Navigácia

Prihláška na štúdium na našej škole

 

Vážení rodičia!

Prosíme Vás, aby ste elektronicky vyplnili prihlášku Vášho dieťaťa. Ak ste prihlášku vyplnili a odoslali správne, príde Vám potvrdzovací email.

ZÁPIS sa uskutoční  v dňoch 15. - 30.  apríla 2020.

Dôležitá informácia :

  1. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od ukončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
  1. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
  2. Zapísať sa  musia aj deti, ktoré mali odklad povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2019/2020.

 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Fotogaléria