Navigácia

2% dane

 Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt darujte

Vašimi 2% môžete veľa spraviť. 

DARUJTE ICH!

Pomôžete škole a svojim deťom.

Aj v roku 2020 máte možnosť rozhodnúť, ako naložiť s oprávnením poukázať určené 2% z už uhradenej ročnej dane z príjmu za rok 2019.

Môžete ich darovať na činnosť Rodičovského združenia pri Základnej škole s materskou školou sv. Cyrila a Metoda, čím podporíte rozvoj školy.

 

Triedy, učebne a ďalšie priestory poznačil čas. Budova má viac ako 40 rokov. Sú potrebné nemalé finančné prostriedky na obnovu podláh v triedach, učebniach a na chodbách. Najhoršia situácia je na palubovke vo veľkej telocvični. Tu by sme chceli investovať v tomto školskom roku. Aj na tieto účely budú použité financie z 2% z Vašich daní.  Pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z Vašich daní!

Ďakujeme za Vašu podporu finančnú i modlitebnú.

 

Nechce sa vám vypisovať Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane? 

Predvyplnené a editovateľné tlačivo s našimi údajmi si môžete stiahnuť TU-Vyhlasenie.pdf

 

 

Ako postupovať

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Štúrova 3, 06401 Stará Ľubovńa
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 42039801
 6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Štúrova 3, 06401 Stará Ľubovńa
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 42039801
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Štúrova 3, 06401 Stará Ľubovńa
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 42039801
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.