Navigácia

ĎALŠIE PROJEKTY

Dlhodobé :

 • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva v MŠ
 • EDULAB – škola na dotyk
 • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva v ZŠ
 • Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektornického testovania  ( e - testovanie )
 • Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety
 • Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí
 • Zelená škola
 • i-BOBOR
 • IQ olympiáda

 

HUMANITÁRNE - DUCHOVNÉ

 • Dobrá novina
 • Deň počatého dieťaťa
 • Deň narcisov
 • Misijný jarmok
 • Mesiac modlitieb za kňazov
 • 1 000 000 detí sa modlí sv. ruženec
 • Bubnovačka "Aby nás bolo počuť" spolupatričnosť s týranými deťmi
 • Záchrana som JA (www.zachranasomja.sk)

 

MEDZINÁRODNÉ

 • eTwinning 1.stupeň - spolupráca so školou s Poľskom
 • eTwinning 2.stupeň - spolupráca s o školami v Taliansku
 • záložka spája školy- Česko a Hronský Beňadik

 

ŠPORTOVÉ

 • Zober loptu nie drogy
 • Tippsport hokejová prípravka
 • Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia športovej infraštruktúry - športové náradie a náčinie
 • Šach na školách (Slovenský šachový zväz)
 • Detská atletika (www.detskaatletika.sk)
 • Začni s bedmintonom: „Šanca hrať pre každé dieťa“ (www.bedminton.sk)
 
ŠKOLSKÉ
 • Deň Zeme
 • Deň vody
 • jazykový TALK - TALK
 • farebný týždeň
 • hlasné čítanie a tvorivé písanie
 • stonožkové čítanie
 • propagujúce zdravý životný štýl - mlieko pre školy, školské ovocie, deň mlieka, . . .