• Harmonogram PP

     • Školský rok 2019/2020

     • TERMÍN  ÚLOHA
      20.11.2019 Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov
      do 20.2.2020

      Zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné

      odory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a telentu

       

       

      Na základe vyhlásenia mimoriadneho stavu v súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu na celom území Slovenskej republiky sa prerušuje výchovno-vzdelávací proces  do odvolania. 

      Nasledovné termíny sa rušia.

      O nových podmienkach a termínoch budeme priebežne informovať.

      NOVÉ usmernenie k prijímaciemu konaniu si môžete pozrieť TU.

       

      Zrušené

      Talentové skúšky
      Zrušené Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov
      Zrušené

      Zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a

      učebné odbory

      Zrušené Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov - náhradný termín
      Zrušené 1. kolo   1. termín prijímacích skúšok na SŠ ( vrátane osemročných gymnázií )
      Zrušené 1. kolo   2. termín prijímacích skúšok na SŠ ( vrátane osemročných gymnázií )
      Zrušené  2. kolo prijímacích skúšok na SŠ

       

      Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 4. júna 2020 doručí strednej škole, do ktorej bol uchádzač prijatý na vzdelávanie, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium, ktorého vzor je uvedený TU. Usmernenie k prijímaciemu konaniu si môžete pozrieť TU.