Navigácia

Harmonogram PP

Školský rok 2020/2021

TERMÍN  ÚLOHA
do 20.2.2022

Zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a telentu

15.3 až

30.4.2022 

Talentové skúšky
6.4.2022 Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov

do 10.4.2022

Zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory
21.4.2022  Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov - náhradný termín
9.5.2022 1. kolo   1. termín prijímacích skúšok na SŠ ( vrátane osemročných gymnázií )
12.5.2022 1. kolo   2. termín prijímacích skúšok na SŠ ( vrátane osemročných gymnázií )
18.5.2022 Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov
21.6.2022 2. kolo prijímacích skúšok na SŠ