Navigácia

Formulár k zápisu

 

V prípade ak zákonný zástupca nemá možnosť vypniť elektronickú prihlášku zápis je možný  na základe priloženého formulára.

Formulár je možné poslať mailom  na adresu   riaditel@ zscmsl.sk, poštou na adresu školy, prípadne vhodiť do schránky školy.

 

Formulár k zápisu do materskej školy.rtf