Navigácia

Kontakt

Meno školy: ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa
Email školy: zscmsl@slnet.sk
Email na webmastera: spravca@zscmsl.sk
Telefón: Riaditeľka : +421 917 927 561, riaditel@zscmsl.sk

Adresa školy: Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 42088917
DIČ: 2022878055
Web školy: http://zscmsl.edupage.org/