Navigácia

Defibrilátor je už na škole...

Dnešný deň (18.12.2018) bol mimoriadne výnimočný pre všetky deti 1. stupňa. Spoločnosť FALCK nám odovzdala výhru z projektu ZÁCHRANA SOM JA. Súčasťou výhry bol okrem automatického externého defibrilátora aj zážitkový kurz prvej pomoci so sanitkou pre celý 1. stupeň ZŠ a kurz prvej pomoci pre učiteľov. Tradičné vyučovanie nahradilo vyučovanie so záchranármi. Získaním automatického externého defibrilátora bola naša škola zaradená do siete defibrilátorov - je evidovaná ako škola, v ktorej bude tento život zachraňujúci prístroj k dispozícii pre prípad potreby okamžitého zásahu pri záchrane života. Externý defibrilátor je nainštalovaný vo vestibule školy. Vďaka nemu sme ako škola získali ďalší benefit, a to benefit "BEZPEČNÁ ŠKOLA". Album s fotografiami nájdete TU!