• 2% dane

    • Vážení rodičia a priatelia školy,

    • CHCEME KRÁČAŤ  DOPREDU, prosíme o podporu

      

     Aj v roku 2024 máte možnosť rozhodnúť o  2% z už uhradenej ročnej dane z príjmu za rok 2023.

     Darujte ich Združeniu rodičov pri ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda.

     Každý deň pracujeme na skvalitnení našej školy.

     Aj vďaka Vašim 2% môžeme kráčať dopredu v oblastiach:

     - vzdelávacia činnosť

     - modernizovanie priestorov

     - skvalitňovanie podmienok pre stravníkov ŠJ

     ĎAKUJEME  smiley

     Tlačivo na darovanie  2 %  budeme žiakom rozdávať v škole. V prípade, že by ste ho chceli vypísať elektronicky:

     https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.527.html

     IČO: 42039801

     Obchodné meno: Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni

      

  • Ako postupovať

   Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
   1. Do 15.2.2025 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
   2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
   3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
   4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
   5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Štúrova 3, 06401 Stará Ľubovńa
    Právna forma: Občianske združenie
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 42039801
   6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2025 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
   Podávate si daňové priznanie sami?
   1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
   2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
   3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Štúrova 3, 06401 Stará Ľubovńa
    Právna forma: Občianske združenie
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 42039801
   4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2025) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
   Postup pre právnické osoby
   1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
   2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
   3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Štúrova 3, 06401 Stará Ľubovńa
    Právna forma: Občianske združenie
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 42039801
   4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
   5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
   • Kontakt

    • ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda
    • Riaditeľka : +421 917 927 561, riaditel@zscmsl.sk
    • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa
     06401 Stará Ľubovňa
     Slovakia
    • IČO 42088917
    • DIČ 2022878055
    • http://zscmsl.edupage.org/
    • zástupca riaditeľky +421 915 673 741, zastupca@zscmsl.sk
    • Zástupkyňa MŠ: +421 911 874 004, zastupcams@zscmsl.sk
    • Vedúca jedálne: +421 910 672 303, kuchyna@zscmsl.sk
    • Sekretariát: 052 23 884 01, sekretariat@zscmsl.sk
   • Prihlásenie