• Konzultačné hodiny

     • Školský rok 2022/2023

     • Výchovný a kariérový poradca  : PhDr. Eva HRIŇOVÁ

      Kontakt :   vychovnyporadca@zscmsl.sk

       

      DEŇ ČINNOSŤ

      ČAS KONZULTÁCIÍ

      PONDELOK    
      UTOROK

      Výchovné a karérové poradenstvo

      14.00 - 14.30

      STREDA    
      ŠTVRTOK

      Výchovné a karérové poradenstvo

      14.30 - 15.30

      PIATOK    

      -  v prípade preby je možné dohodnúť konkrétny termín