Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
Foto 1.A 1.A Rozvrh
1.A
Foto 1.B 1.B Rozvrh
Mgr. Andrea Senková
1.B
Foto 1.tr sv. Terezka TER 1.trieda sv. Terezka
Foto 2.A 2.A Rozvrh
2.A
Foto 2.B 2.B Rozvrh
PaedDr. Helena Choborová, PhD.
2.B
Foto 2.tr sv. František FRA 2.trieda sv. František
Foto 3.A 3.A Rozvrh
3.A
Foto 3.B 3.B Rozvrh
PaedDr. Lenka Daňková
3.B
Foto 3.tr sv.Katarína KAT 3.trieda sv. Katarína
Foto 4.ročník 4.r Rozvrh
4.ročník
Foto 4.tr sv. Jozef JOZ 4.trieda sv.Jozef
Foto 5.ročník 5.ročník Rozvrh
Mgr. Kristína Konevalová
5.ročník
Foto 6.A 6.A Rozvrh
6.A
Foto 6.B 6.B Rozvrh
6.B
Foto 7.A 7.A Rozvrh
7.A
Foto 7.B 7.B Rozvrh
7.B
Foto 8.A 8.A Rozvrh
8.A
Foto 8.B 8.B Rozvrh
Mgr. Ján Barlík
8.B
Foto 9.ročník 9.r Rozvrh
9.ročník
Foto Aula AUL Rozvrh
Foto Biologická učebňa BU Rozvrh
  Delenie - trieda DT
  Dielne DIE
Foto Fyzikálna učebňa FU Rozvrh
Foto Chemické laboratórium CHU Rozvrh
Foto Chodba dolná Chodba1 Rozvrh
  Chodba horná Chodba2 Rozvrh
Foto Interaktívna učebňa IU Rozvrh
Foto Jazyková učebňa JU Rozvrh
Foto Jedáleň Jedáleň Rozvrh
Foto Kaplnka KAP
Foto Malá telocvičňa MTV Rozvrh
Foto Počítačová učebňa PU Rozvrh
Foto Posilňovňa POS Rozvrh
Foto Školský klub detí 1 ŠKD1 Rozvrh
Foto Školský klub detí 2 ŠKD2 Rozvrh
Foto Školský klub detí 3 ŠKD3 Rozvrh
  Špeciálna trieda ŠT Rozvrh
Foto Učebňa techniky TEH Rozvrh
Foto Veľká telocvičňa VTV Rozvrh

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019

Fotogaléria