Navigácia

Harmonogram PP

Školský rok 2018/2019

TERMÍN  ÚLOHA
21.11.2018 Celoslovenské testovanie žiakov piatych ročníkov
do 20.2.2019

Zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na učebné a študijné

odory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností a telentu

25.3. - 12.4.2019 Talentové skúšky
3.4.2019 Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov
do 10.4.2019

Zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi ZŠ na ostatné študijné a

učebné odbory

16.4.2019 Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov - náhradný termín
13.5.2019 1. kolo   1. termín prijímacích skúšok na SŠ ( vrátane osemročných gymnázií )
16.5.2019 1. kolo   2.termín prijímacích skúšok na SŠ ( vrátane osemročných gymnázií )
  18.6.2019 2. kolo prijímacích skúšok na SŠ

 

Fotogaléria