Navigácia

Kontakt

Meno školy: ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa
Email školy: zscmsl@slnet.sk
Email na webmastera: spravca@zscmsl.sk
Telefón: Riaditeľka :0917 927 561 riaditel@zscmsl.sk

Sekretariát riaditeľky : 00421 / 52 23 88 4O1
sekretariat@zscmsl.sk

Zástupkyňa pre ZŠ : 052/ 23 88 403
zastupcazs@zscmsl.sk

Ekonomické oddelenie: 052/ 23 88 407
uctovnik@zscmsl.sk

Vedúca šk. jedálne: 052 / 23 88 402
kuchyna@zscmsl.sk

Výchovná poradkyňa :052 /23 88 403
vychovnyporadca
@zscmsl.sk

Technické záležitosti: 052/23 88 414
spravca@zscmsl.sk 0905/788 269

------------------------------
Kontakty MŠ:
------------------------------
Zástupkyňa pre MŠ : 052/44 68 903
zastupcams@zscmsl.sk

Materská škola 1. a 2. trieda: 052/ 23 88 405
mladšie deti

Materská škola 3. a 4. trieda: 052/ 23 88 408
staršie deti


Adresa školy: Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO: 42088917
DIČ: 2022878055
Web školy: zscmsl.edupage.sk

Fotogaléria