Navigácia

Šk.rok 2018//2019

 

NÁZOV SÚŤAŽE MESIAC  PRIEZVISKO A MENO / družstvo

UMIESTNENIE

okresné

UMIESTNENIE krajské/národné
Ľubovnianske hry - florbal 9/2018  zmiešané družstvo žiakov 1.miesto
Ľubovnianske hry - futbal 9/2018  mladší žiaci 1.miesto  
Hokejová prípravka 9/2018 družstvo žiakov 1.a 2.ročníka 3.miesto  
Detská atletika -  minimaratón 9/2018

Timotej Vislocký, 6.A

Ema Hudáková, 7.B

 

2.miesto

2.miesto

Aranžovanie 9/2018

Júlia Repková, 5.r

Dorta Fábová, 8.A

Aneta Stolárová, 8.A

1.miesto

2.miesto

3.miesto

 
Banánový beh 9/2018 miešané družstvo žiakov 2. miesto  
Cezpoľný beh 10/2018 Benjamín Vislocký, 8.A 1.miesto  
Cezpoľný beh 10/2018 družstvo chlapcov 1.miesto 4.miesto
Ľubovnianske hry - volejbal 10/2018 mladší žiaci 3.miesto  
Ľubovnianske hry - basketbal 10/2018 mladší žiaci 3.miesto  

ĽH - hod kriketovou loptičkou

ĽH - beh 600 m

ĽH - beh 60 m

ĽH - štafeta 4x60 m

10/2018

Miriama Hanečáková, 6.A

Ema Hudáková, 7.B

Ema Hudáková, 7.B

družstvo dievčat

1.miesto

3.miesto

3.miesto

2.miesto

 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Fotogaléria