Navigácia

Podmienky zápisu

 

  • elektronicky vyplnená prihláška TU       alebo
  • formulár na    https://zscmsl.edupage.org/text78/
  • dieťa do 31.8. 2021  dovŕši 3.roky,
  • dieťa má osvojené hygienické návyky,
  • ak má dieťa špeciálne potreby, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
  • dieťa má v materskej škole súrodenca/cov,
  • prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné a  deti ktorým bolo povolené pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole .