Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  1.A 1.A Rozvrh
1.A
  1.B 1.B Rozvrh
1.B
  2.ročník 2.r Rozvrh
2. ročník
  3.A 3.A Rozvrh
3.A
  3.B 3.B Rozvrh
3.B
  4.A 4.A Rozvrh
4.A
  4.B 4.B Rozvrh
4.B
  5.A 5.A Rozvrh
5.A
  6.A 6.A Rozvrh
6.A
  6.B 6.B Rozvrh
6.B
  7.A 7.A Rozvrh
7.A
  7.B 7.B Rozvrh
7.B
  8.A 8.A Rozvrh
8.A
  8.B 8.B Rozvrh
8.B
  9.A 9.A Rozvrh
9.A
  9.B 9.B Rozvrh
9.B
  Aula AUL Rozvrh
  Biologická učebňa BU Rozvrh
  Dielne DIE
  Fyzikálna učebňa FU Rozvrh
  Chemická učebňa CHU Rozvrh
  Chodba dolná Chodba1 Rozvrh
  Chodba horná Chodba2 Rozvrh
  Interaktívna učebňa IU Rozvrh
  Jazyková učebňa JU Rozvrh
  Jedáleň Jedáleň Rozvrh
  Kaplnka KAP
  Kuchynka KU Rozvrh
  Malá telocvičňa MTV Rozvrh
  Počítačová učebňa PU Rozvrh
  Posilňovňa POS Rozvrh
  sv. František FRA sv.FRANTIŠEK
  sv. Jozef JOZ sv.JOZEF
  sv. Katarína KAT sv.KATARINA
  sv. Terezka TER sv.TEREZKA
  Školská knižnica ŠKK Rozvrh
  Školský klub detí ŠKD1 Rozvrh
  Špeciálna trieda ŠPT Rozvrh
  Technická učebňa TEH Rozvrh
  Veľká telocvičňa VTV Rozvrh

© aScAgenda 2022.0.1312 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.11.2021