Navigácia


 • Oznam pre rodičov detí materskej školy
              Prevádzka v materskej škole po letných prázdninách začína 02.09. 2015 (streda) od 630 hod.
           Zahájenie školského roka bude v kostole sv. Petra a Pavla.  slávnostnou sv. omšou o 830 hod. Predškoláci pôjdu na otvorenie šk. roka do kostola sv. Petra a Pavla v sprievode učiteliek / pôjde sa z MŠ /. Mladšie deti ostávajú v materskej škole.

           Ak chcú rodičia zobrať do kostola  mladšie deti, treba to vopred nahlásiť kvôli zabezpečeniu stravy a zabezpečiť doprovod dieťaťa do materskej školy po sv. omši.   
  Telefón na nahlásenie:           
  052/ 4468903, 0903735298   zástupkyňa RŠ
  052/ 2388405  1.trieda
  052/ 2388408  4.trieda                   
  Zoznamy detí zaradených do tried podľa veku sú vyvesené na hlavných vchodových dverách a na dverách jednotlivých tried.

  Čo potrebuje dieťa pri nástupe
  • - pyžamo,
  • - detský uterák (malých rozmerov)  s prišitým uškom,
  • - posteľné obliečky + detskú plachtu podšitú gumou, alebo samostatne pribaliť   gumu ako ochranu pod plachtu,
  • - prezuvky s uzavretou pätou ( nie vsuvky, odporúčame sandálky),
  • - náhradné spodné prádlo (nohavičky, pančuchy, tepláky, tričko...),
  • - pohár plastový a zubnú kefku - deti v staršej triede (ml. deti až v druhom      polroku),
  • - fotokópiu preukazu poistenca dieťaťa.

              Všetky vyššie uvedené osobné veci žiadame označiť fixou na textil celým menom dieťaťa v opačnom prípade Vám budú vrátené na označenie (bez označenia za ich stratu MŠ neručí).
              Hygienické potreby ( toaletný papier, vreckovky, mydlo, zubná pasta )  nakupujeme spoločne pre celú MŠ. Rodičia uhradia poplatok za hygienické potreby v deň nástupu vo výške 5 € / na 1 dieťa triednej učiteľke. 
              Plenárne rodičovské združenie sa uskutoční 09.09.2015 o 1600 hod. v átriu materskej školy.
                                                
                                                 Ing. Monika MANÍKOVÁ
                                                                                                riaditeľka školy
   
  28.08.2015 08:51 | viac »

 • Oznam riaditeľky školy  pre základnú školu
           Otvorenie nového školského roka 2015/2016  je 2.9. 2015.
  Začíname sv. omšou v kostole sv. Petra a Pavla  o 8,30 hod. Zraz žiakov je o 8,15 hod. pred kostolom. Žiaci vchádzajú do kostola v sprievode triedneho učiteľa
  ( 2. - 4.roč, 6. - 9.ročník).

  1.ročník          triedna učiteľka            Mgr. Anetta REPKOVÁ
  5. A                 triedna učiteľka           Mgr. Gabriela MATISOVÁ
  5. B                 triedny učiteľ               Bc. Tomáš NEMERGUT
   

  Po sv. omši bude slávnostné zahájenie školského roka v kostole.
                                                              
                                                                        Ing. Monika MANÍKOVÁ
                                                                                                      riaditeľka školy
   
  01.09.2015 20:34 | viac »

 • Vedúca šj oznamuje stravníkom, že na Šk. rok 2015/2016 sa môžu  prihlásiť na stravu od 20.8.2015. Je nutné prísť osobne - / vyzdvihnúť  si  prihlášku a šek.  /  
   
  07.08.2015 09:54 | viac »

 • Riaditeľka  ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, Štúrova č. 3 v Starej Ľubovni  v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. (podľa § 150 ods. 5) poskytuje deťom MŠ  a žiakom ZŠ na deň  25. mája 2015 (pondelok ) riaditeľské voľno z  dôvodu – metodický deň spojený s duchovnou obnovou.
           Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke školská jedáleň a školský klub detí pri ZŠ s MŠ sv. Cyrila  Metoda v Starej Ľubovni.  
           Vo vyučovaní sa bude pokračovať 26. mája 2015 ( utorok).
   
  21.05.2015 08:10 | viac »
 • 15.05.2015 13:17 | viac »

 • 12.5.2015 sa na futbalovom ihrisku  konal malý futbal starších žiakov „ Dôvera CUP „. Naši zverenci  získali vo svojej skupine veľmi pekné a zaslúžené 2. miesto . Chlapcom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu... viď foto.
  13.05.2015 09:13 | viac »
 • Deň Matiek 10.05. 2015
  Kultúrny dom bol plný nedočkavých mamičiek, ktoré s napätím očakávali vystúpenie svojich ratolestí.  Na podujatí nechýbali  p. Primátor Ľuboš TOMKO, zástupca KDH - František ORLOVSKÝ,  p. riaditeľka Monika Maníková.  A oplatilo sa čakať ...  Fantastické výkony detí naozaj stáli za to.  Za prekrásne nedeľné popoludnie naozaj treba oceniť  obetavosť  p. učiteliek z materskej školy a školského klubu. Ešte raz ďakujeme a pozrite si video - dokument  a fotografie, ktoré si môžete stiahnuť.  VJ.
   https://www.youtube.com/watch?v=K80UWqu8VKs
   https://www.youtube.com/watch?v=zIDK27NrM8w
   
  12.05.2015 15:50 | viac »
 •  
  4.5.2015 sme sa zúčastnili na turnaji vo futbale mladších žiakov - Mc.DONALD CUP. V našej kategórii  sme obsadili 3. miesto. Ďakujeme za bojovnosť a blahoželáme viď foto.
  13.05.2015 09:14 | viac »

 • 16.4.2015 sa konala v rámci Ľubovnianskych hier VYBÍJANÁ pre 3.- 4. ročník. Naši žiaci obsadili 3. miesto. Súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.  Organizačne podujatie zastrešili  primátor mesta  a naša škola pod vedením  Mgr. Ivany Hriňovej  a PaedDr. Viktórie Gladišovej  Viď  foto. 
  24.04.2015 09:27 | viac »
 •  
  Multimediálna prezentácia  európskych krajín zahraničnými študentmi. Toto podujatie bolo zorganizované v spolupráci  s CVČ Stará Ľubovňa pre žiakov 8. ročníka viď foto.
  13.05.2015 09:16 | viac »
 • Patrón kresťanskych učiteľov a vychovávateľov viď  TU. http://sestrysvkriza.sk/2013/04/74-sv-jan-krstitel-de-la-salle/

  8.4. 2015 všetci zamestnanci školy slávili pri slávnostnom obede a posedení sviatok sv. Jána de La Salle. Ako darček od rady rodičov dostali všetci krásnu ružu a magický hrnček, na ktorý sa dá kresliť. Ďakujeme všetkým za príjemné posedenie viď foto...      
  09.04.2015 12:15 | viac »
 •  
  Riaditeľka  ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda , Štúrova č. 3 v Starej Ľubovni  v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. (podľa § 150 ods. 5) poskytuje deťom MŠ  a žiakom ZŠ na deň  z  dôvodu - sviatok katolíckych učiteľov.
           Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke školská jedáleň a školský klub detí pri ZŠ s MŠ sv. Cyrila  Metoda v Starej Ľubovni.  
           Vo vyučovaní sa bude pokračovať 9. apríla 2015. ( štvrtok)
   
  30.03.2015 14:07 | viac »
 • 23.3.2015 sa uskutočnil futbal žiakov a žiačok v rámci súťaží „ Ľubovnianske hry 2015 „
  Kategória  3.-4. roč.  chlapci :  4. miesto
  Kategória  5.-7. roč. chlapci : 3. miesto
  Kategória  žiačok : 3. miesto
  Reprezentantom našej školy blahoželáme a ďakujeme... Viď foto.
  25.03.2015 09:12 | viac »
 • Celoštátneho kola v Bratislave sa zúčastníl víťaz krajského kola, Marek Jaroš 7. ročník.
  Na tomto  sviatku poézie MAREK získal 1. Miesto. Srdečne mu blahoželáme a ďakujeme za uspešnú reprezentáciu našej školy. Viď foto. 
  24.03.2015 15:08 | viac »
 • Ocenenie za výborný prednes získali títo žiaci:
                                             Michaela Prejsová 9. roč.  
   Viď foto.                             Karolína Špesová  9. roč.
                                             Marek Jaroš 7. roč.
  24.03.2015 14:50 | viac »
 • Hviezdoslavov Kubín – školské kolo   I. kategória ( 1-3. ročník )           4. marec 2015
   
  Poézia                                                                     Próza
  1. Lea    Sikorjaková – 3.A                                   1.   Jakub   Olejník  3B              
  2. Vanesa    Dubjelová – 3.                                   2.   Matúš   Dubjel  -  2. Roč.
  3. Richard   Kasperkevič - 2. roč.                          3.    Eva   Franková –   3. A  
  –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
  Hviezdoslavov Kubín – školské kolo  II. kategória ( 4-6. ročník )           10. marec 2015
  Poézia
                                                                       Próza

  1.Miriam   Dubjelová – 5.roč.             1.  Dorota  Fábová – 4.roč                     
  2.Radka   Dubjelová – 5. roč.             2.  Sarah   Solotruková - 4.roč,  Alica  Kmečová – 5.roč. 
  3.Gabriela   Kovalčíková – 5. roč.      3.  neudelené

  Diplom za výborný prednes poézie :                              Diplom za výborný prednes prózy :
        Samuel  Hrobák,                                                               Andrea  Kafková
        Mária  Palubová                                                                Richard  Pješčák
   
  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
  Hviezdoslavov Kubín – školské kolo  III. kategória ( 7-9. ročník )           6. marec 2015
  Poézia                                                                                                                        
  1. Stanislava   Orlovská - 7.roč ,  Karolína  Špesová  - 9.roč.                 
  2. Daniela  Repková – 7. roč.                                                                
  3. Laura Hudáková - 9.roč.                                                                      
   
   Próza
  1. Marek Jaroš – 7. roč.
  2. Michaela Prejsová – 9. roč.
  3. neudelené
  ___________________________________________________________________________
   
  24.03.2015 10:38 | viac »

 • 13.2. 2015 sa uskutočnila súťaž v korčuľovaní : VALENTÍNSKA ĽADOVÁ SHOW Viď foto.
  09.03.2015 13:20 | viac »
 • 13.02.2015 21:50 | viac »
 • VALENTÍNSKA NOC
   Kedy? 13.2. 2015  o 17,00 hod. Vstupné : 2€  Lístky si môžete zakúpiť u Kristínky Krivoňákovej a Adama Bednára v 8. ročníkuNezabudni na dobrú náladu a úsmev na tvári.
   
  05.02.2015 13:25 | viac »

 • dnes 30.1. 2015 slávnostne prevzali naši žiaci pochvaly a výpisy vysvedčení.  Viď foto. 
  30.01.2015 12:52 | viac »

 • 28. 1.2015  školské kolo MISS BÁBIKA
  Poradie: 1. miesto Laura Jozefíková
  2. miesto Ninka Gladišová
  3. miesto Karin Koršová
  viď foto.
  29.01.2015 14:56 | viac »
 • Dňa 24.1.2015 sa aj naši žiaci zúčastnili krajského kola recitačnej súťaže „ A Slovo bolo u Boha“, ktorá sa konala v cirkevnej škole v Poprade. Ich účasť bola úspešná. Vo svojich kategóriách dosiahli výborné umiestnenie:
  Próza :   Marek Jaroš - 1.miesto
                Michaela Prejsová - 2. miesto     
  Poézia :  Stanislava Orlovská - 3. miesto  
  Víťazom blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu.
  27.01.2015 10:30 | viac »

 • Téma: pozorovanie ľadových krýh na rieke Jakubianke viď foto.
  14.01.2015 09:58 | viac »
 •  
  Pekné fotografie ešte krajšej aktivity detí.
  Ďakujeme p.učiteľom a prajeme im a všetkým účinkujúcim požehnané vianočné sviatky viď foto...
  26.12.2014 00:01 | viac »

 • Dňa 11.12.2014 sa žiačky našej školy Paťka Pružinská, Miriam Matfiaková a Sára Galíková zúčastnili súťaže Vianočné aranžovanie. Toto podujatie organizovalo CVČ v Starej Ľubovni. viď foto.
  12.12.2014 14:26 | viac »
 •  
  Žiaci MŠ s ZŠ sv. Cyrila a Metoda zo Starej Ľubovne sa do česko- slovenského projektu zapojili po prvýkrát. Táto možnosť vytvárať a vymieňať si záložky ich veľmi potešila. viď foto a vyhodnotenie.
  12.12.2014 14:25 | viac »

 • Dňa 9. 12. 2014 sa v Ľubovnianskej knižnici o 17, 00 hod. konalo slávnostné vyhodnotenie prác žiakov vo výtvarnej súťaži Kresťanská tematika na poštových známkach. Súťaže sa zúčastnili žiaci ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda a Súkromnej ZUŠ. Naši žiaci si mohli prísť a prevziať  ocenenia, ktoré si zaslúžili.
  Sú to žiaci z 8. ročníka- Simona Činčilová, Kristínka Krivoňáková a Zuzana Štefančíková,
  zo 7. ročníka –Miroslav Kafka a Matej Pekár,  zo 6. A – Benjamín Vasilík a Martin Baňas, a nakoniec z 
  5. ročníka Gerard Strič. Všetkým žiakom ďakujeme za nádherné práce, ktoré vytvorili. 
  10.12.2014 10:43 | viac »

 • Dnes, 5.12.2014 privítali žiaci našej školy sv. Mikuláša v Dome kultúry.
   Slávnosť neskončila len odovzdaním darčekov, ale pokračovala kultúrnym podujatím, na ktorom mali hlavné slovo - tvorivosť učiteľov a našich deti. Viď foto.
  05.12.2014 21:58 | viac »

 • 2.12. 2014 p. kaplán Tomáš slúžil sv. omšu, pri ktorej posvätil adventné vence. Tieto vence budú naši žiaci zapaľovať v triedach počas adventu. A nielen to, budú sa pri nich aj modliť...wink
  02.12.2014 12:04 | viac »

 • 20.11.2014 sa v kultúrnom dome  Starej Ľubovne konal festival nadaných detí, s názvom 
  " DETI DEŤOM " . Naša škola sa prezentovala tancom pod vedením  p.učiteliek. Viď fotografie.
  24.11.2014 09:26 | viac »
 •  
  13.11.2014 sa naši žiaci spolu s farnosťou zúčastnili Svätomartinského lampiónového sprievodu. Lampióny si deti vyrobili s učiteľmi a rodičmi. Táto tradícia sa v našom meste koná na počesť sv. Martina, patróna našej Spišskej diecézy. Rok, čo rok pribúda viac nadšených detí pre toto podujatie. Viď foto.
  14.11.2014 10:51 | viac »
 •    5.11.2014 sa v ZŠ Levočská konal basketbal žiakov s názvom „Zober loptu, nie drogy“ tejto akcie sa zúčastnili aj naši žiaci .
  14.11.2014 10:49 | viac »
 •  
   7.11. 2014 sa odohral na mestskom štadióne futbal dievčat, na ktorom naše žiačky obsadili 3. miesto. Viď foto.
   
  10.11.2014 12:38 | viac »
 •  27.10.2014 sa v aule školy konala slávnostná Imatrikulácia prváčikov. Detičky predviedli svoje znalosti rodičom a  spievali ako rodení speváci. viď foto. 
  02.11.2014 21:12 | viac »
 •  
   V našej škole varil šéfkuchár, pán Šenitko. Rybacia špecialita nemala chybu... Viď foto
  02.11.2014 21:13 | viac »
 • Sa konal 28. októbra  o 10,00 hod. 2014  v priestoroch školy.
  Na podujatí, nám bohoslovec Filip Orlovský rozpovedal veľmi pútavým spôsobom o živote detí v Afrike.  Viď foto...    

  30.10.2014 13:45 | viac »
 • Od 20.- 24.10.2014 sme v našej škole prežívali Farebný týždeň, kde sme svojím oblečením a modlitbou deklarovali spolupatričnosť s inými svetadielmi... viď foto. 
  02.11.2014 22:25 | viac »
 •  Naše detičky sa aktívne podieľali na príprave ovocných pohárov a zároveň si na nich aj pomaškrtili... viď foto.
  17.10.2014 13:15 | viac »
 •   Projektryby.docx 
    RYBKY.doc
  Do projektu sa zapojili deti MŠ tak, že kreslili, vystrihovali, lepili z rôznych materiálov prvý týždeň ryby, druhý týždeň zeleninu, vo vestibule si urobili výstavku čerstvej zeleniny a tretí týždeň kreslili obrázky o vode. Postupne sme ich práce vystavovali na paravánoch v školskej jedálni.

   Žiaci ZŠ pripravili na nástenku v školskej jedálni kresby o rybách, zelenine, ovocí a vode.

  Študenti gymnázia doplnili kresby referátmi na tieto témy.

  Vedúca školskej jedálne pripravila v jedálni výzdobu z plodov zeme a odprednášala v aule školy žiakom ZŠ a študentom gymnázia prednášku o školskom stravovaní a o rybách a ich blahodarnom vplyve na ľudský organizmus.

  Kuchárky pripravili pre našich stravníkov nové jedlá z rýb spolu so zeleninovými šalátmi alebo zeleninovou oblohou, jedlá ktoré obsahovali mäso a zeleninu a rôzne nápoje, ktoré vyhodnotíme po skončení projektu.

  17.10.2014 12:53 | viac »
 • 7.10.2014 sa v našej škole na sviatok ružencovej p. Márie konala modlitbová reťaz za kňazov našej farnosti. Žiaci spolu s vyučujúcimi sa striedali po jednej vyučovacej hodine v kaplnke, kde sa modlili sv. ruženec. Viď foto.
  08.10.2014 11:54 | viac »
 • Požehnanie úrody
  7.10.2014 ráno pri sv. omši  sme mali nevšedný zážitok . Žiaci spolu s učiteľmi pripravili unikátne  aranžma s plodov  zeme, čo sa urodili  počas tejto sezóny.  Kňaz otec Tomáš nás povzbudil, aby sme nezabudli  žiť ako tie rastliny, ktoré priniesli tak vzácne plody.  Tiež viď fotografie  jedálne - umelecké dielo našich kuchárok...   
  08.10.2014 10:17 | viac »
 •  
   3.10.2014 sme sa zúčastnili na veľkom futbale coca-cola cup v Jakubanoch. Po urputnom zápase sa naši chlapci prebokovali až na 2. miesto v tunaji. Viď foto.  
  06.10.2014 08:28 | viac »
 • 2.10.2014 sa uskutočnil cezpoľný beh žiakov a žiačok ZŠ nášho okresu. Súťažilo 20 škôl z ktorých naše dievčata obsadili pekné 5. miesto  a chlapci 10. miesto viď foto. Reprezentantom gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu. 
  06.10.2014 08:22 | viac »
 • 1.10.2014 sa v 7. a 8. ročníku konal  workshop  s názvom „ Počujem a nebojím sa počuť “ . Túto neobyčajne vydarenú  akciu organizovalo OZ - Effeta  zo strediska sv. Františka Saleského v Nitre. Na tomto podujatí sa deti oboznámili s tím, čo to znamená v praxi nepočuť a zároveň sa učili posuvkovú reč. Odporúčame všetkým tento workshop .Viď foto.
  03.10.2014 12:45 | viac »
 •    25.9.2014 sa konal mestský už tradičný jarmočný banánový beh. Naši žiaci sa umiestnili na peknom druhom mieste v náročnej konkurencii. Pretekárom srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.viď foto.
  29.09.2014 08:40 | viac »
 • Dnes sme v našej škole prívítali misionárku Mirku Murckovú, ktorá bola na ročnej misií v Afrike.
  Mirka nám rozpoverdala o čínnosti misie Saleziánov v rôznych častiach Afriky a aj o súčasných pomeroch v našej adoptovanej triede v meste TONŽ Viď foto.
  25.09.2014 15:45 | viac »
 •  
                       Mimoriadny oznam riaditeľky školy 
      

   
  Riaditeľka ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda oznamuje žiakom a zákonným zástupcom, že od 08.09.2014 sa vyučovanie začína už od 750 hod.
  Zároveň Vám oznamujeme, že pôjde MHD – veľký autobus č. 2. z autobusovej stanice o 730 hod. na ul. Štúrovu na križovatku (bude zriadená zastávka MHD) a poobede má odchod o 1415 hod. taktiež od zastávky MHD na AS.
   
  Zvonenie platné od 08.09.2014:
   
  1.  hodina              750     -        835
  2.  hodina              845     -        930
  3.  hodina              940   -        1025
  4.  hodina            1040   -        1125
  5.  hodina            1135   -        1220  
  6.  hodina            1225   -        1310  
  7.  hodina            1315   -        1400
   
  06.09.2014 21:47 | viac »
 • Dňa 2.9.2015 sme mali otvorenie školského roka v kostole sv. Petra a Pavla. Sv. omšu celebroval vdp. Mgr. Tomáš Pavlikovský a pán diakon Marián Kundla. V homílií nás p. diakon povzbudil k svedomitému plneniu povinností a vyprosoval nám Božie požehnanie. Zároveň sa žiakom prihovorila p. riaditeľka.  viď foto.
   Hurá ide sa do boja!
  12.09.2014 06:11 | viac »