• Učitelia ZŠ

   • Mgr. Michaela Fábová
    Mgr. Michaela FábováRiaditeľka
   • Mgr. Karol Špes
    Mgr. Karol ŠpesUčiteľ
   • Mgr. Roman Soós
    Mgr. Roman SoósUčiteľ
    Triedny učiteľ: 5.B
    zscmslsoos@gmail.com
    Správca sociálnych sietí (FB + INSTA)
   • Mgr. Ján Barlík
    Mgr. Ján BarlíkUčiteľ
    Triedny učiteľ: 9.B
   • Mgr. Anna Balážová
    Mgr. Anna BalážováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 9.A
   • Mgr. Alžbeta Fedoreková
    Mgr. Alžbeta FedorekováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 6.A
   • PaedDr. Viktória Gladišová
    PaedDr. Viktória GladišováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 8.B
   • Ing. Blažena Kormaníková
    Ing. Blažena KormaníkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 6.B
   • Ing. Monika Maníková
    Ing. Monika ManíkováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 5.C
   • Mgr. Jana Vančová
    Mgr. Jana VančováUčiteľka
   • Kontakt

    • ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda
    • Riaditeľka : +421 917 927 561, riaditel@zscmsl.sk
    • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa
     06401 Stará Ľubovňa
     Slovakia
    • IČO 42088917
    • DIČ 2022878055
    • http://zscmsl.edupage.org/
    • zástupca riaditeľky +421 915 673 741, zastupca@zscmsl.sk
    • Zástupkyňa MŠ: +421 911 874 004, zastupcams@zscmsl.sk
    • Vedúca jedálne: +421 910 672 303, kuchyna@zscmsl.sk
    • Sekretariát: 052 23 884 01, sekretariat@zscmsl.sk
   • Prihlásenie