Navigácia

Formulár k zápisu

Dokument k stiahnutiu

 

V prípade ak zákonný zástupca nemá možnosť vypniť elektronickú prihlášku zápis je možný  na základe priloženého formulára.

Formulár je možné poslať mailom na adresu  riaditel@zscmsl.sk, poštou na adresu školy, prípadne vhodiť do schránky školy.

 

Formulár k  zápisu do základnej školy.rtf