Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Bedmintonový krúžok 1.-4.roč.
Biblický krúžok 5.-9.roč.
Cvičenia zo SJL 8.-9.roč.
Hokejbal a atletika 1.-4.roč.
Just Dance 1.-9.roč.
Karate 1.-9.roč
Ľudové remeslá 1. -4.roč.
Matematika/informatika/fyzika 5.-9.roč.
Mladý záchranár 3.-9.roč.
Šachový krúžok 1.-9.roč.
Foto Foto Foto Foto Foto
ŠKD - Lienky 1.- 5.roč
ŠKD - Motýliky 1. - 5. roč
ŠKD - Včielky 1. - 5. roč
Športové hry 5.- 9.roč.
Športový krúžok 5.-9.roč.
Žiacky parlament 1.-9.roč.

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 16.01.2019

Fotogaléria