Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Monika Maníková MAN Riaditeľka
riaditel@zscmsl.sk
 
 
PhDr. Eva Hriňová EHR Rozvrh
Zástupkyňa pre ZŠ
zastupcazs@zscmsl.sk
 
 
Mária Kapitančíková KAP Zástupkyňa pre MŠ
Triedna učiteľka: sv.JOZEF
zastupcams@zscmsl.sk
 
 
Tatiana Andrejková AND Vychovávateľka ŠKD
zscmslandrejkova@gmail.com
 
 
Mgr. Anna Balážová BAL Rozvrh
Asistentka učiteľa v ZŠ
zscmbalazova@gmail.com
 
 
Mgr. Ján Barlík BAR Rozvrh
Triedny učiteľ: 6.B
zscmslbarlik@gmail.com
 
 
Mgr. Vierka Baumeistrová BAU Učiteľka MŠ
zscmslbaumeisterova@gmail.com
 
 
Bc. Slávka Bibzová BIB Učiteľka MŠ
Triedna učiteľka: sv.TEREZKA
zscmslbibzova@gmail.com
 
 
PaedDr. Lenka Daňková DAN Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.roč
zscmsldankova@gmail.com
 
 
Mgr. Jaroslava Dronzeková DRO Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
zscmsljdronzekova@gmail.com
 
 
Mgr. Mária Dupľáková DUP Učiteľka MŠ
maria.duplakova78@gmail.com
 
 
Mgr. Michaela Fábová FAB Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
zscmslfabova@gmail.com
 
 
Mgr. Alžbeta Fedoreková FED Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
zscmslfedorekova@gmail.com
 
 
Mgr. Martina Ferková FER Asistentka učiteľa v ZŠ
zscmslferkova@gmail.com
 
 
PaedDr. Viktória Gladišová GLA Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.B
zscmslgladisova@gmail.com
 
 
Eva Gondeková GOD Učiteľka MŠ
zscmslgondekova@gmail.com
 
 
Ing. Rastislav Chobor CHO Rozvrh
Učiteľ
zscmslchobor@gmail.com
 
 
PaedDr. Helena Choborová, PhD. CHH Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
zscmslchoborova@gmail.com
 
 
Bc. Gabriela Kasperkevičová KAS Asistentka učiteľa v ZŠ
zscmsl.kasperkevicova@gmail.com
 
 
Bc. Natália Klimko KLI Asistentka učiteľa v ZŠ
zscmslklimko@gmail.com
 
 
Ing. Blažena Kormaníková KOR Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.B
zscmslkormanikova@gmail.com
 
 
Adriana Kupcová KUP Asistentka učiteľa v ZŠ
zscmslkupcova@gmail.com
 
 
Mgr. Janka Lenhartová LEN Školská psychlogička
zscmsllenhartova@gmail.com
 
 
Mgr. Beáta Matisová MAT Rozvrh
Učiteľka
zscmslbeata@gmail.com
 
 
Ing. Jana Mézešová MEZ Rozvrh
Učiteľka
zscmslmezesova@gmail.com
 
 
Ľudmila Michalčová MICH Vychovávateľka ŠKD
zscmslmichalcova@gmail.com
 
 
Bc. Mária Muchová MUCH Učiteľka MŠ
Triedna učiteľka: sv.FRANTIŠEK
zscmslmuchova@gmail.com
 
 
Mgr. Jakub Novák NOV Rozvrh
Učiteľ
zscmslnovak@gmail.com
 
 
Miriam Opinová OPI Asistentka učiteľa v MŠ
zscmslopinova@gmail.com
 
 
Mgr. Lucia Palšová PAL Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.B
zscmslpalsova@gmail.com
 
 
Bc. Alžbeta Palubová PLB Učiteľka MŠ
Triedna učiteľka: sv.KATARÍNA
zscmslpalubova@gmail.com
 
 
RNDr. Ivana Pavelčík PAV Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
zscmslpavelcik@gmail.com
 
 
Mgr. Martina Pavlinská PAM Učiteľka
zscmslpavlinska@gmail.com
 
 
PhDr. Kamila Petriláková PET Učiteľka MŠ
zscmslpetrilakova@gmail.com
 
 
Mgr. Anetta Repková REP Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
anetta.repkova@slnet.sk
 
 
Bc. Mária Repková REM Asistentka učiteľa v MŠ
zscmslrepkova@gmail.com
 
 
Mgr. Anna Romanová ROM Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
zscmslromanova@gmail.com
 
 
PaedDr. Viera Sipková SIP Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
zscmslsipkova@gmail.com
 
 
Mgr. Roman Soós SOS Rozvrh
Učiteľ
zscmslsoos@gmail.com
 
 
Mgr. Tomáš Starinský STA Rozvrh
Triedny učiteľ: 6.A
zscmslstarinsky@gmail.com
 
 
Mgr. Lukáš Stolárik STO Rozvrh
Učiteľ
lukasstolarik@gmail.com
 
 
Alena Súkeníková SÚK Vychovávateľka ŠKD
zscmslsukenikova@gmail.com
 
 
Mgr. Karol Špes ŠPE Rozvrh
Triedny učiteľ: 7.B
zscmslspes@gmail.com
 
 
Mgr. Veronika Štellmachová ŠTE Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
zscmslstellmachova@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Vančová VAN Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
zscmslvancova@gmail.com
 
 
Jana Zubajová ZUB Asistentka učiteľa v ZŠ
zscmslzubajova@gmail.com
 
 
Mgr. Klára Živčáková ŽIK Rozvrh
Učiteľka
zscmslzivcakovak@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Živčáková ŽIV Asistentka učiteľa v ZŠ
zscmslzivcakova@gmail.com

© aScAgenda 2021.0.1269 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 04.06.2021

Voľné miesta na našej škole