Navigácia

November 2018

Práca so žiakmi

Mgr. Andrea Čandová – školský špeciálny pedagóg

 

Mgr. Lucia Homišanová – školský psychológ

 

Mgr. Martina Ferková – asistent učiteľa

 

Mgr. Natália Holovaščenko – asistent učiteľa

 

Gabriela Kasperkevičová – asistent učiteľa