Navigácia

Vitajte DOKUMENTY Priestory MŠ KONTAKT Personálne obsadenie

          

 „Zapáľme svet láskou . . . "                     


    Materská škola je súčasťou základnej školy. Interakcia medzi obidvomi školymi je na profesionálnej úrovni. Náboženská výchova je integrálnou zložkou a ide paralelne so všeobecnou výchovou. Ide nám o výchovu srdca, aby sa dieťa otvorilo Bohu a chcelo veriť z presvedčenia. 

Veselý plamienok sprevádza deti počas celého školského roka Spoločne s nimi spoznáva zaujímavý svet.  Je pre nich motiváciuou k edukačnej aktivite, odmenou za každý úspech, sprievodcomna ceste spoznávania nových vecí, zábaným spoločníkom pr hrách, speve, tanci, športe . . . Modlí sa s nimi a prežíva s deťmi liturgický rok, všetky slávnosti a sviatky.

Farba každého plamienka má svoj výchovný význam:

oranžová - TVORIVOSŤ

žltá - RADOSŤ

čevená - LÁSKA

modrá - VĎAČNOSŤ

zelená - POZNANIE


  

 Náš realizačný plán         

- prioritnou výchovy a vzdelávania je spontanná integrácia  náboženskej výchovy

- integrácia anglického jazyka cez krúžkovú činnosť

- využívanie informačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese

- enviromentálny program "Zelená škola"

- predplavecká príprava            

- saunovanie   

- krúžková činnosť

- prechádzky, exkurzie, výlety ( Hora v Litmanovej, Ľubovniansky hrad, ZOO v Spišskej Novej Vsi, 

  agrofarma v Plavnici a iné možné  atrakcie v rámci  nášho mesta  aj okolia

 

               

Fotogaléria