Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
Foto 1
Foto 1.roč 1.roč Rozvrh
1.roč
Foto 2.A 2.A Rozvrh
2.A
Foto 2.B 2.B Rozvrh
2.B
Foto 3.A 3.A Rozvrh
3.A
Foto 3.B 3.B Rozvrh
3.B
Foto 4.A 4.A Rozvrh
4.A
Foto 4.B 4.B Rozvrh
4.B
Foto 5.A 5.A Rozvrh
5.A
Foto 6.A 6.A Rozvrh
6.A
  6.B 6.B Rozvrh
6.B
Foto 7.A 7.A Rozvrh
7.A
Foto 7.B 7.B Rozvrh
7.B
Foto 8.A 8.A Rozvrh
8.A
Foto 8.B 8.B Rozvrh
8.B
Foto 9.A 9.A Rozvrh
9.A
  9.B 9.B Rozvrh
9.B
Foto Aula AUL Rozvrh
Foto Biologická učebňa BU Rozvrh
  Dielne DIE
Foto Fyzikálna učebňa FU Rozvrh
Foto Chemická učebňa CHU Rozvrh
Foto Chodba dolná Chodba1 Rozvrh
Foto Chodba horná Chodba2 Rozvrh
Foto Interaktívna učebňa IU Rozvrh
Foto Jazyková učebňa JU Rozvrh
Foto Jedáleň Jedáleň Rozvrh
Foto Kaplnka KAP
Foto Malá telocvičňa MTV Rozvrh
Foto Počítačová učebňa PU Rozvrh
Foto Posilňovňa POS Rozvrh
Foto sv. František FRA sv.FRANTIŠEK
Foto sv. Jozef JOZ sv.JOZEF
Foto sv. Katarína KAT sv.KATARÍNA
Foto sv. Terezka TER sv.TEREZKA
Foto Školská knižnica ŠKK Rozvrh
Foto Školský klub detí ŠKD1 Rozvrh
Foto Špeciálna trieda ŠPT Rozvrh
Foto Učebňa techniky TEH Rozvrh
Foto Veľká telocvičňa VTV Rozvrh

© aScAgenda 2021.0.1242 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.10.2020

Fotogaléria