Navigácia

Október 2019

Ing. Martina Pavlinská – školský špeciálny pedagóg

 

Mgr. Lucia Homišanová – školský psychológ

 

Mgr. Martina Ferková – asistent učiteľa

 

Bc. Natália Klimko – asistent učiteľa

 

Gabriela Kasperkevičová – asistent učiteľa