Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Michaela Fábová FAB Rozvrh
Riaditeľka
riaditel@zscmsl.sk
 
 
Mária Kapitančíková KAP Zástupkyňa pre MŠ
Zástupca v triede: sv.TEREZKA
zastupcams@zscmsl.sk
 
 
Mgr. Karol Špes ŠPE Rozvrh
Zástupca pre ZŠ
zastupca@zscmsl.sk
 
 
Tatiana Andrejková AND Asistentka učiteľa v ZŠ
zscmslandrejkova@gmail.com
 
 
Mgr. Anna Balážová BAL Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
zscmslbalazova2@gmail.com
 
 
Mgr. Ján Barlík BAR Rozvrh
Triedny učiteľ: 7.B
zscmslbarlik@gmail.com
 
 
Mgr. Vierka Baumeistrová BAU Učiteľka MŠ
Triedna učiteľka: sv.JOZEF
zscmslbaumeisterova@gmail.com
 
 
Bc. Slávka Bibzová BIB Učiteľka MŠ
Triedna učiteľka: sv.FRANTIŠEK
zscmslbibzova@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Compeľová COM Učiteľka
jana.compelova.ke@gmail.com
 
 
PaedDr. Lenka Daňková DAN Rozvrh
Triedna učiteľka: 2. ročník
zscmsldankova@gmail.com
 
 
Mgr. Jaroslava Dronzeková DRO Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
zscmsljdronzekova@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Dupľáková DUP Učiteľka MŠ
Triedna učiteľka: sv.TEREZKA
maria.duplakova78@gmail.com
 
 
Mgr. Alžbeta Fedoreková FED Rozvrh
Učiteľka
zscmslfedorekova@gmail.com
 
 
Mgr. Martina Ferková FER Asistentka učiteľa v ZŠ
zscmslferkova@gmail.com
 
 
PaedDr. Viktória Gladišová GLA Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.B
zscmslgladisova@gmail.com
 
 
Eva Gondeková GOD Učiteľka MŠ
Triedna učiteľka: sv.TEREZKA
zscmslgondekova@gmail.com
 
 
PhDr. Eva Hriňová HRI Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
zscmslhrinova@gmail.com
 
 
Mgr. František Janečko JAN Rozvrh
Učiteľ
frantisek.janecko@gmail.com
 
 
Bc. Gabriela Kasperkevičová KAS Asistentka učiteľa v ZŠ
zscmsl.kasperkevicova@gmail.com
 
 
Mgr. Natália Klimko KLI Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.C
zscmslklimko@gmail.com
 
 
Ing. Blažena Kormaníková KOR Rozvrh
Učiteľka
zscmslkormanikova@gmail.com
 
 
Adriana Kupcová KUP Asistentka učiteľa v ZŠ
zscmslkupcova@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Lompartová LOM Asistentka učiteľa v ZŠ
lompartovazuzana@gmail.com
 
 
Ing. Monika Maníková MAN Rozvrh
Učiteľka
zscmslmanikova@gmail.com
 
 
Mgr. Katarína Maruščáková MAR Učiteľka MŠ
 
 
Mgr. Gabriela Matisová MAT Rozvrh
Učiteľka
zscmslbeata@gmail.com
 
 
Ing. Jana Mézešová MEZ Rozvrh
Učiteľka
zscmslmezesova@gmail.com
 
 
Ľudmila Michalčová MICH Vychovávateľka ŠKD
zscmslmichalcova@gmail.com
 
 
Bc. Mária Muchová MUCH Učiteľka MŠ
Triedna učiteľka: sv.JOZEF
zscmslmuchova@gmail.com
 
 
Mgr. Silvia Ňaňková NAN Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.B
silvia.nankova@gmail.com
 
 
Miriam Opinová OPI Asistentka učiteľa v MŠ
zscmslopinova@gmail.com
 
 
Mgr. Lucia Palšová PAL Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.B
zscmslpalsova@gmail.com
 
 
Bc. Alžbeta Palubová PLB Učiteľka MŠ
Triedna učiteľka: sv.KATARINA
zscmslpalubova@gmail.com
 
 
RNDr. Ivana Pavelčík PAV Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
zscmslpavelcik@gmail.com
 
 
Mgr. Martina Pavlinská PAM Školská špeciálna pedagogička ZŠ
zscmslpavlinska@gmail.com
 
 
PhDr. Kamila Petriláková PET Školská špeciálna pedagogčka MŠ
zscmslpetrilakova@gmail.com
 
 
Mgr. Anetta Repková REP Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
anetta.repkova@slnet.sk
 
 
Bc. Mária Repková REM Asistentka učiteľa v MŠ
zscmslrepkova@gmail.com
 
 
Mgr. Anna Romanová ROM Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
zscmslromanova@gmail.com
 
 
PaedDr. Viera Sipková SIP Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
zscmslsipkova@gmail.com
 
 
Mgr. Roman Soós SOS Rozvrh
Triedny učiteľ: 8.B
zscmslsoos@gmail.com
 
 
Alena Súkeníková SÚK Vychovávateľka ŠKD
zscmslsukenikova@gmail.com
 
 
Bc. Lenka Šestáková SES Vychovávateľka ŠKD
lenka.sestakova@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Šidlovská SID Učiteľka MŠ
mariav.vas@gmail.com
 
 
Mgr. Veronika Štellmachová ŠTE Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
zscmslstellmachova@gmail.com
 
 
Mgr. Alena Tomková TOM Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
zscmsltomkova@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Vančová VAN Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
zscmslvancova@gmail.com
 
 
Jana Zubajová ZUB Asistentka učiteľa v ZŠ
zscmslzubajova@gmail.com
 
 
Mgr. Klára Živčáková ŽIK Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
zscmslzivcakovak@gmail.com

© aScAgenda 2022.0.1312 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.11.2021

Voľné miesta na našej škole