Navigácia

Zoznam nepedagogických zamestnacov

P.č. PRIEZVISKO MENO PRACOVNÉ ZARADENIE
1. VISLOCKÁ Mgr. Lívia personálne a mzdové oddelenie + sekretariát
2. HRINDOVÁ Mgr. Marcela účtovníčka
3. PRISTAČOVÁ Bc. Anna vedúca školskej jedálne
4. ŠIMKOVIČOVÁ Viera hlavná kuchárka
5. ŠALAMONOVÁ Emília kuchárka
6. VANČOVÁ Mária kuchárka
7. ŠTELMACHOVÁ Alena pomocná kuchárka
8. GÖRYOVÁ Anna pomocná kuchárka
9. BARNOVSKÁ Darina pomocná kuchárka
10. GERČÁKOVÁ Viera pomocná kuchárka
11. RYDZIKOVÁ Mária pomocná kuchárka
12. ŽOLDÁKOVÁ Monika administratívna pracovníčka ŠJ +kuchárka
13. JAROŠ Mgr. Vladimír technický pracovník - správa budovy
14. REPKA Peter kurič - údržbár
15. GUREGOVÁ Darina upratovačka
16. KMEČOVÁ Mária upratovačka
17. KUMALOVÁ Božena upratovačka