv. Jozefa a sv. Kataríny sa zúčastnili výletu do ZOO v Spišskej Novej Vsi. Deti si výlet užili, videli zvieratá, ich kŕmenie, dokonca niektoré zvieratá aj sami kŕmili. Počasie nám prialo. Deti mali radosť nielen z návštevy ZOO, ale aj cesty v autobuse.

    • MŠ - Spišská Nová Ves ZOO: Čítať viac
    • Priateľskí a hlavne ľudskí učitelia
    • Ak máš nejaký problém, jednoducho si odchyť učiteľa/ku a povedz mu o svojom probléme. Určite ti pomôže a vyhovie ;)
    • Zameranie na športy
    • Triedy s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej výchovy – športové triedy zamerané na futbal-futsal, florbal, hokejbal a atletiku
    • Knižnica
    • Ten, kto nemiluje knihu, nemiluje múdrosť. Školská knižnica je informačným, literárnym, komunikačným a študijným centrom školy
    • Originálni
    • SME ORIGINÁLNI, NIE SME FAKE ;)
    • Miesto pre modlitbu
    • Máš možnosť, kde dokážeš "vypnúť", načerpať silu, porozprávať sa s Ježišom, ba dokonca sa aj vyspovedať...:-)
    • Cudzie jazyky
    • Vyučovanie cudzích jazykov: ANJ od 1.ročníka,
     NEJ od 7.ročníka
    • Tak, ako sa bude dariť rodine, sa bude dariť národu a tak sa bude dariť i celému svetu, v ktorom žijeme.
    • Ján Pavol II
    • Jediným učiteľom hodným toho mena je ten, kto prebúdza ducha slobodného myslenia a rozvíja pocit osobnej zodpovednosti.
    • Jan Amos Komenský
    • Keď chceme byť múdri a s nami celý svet, učme ľudí. Učiť nie, aby sme učili, ale aby vedeli. Vedieť nie, aby vedeli, ale aby položili ruku k činu
    • Jan Amos Komenský
    • Človek nemiluje deti, pretože sú to deti, ale zamiluje si ich skrze náklonnosť, ktorá vzniká pri ich výchove.
    • Gabriel García Márquez
  • Partneri a projekty

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • Komunitná záhrada
   • {#1508} 1
   • Spolu to dokážeme v ZŠ s MŠ Cyrila a Metoda, Stará Ľubovňa
   • Projekt „Šikovné ruky – lepšia budúcnosť“
   • VEDIEŤ VIAC
  • Tlačivá a žiadosti pre rodičov a učiteľov