Navigácia

Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia!

Prosíme Vás, aby ste elektronicky vyplnili prihlášku Vášho dieťaťa. Vytlačenú a podpísanú ju prineste na zápis. Ak ste prihlášku vyplnili a odoslali správne, príde Vám potvrdzovací email.

Ponúkame Vám môžnosť vypísať prihlášku elektronicky a zároveň aj vytlačiť aj v škole počas zápisu Vášho dieťaťa.

 

Dôležité informácie :

- k zápisu je potrebnné doniesť občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa,  je možné uhradiť polatok na učebné pomôcky - 12 €

- rozhodnutie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, že ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-   vzdelávacími potrebami

 

 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:

Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:
   

Fotogaléria