Navigácia


 • Už tradične patri p. Bohu a poďakovaniu za všetky dary, ktoré sme dostali počas roka. Zároveň sme sa rozlúčili aj s p. kaplánom Petrom Lešňovským, ktorý odchádza na iné pôsobisko.
   Viď foto.

  Nakoniec posledná úloha od p. kaplána - Nezabudli ste? ... 

  06.07.2016 10:37 | viac »

 • 24.6.2016 viď foto.
  06.07.2016 10:02 | viac »

 • 23.6. 2016 žiaci 2.a 3. ročníka s p. učiteľkami navštivili Solivar viď foto.
  06.07.2016 09:59 | viac »

 • Dňa 23.6. žiaci 2. a 3. ročníka navštivili planetárium viď foto.
  06.07.2016 09:54 | viac »
 •  23.6.2016 sa uskutočnila exkurzia 2.a 3. ročníka vo výrobni hostii viď foto.
  06.07.2016 07:40 | viac »

 • 8.6. 2016 sa uskutočnilo slavnostné vyhlásenie výsledkov Ľubovnianskych hier v Dome kultúry Stará Ľubovňa. Zo všetkých mestských škôl naša škola získala 3. miesto. Všetkým odvážnym žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.
  14.06.2016 06:53 | viac »

 • 3.júna 2016 sa náš žiak Marek Jaroš zúčastnil celoslovenskej súťaže “Dilongova Trstená“, kde získal vo svojej kategórii krásne 2. miesto. Výhercovi blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov. Viď foto.
   
  14.06.2016 09:32 | viac »

 • 7.6.2016 Joseph a Sun z KENE navštívili našu školu a povzbudili nás v našej kresťanskej viere. Viď foto.
  10.06.2016 08:50 | viac »

 • Viď foto.
  07.06.2016 15:20 | viac »

 • V spolupráci s mestskou knižnicov boli ocenení najlepší čitatelia. Zároveň sa prezentovali talenty v písani príbehov na vybranú tému. Viď foto.
  07.06.2016 15:14 | viac »

 • Dňa 27.5. 2016 sa žiaci 3.- 4. ročníka so zúčastnili  exkurzie do múzea v Červenom Kláštore a do Infocentra PIENAPU v Sp. Starej Vsi. Výlet bol namáhavý, ale o to viac poučný.  Viď foto. 
  31.05.2016 06:48 | viac »

 • Žiaci 5.-7. ročníka
  Beh - 60 m 1. miesto Ivona Vislocká
  Beh - 600 m 2. miesto Ivona Vislocká
  Beh - 60 m 3. miesto Martin Baňas
  Beh - 1000 m 1. miesto Samuel Mašlej
  Štafeta 4 x 60 m dievčatá a chlapci 3. miesto
   
  26.05.2016 14:11 | viac »

 • Vybíjaná pre I. stupeň 20.5. 2016 naši žiaci získali 3. miesto viď foto.
  26.05.2016 14:06 | viac »

 • 2. miesto vo futbale mladších žiakov s podporou dievčat.
  1. miesto vo futbale starších žiakov 5.-7. ročník
   
  26.05.2016 14:11 | viac »

 • 3. miesto vo futbale mladších žiakov I. stupeň
   
   
  26.05.2016 14:09 | viac »

 • Celebroval p.kaplán Peter Lešňovský. Viď foto...
  26.05.2016 12:33 | viac »

 • Beseda s včelárom Jánom Marekom 12.5.2016
   
  26.05.2016 12:34 | viac »

 • 6.5.2016 TIPSPORT  HOKEJOVÁ PRÍPRAVA usporiadala turnaj v Novej Ľubovni. Žiaci 1. stupňa
  1. -2. ročník obsadili 4. miesto.
  Žiaci 2. stupňa získali 3. miesto. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. Viď foto.
   
  09.05.2016 11:07 | viac »

 • 23.3. 2016 žiačky 2. ročníka preukázali svoj talent v speve a prednese poézie v CVČ.
  Laura Jozefíková získala čestné uznanie, Anastázia Šimková získala 2. miesto. Blahoželáme .
  05.04.2016 10:10 | viac »

 •  16.3. 2016 žiaci 1. - 2.ročníka získali prefektné 3. miesto v Hokejbale, ktoré sa konalo v ZŠ Nová Ľubovňa.Viď foto.
  05.04.2016 10:05 | viac »

 • Riaditeľka  ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda , Štúrova č. 3 v Starej Ľubovni  v súlade s vyhláškou č. 306/2008 Z.z. o materskej škole prerušuje prevádzku materskej školy na deň 
  8. apríla 2016 (piatok )organizačných dôvodov - sviatok katolíckych učiteľov.  
  Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke školská jedáleň.  Prevádzka materskej školy bude obnovená  11. apríla 2016. ( pondelok)
   
  04.04.2016 14:11 | viac »

 • Riaditeľka  ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda , Štúrova č. 3 v Starej Ľubovni  v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. (podľa § 150 ods. 5) poskytuje žiakom základnej školy na deň  8. apríla 2016 (piatok ) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov - sviatok katolíckych učiteľov.  
           Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke školská jedáleň a školský klub detí pri ZŠ s MŠ sv. Cyrila  Metoda v Starej Ľubovni.  
           Vo vyučovaní sa bude pokračovať 11. apríla 2016. ( pondelok)
   
   
  04.04.2016 14:12 | viac »

 • Dňa 23. 3. 2016 sa v kostole sv. Petra a Pavla konala krížová cesta za účasti žiakov našej školy. Texty na zamyslenie pri jednotlivých zastaveniach, ale aj slová pána dekana spolu s hudobným doprovodom učiteliek a spevom našich žiakov poskytli hlboký duchovný zážitok.
   
  23.03.2016 12:18 | viac »

 • NAŠA ŠKOLA PATRÍ TENTO ROK ZASLÚŽENE K NAJÚSPEŠNEJŠÍM.
  Všetci naši šiesti recitátori získali ocenenie.
  Viď výsledkovú listinu:


   
  1. kat. Matúš Dubjel 3. roč.: čestné uznanie - próza
            Anastázia Šimková 2. roč.:  3. miesto - poézia
  2. kat. Radka Dubjelová 6.roč.:      1. miesto - próza
            Miriam Dubjelová 6.roč.:      3. miesto - poézia
  3. kat.Stanislava Orlovská 8.roč.:   2. miesto - poézia
            Marek Jaroš 8.roč.:              2. miesto - próza    


   
  21.03.2016 22:24 | viac »

 •  Ľudové remeslá:1.- 4. ročník - zdobenie kraslic. Viď foto.
  21.03.2016 22:31 | viac »

 • 16.3.2016 Druháci navštívili p. primátora. Mohli nahliadnuť do kroniky a do záznamu kamier Mestkých policajtov.Viď foto.
  18.03.2016 14:41 | viac »

 • Po ukončení tématického celku VESMÍR v 4.B triede viď foto.
  18.03.2016 14:41 | viac »

 • Žiačky 7. ročníka s pani učiteľkou si odskočili zaplávať počas TV - nie je to vcelku fajn relax počas vyučovania?  Viď foto.
  16.03.2016 13:01 | viac »

 • Nebola to len shou, ale aj súťaženie a zábava.
  Viď foto.
  16.03.2016 12:56 | viac »

 • Naši mladší žiaci sa pomaly, ale iste posúvajú medzi špičku hokejbalu v našom okrese. čo môžme potvrdiť aj výborným 4. miestom z 10 družstiev. Viď. foto  
  16.03.2016 12:55 | viac »
 •  
  14.3.2016 sa v našej škole konala enviromentálna prednáška Ing.Špesa, riaditeľa - EKOSU. Prednáška bola určená pre staršie a mladšie detí, kde pekne vysvetlil dôležitosť recyklácie komunálneho odpadu. Viď. foto.   
  16.03.2016 09:29 | viac »
 •    
   
      9.3. 2016 sa v priestoroch našej školy uskutočnilo dekanátne kolo Biblickej olympiády. O postup do diecézneho kola súťažilo 6 družstiev zo základných škôl vo Veľkom Lipníku, Hniezdnom, Haligovciach, Novej Ľubovni, Spišskej Starej Vsi a Starej Ľubovne. V našom tíme bojovali žiačky 8. ročníka Veronika Janičková, Stanka Orlovská a zo 6. ročníka Alica Kmečová. Svojou húževnatosťou, zápalom a nepochybne s Božou pomocou sa naším dievčatám podarilo zdolať všetkých súperov a z olympiády odišli ako jednoznačné víťazky s 1. miestom. Za ukážkovú reprezentáciu svojich vedomostí, ale i nasadenie pri čítaní Božieho Slova im ďakujeme.

  "LÁSKA nie je láskou, ktorá sa mení, keď zmenu nachádza ." (W. Shakespeare)
   

    Beáta CJ    Gabriela Matisová

  16.03.2016 09:30 | viac »

 • ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa
   
  1. kategória: 2. - 4. ročník:              
  Poézia:   Anastázia Šimková – 2. roč.
  Próza:Matúš Dubjel – 3. roč.
   
  1. kategória: 5. - 6. ročník:
  Poézia:Miriam Dubjelová – 6. roč.
  Próza:  Radka Dubjelová – 6. roč.
   
  1. kategória: 7. – 9. ročník:
  Poézia:Stanislava Orlovská – 8. roč.
  Próza:  Marek Jaroš – 8. roč.
   
  14.03.2016 14:21 | viac »

 • Náš tretí výtvor z techniky - nepečená torta 5.A dievčatá. Bola naozaj dobrá viď foto.
   
  26.02.2016 10:38 | viac »
 • 12.2.2016 neočakávane zavítal do budovy našej školy prezident SR Andrej Kiska, ktorý pri návšteve východoslovenského kraja, navštívil aj naše gymnázium  sv. Mikuláša. Viď foto.
  17.02.2016 09:05 | viac »

 • 10.2.2016 sme začali pôst duchovnou obnovou s o. Martinom Majdom. Prefekt v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtašáka žiakom vo svojom príhovore hovoril o sile slobody a zodpovednosti za rozhodnutia slobodnej vôle. Poukázal tiež na mimoriadnu silu Božieho milosrdenstva, ohromujúcu a bezhraničnú Božiu lásku.    Viď foto.

  Audio zostrih nájdete na stránke:https://www.youtube.com/watch?v=cq0gWWuLkDI.

  17.02.2016 09:22 | viac »
 • Dňa 11.2.2016 sa konala okresná súťaž Miss bábika v CVČ na ktorej sa zúčastnili naše druháčky: Laura Jozefíková a Anastázia Šimeková. Na podujatí prezentovali svoj spev, prednes a vzťah k svojej bábike. Anastázia získala 3. miesto.
  15.02.2016 09:09 | viac »

 • 9.2. 2016 sa konalo školské kolo miss bábika. Viď foto. 
  15.02.2016 09:34 | viac »
 • 08.02.2016 07:12 | viac »

 • Náročný maratón absolvovali žiaci v školskom kole Biblickej Olympiády.To je - drina. Viď foto.
   
  25.01.2016 11:25 | viac »
 •  
  Dňa 20.1.2016 sa traja žiaci našej školy zúčastnili na okresnom kole recitačnej súťaže Šaliansky Maťko. Sára Solotruková sa umiestnila na 3. mieste a Erick Damian Maruščák a Miriam Dubjelová si zo súťaže odniesli čestné uznanie. Všetkým trom srdečne blahoželáme.
  25.01.2016 11:06 | viac »
 •  
  20.1.2016 sa naši žiaci zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku. Predstavenie bolo poučné a zábavné.Viď foto.
  20.01.2016 12:29 | viac »
 •  
           Riaditeľka  ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda , Štúrova č. 3 v Starej Ľubovni  v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. (podľa § 150 ods. 5) poskytuje deťom materskej školy a žiakom základnej školy  deň
    8. januára 2016 (piatok ) riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov.  
           Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke školská jedáleň a školský klub detí pri ZŠ s MŠ sv. Cyrila  Metoda v Starej Ľubovni.  
           Prevádzka materskej školy a vyučovanie v základnej škole bude pokračovať 11. januára 2016. ( pondelok)
   
   
  21.12.2015 14:57 | viac »
 • 14. Benefičný ples.
  Poctite nás, Vašou účasťou ...
  08.01.2016 08:24 | viac »
 • 16.12.2015 11:45 | viac »

 • 14.12.2015 sa pri príležitosti "svätého roku MILOSRDENSTVA " v našej škole otvorila symbolicky brána školy, ktorú bežne neotvárame. Aj týmto gestom otvorenia chceme vyjadriť vzájomnú otvorenosť pre milosrdenstvo, ako nás k tomu pozýva Sv. Otec František.   Viď foto.
  14.12.2015 13:20 | viac »

 • Vianoce sa blížia, medovníky k ním patria - na tie vás pozývajú žiaci 5. A triedy. Viď foto.
   
  10.12.2015 12:53 | viac »
 • 7.12.2015 Sv. Mikuláš tohto roku závítal do kultúrneho domu, ktorému predskokana tvorila Mariánska akadémia a vystúpenie detí školského klubu. Viď foto. 
  07.12.2015 13:51 | viac »

 • Ráno pri sv omši nám pán kaplán Ing. Mgr. Peter LEŠŇOVSKÝ posvätil Adventné vence, ktoré nám budú až do Vianoc pripomínať blížiaci sa čas narodenia Pána Ježiša . Žiaci a deti v MŠ si ich budú zapaľovať počas vyučovania.
   
  01.12.2015 12:41 | viac »

 • 26.11.2015 sa konal na hokejovom štadióne Aréna Nová Ľubovňa 1. kontrolný turnaj- TIPSPORT HOKEJOVÁ PRÍPRAVKA. Turnaja sa zúčastnili žiaci 1.a 2.ročnika, kde  si veľmi pekne zasúťažili a získali 7.miesto. Viď foto.
  01.12.2015 12:11 | viac »
 • 24. 11 2015 sa konalo krajské kolo vo Florbale žiačok 6-7. roč. v Prešove.  Z dvanástich družstiev sa prebojovali na 3. miesto . Žiačky získali medaily  a víťazný pohár. Za vašu bojovnosť   vám ďakujeme...    Viď foto.
   
  01.12.2015 12:09 | viac »

 • Oxdog Florbal ZŠ CUP 2015
  18.11.2015 sa konalo krajské kolo vo Florbale žiakov 3-4. ročníka v Lipanoch. Vo svojej skupine sme získali 3. miesto a v celkovom poradí sme skončili na veľmi peknom 5.mieste.  Blahoželáme. Viď foto.
   
  23.11.2015 10:49 | viac »

 • Dňa 3.11. 2015 sme sa zúčastnili a zvíťazili na florbalovom turnaji OXDOG FLORBAL ZŠ CUP 2015.
  Žiačkam 7.A triedy ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy. Viď foto.
   
  23.11.2015 10:29 | viac »
 • 30.10.2015 10:41 | viac »
 • 30.10.2015 10:35 | viac »
 • 23.10.2015 sme sa zúčastnili na turnaji vo „ Florbale“ žiakov v kat. 3-4.roč.
  Naši malí bojovníci po vedením PaedDr. Viktórie Gladišovej sa umiestnili na 1. mieste a zároveň postupujú na krajské kolo.  žiakom blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu. Viď foto.
   
  27.10.2015 11:40 | viac »

 • Pozrite si akadémiu, ak ste tam náhodou neboli...
   
  22.10.2015 09:49 | viac »
 • 20.10.2015 13:05 | viac »

 • Veľký úspech mala Mariánska akadémia, ktorú jej aktéri nacvičili vo voľnom čase za neuveriteľné 2 týždne... Ďakujeme účinkujúcim a hlavne našej sr. Beáte, Mgr. Lucii Palšovej, Mgr. Karolovi Špesovi a iným nenahraditeľným členom za réžiu ...  Viď. foto. 

   
  20.10.2015 10:09 | viac »

 • Tak ako už tradične, naš život v škole zmeníme podľa farieb kontinentov, a tak vzájomne vytvoríme spolupatričnosť s kresťanmi na celom svete. Viď foto.
  19.10.2015 11:17 | viac »

 • VIĎ FOTO...
  13.10.2015 13:48 | viac »

 • 8.10. 2015 sa uskutočnil cezpoľný beh žiakov a žiačok ZŠ. nášho okresu. Súťažilo 20 škôl, z ktorých naše dievčatá vybojovali pekné 5. a chlapci 8. miesto.  Blahoželáme viď foto.
   
  10.10.2015 05:37 | viac »

 • 30.9. 2015 sa žiaci 2.a 4. ročníka zúčastnili poznávacej akcie s názvom „Živé Remeslá“. Žiaci navštívili expozíciu v Nestville parku a Košikarské umenie v obci Lacková. Viď foto.
   
  10.10.2015 05:34 | viac »

 • 24.9. 2015 sa konal v rámci zahájenia Ľubovnianskeho jarmoku  „ BANÁNOVÝ BEH “ pre žiakov II. stupňa. Naši žiaci obsadili 4. miesto. Chlapcom a dievčatám Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu. Viď foto.
   
   
  10.10.2015 05:28 | viac »

 • 2.9.2015 začíname sv. omšou v kostole sv. Petra a Pavla o 8,30 hod. slávnostným Tedeom. Po sv. omši nám pani riaditeľka predstavila nových učiteľov a povedala pár povzbudzujúcich slov viď foto. 
  Hurá ide sa do boja...
   
  07.09.2015 07:01 | viac »