Navigácia

Vitajte - nahliadnite čím žijú a zaoberajú sa vaše deti Dokumenty Rozvrh činností v ŠKD

Školský klub detí "FIALKA"

       pri ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda

1. oddelenie

    

 

2.oddelenie

   

 

3.oddelenie