• Konzultačné hodiny

     • Školský rok 2023/2024

     • Výchovný a kariérový poradca  : Ing. Monika MANÍKOVÁ

      Kontakt :  zscmslmanikova@gmail.com

      Telefon : 052 / 238 84 01

      DEŇ ČINNOSŤ

      ČAS KONZULTÁCIÍ

      PONDELOK

      Výchovne poradenstvo:

      Pre žiakov, triednych učiteľov

      11:35 - 12:20
      UTOROK  

       

      STREDA

      Kariérové poradenstvo:

      pre zákonných zástupcov

      13.30 - 14.15
      ŠTVRTOK

      Výchovné poradenstvo:

      pre žiakov, triednych učiteľov 

      11.35 - 12.20

      PIATOK    

      -  v prípade preby je možné dohodnúť konkrétny termín telefonický 

       

   • Kontakt

    • ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda
    • Riaditeľka : +421 917 927 561, riaditel@zscmsl.sk
    • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa
     06401 Stará Ľubovňa
     Slovakia
    • IČO 42088917
    • DIČ 2022878055
    • http://zscmsl.edupage.org/
    • zástupca riaditeľky +421 915 673 741, zastupca@zscmsl.sk
    • Zástupkyňa MŠ: +421 911 874 004, zastupcams@zscmsl.sk
    • Vedúca jedálne: +421 910 672 303, kuchyna@zscmsl.sk
    • Sekretariát: 052 23 884 01, sekretariat@zscmsl.sk
   • Prihlásenie