Navigácia

September 2019

Nadpis

Ing. Martina Pavlinská – školský špeciálny pedagóg

Mgr. Lucia Homišanová – školský psychológ

Mgr. Martina Ferková – asistent učiteľa

 

Bc. Natália Klimko – asistent učiteľa

 

Gabriela Kasperkevičová – asistent učiteľa