Navigácia

Harmonogram PP

Školský rok 2020/2021

TERMÍN  ÚLOHA
do 20.2.2021

Zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a telentu

15.3 až

30.4.2021  

Talentové skúšky
24.3.2021 Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov

do 20.4.2021

Zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a učebné odbory
14.4.2021 15.4.2021 Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov - náhradný termín
10.5.2021 1. kolo   1. termín prijímacích skúšok na SŠ ( vrátane osemročných gymnázií )
13.5.2021 1. kolo   2. termín prijímacích skúšok na SŠ ( vrátane osemročných gymnázií )
19.5.2021 Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov
22.6.2021 2. kolo prijímacích skúšok na SŠ