Navigácia

Február 2019

Profesijná orientácia žiakov 7. a 8. ročníka

Žiaci 7. a 8. ročníka sa dňa 26.2.2019  s pani psychologičkou Mgr. Luciou Homišanovou stretli a  vypracovávali Dotazník profesijnej a študijnej orientácie žiakov. Obsahom profesijnej orientácie je poradenstvo žiakom základných škôl a zároveň je zamerané na informovanosť o možnostiach štúdia na stredných školách a s tým súvisiace individuálne predpoklady a možnosti žiaka pre jeho zvládnutie. Profesijná orientácia sa zameriava predovšetkým na žiakov, ktorí sú profesijne nevyhranení. Ešte  váhajú nad viacerými alternatívami ďalšieho štúdia, prípadne by si radi overili vhodnosť voľby ich strednej školy. Fotografie TU.