Navigácia

O našej škole Patróni školy Duchovný život Dokumenty Rada školy

     

    V školskom roku 1991/92 sa začala písať história ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni.


     Riaditeľom sa stal Mgr. Anton  Novajovský a jeho zástupcom Mgr. Albert Schneider. Spolu so štrnástimi učiteľmi a siedmimi hospodárskymi pracovníkmi začali napĺňať slová určené cirkevným školám pri ich vzniku: „Kresťanské cirkevné školy, ako forma alternatívneho školstva, majú prejaviť hlboký vzťah a úctu k životu, k posolstvu oživeného vesmíru stvoreného na Božiu slávu. Ich vnútorný obsah by sa mal rozvíjať vo sfére lásky, radosti,slobody a vzájomnej spolupráce.“

     Počas svojej existencie škola zmenila adresu: z nových, ale kapacitne nedostačujúcich priestorov na ulici Komenského   sa v roku 2005 presťahovala do väčšej budovy na Štúrovej ulici.

     Menilo sa aj vedenie školy – vo funkcii riaditeľa pôsobili kratší či dlhší čas Mgr. Júlia Rúrová a Mgr.Pavol Chmeliar.

Súčasnou riaditeľkou školy je Ing. Monika Maníková.

     V 1. septembra 2009 škola zmenila svoj názov.  K základnej škole pribudla aj cirkevná materská škola "PLAMIENOK" s dvomi triedami. V septembri 2011 pribudli ďalšie dve triedy.

      Budova základnej školy s materskou školou sv. Cyrila a Metoda v školskom roku 2011/2012 v rámci projektu  "Rekonštrukcia ZŠ s MŠ" bola zrekonštruovaná. Vymenili sa okná, škola má nové kúrenie a budova je zateplená.

      Základná škola od 1.9.2015 zriadila športové triedy so zameraním na futbal od 5. ročníka a rozšírenú telesnú výchovu so zameraním na kolektívne športy a atletiku.

     V školskom roku 2018/19 ktorý je desiaty  školský rok v histórií materskej školy a 28-ty v histórií základnej školy, má základná škola 299 žiakov a materská škola štryri oddelenia s počtom  90 detí.

     

 

Fotogaléria