Navigácia

Október 2018

Prednáška - Šikanovanie

Dňa 9. 10. 2018 sa žiaci II. stupňa zúčastnili prednášky na tému:  "Predchádzanie a prevencia šikanovania a kyberšikanovania." Cieľom tejto prednášky bolo, aby žiaci vedeli, ako sa vysporiadať s prípadnou šikanou, ktorá sa vyskytne v triede alebo v škole. Prednášky sa zhostila naša nová školská psychologička Mgr. Lucia Homišanová a Koordinátorka prevencie drogových závislostí Mgr. Lucia Palšová. Fotografie z prednášky zobrazíte kliknutím tu.