Navigácia

Podmienky zápisu

 

 

 

 

  • zapisujú sa deti narodené od 1.9.2014 do 31.8.2015 a deti,  ktoré mali v minulom šk. roku odklad školskej dochádzky.

     

  • ak má dieťa špeciálne potreby, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
  • je možné uhradiť poplatok na učebné pomôcky vo výške 13 €