Navigácia

Apríl 2019

Diskutujeme o závislosti

V rámci prevencie sa 11.4.2019 uskutočnila Diskusia o závislosti v aule našej školy. Tejto diskusie sa zúčastnili naši ôsmaci a deviataci pod vedením školskej psychologičky Mgr. Lucii Homišanovej. Hlavnými prednášajúcimi boli pozvaní hostia: psychológovia Mgr. Kristínka Poláková a Mgr. Matúš Adamkovič, ktorí aktuálne pôsobia v neziskovej organizácii Trolístok so sídlom v Prešove. Hlavný dôraz pri interaktívnej diskusii bol kladený na proces vývinu závislosti, potenciálne dôsledky pokračovania v aktivite prirodzeného experimentovania s psychoaktívnymi  látkami a návykovými  činnosťami. Cieľom bolo rovnocenne diskutovať o závislosti ako o psychickej poruche, odtabuizovať témy v kontexte problematiky psychických porúch. Fotografie si pozrite TU.