Navigácia

Rady pri adaptácii dieťaťa v MŠ

 

  • Vrúcne a predovšetkým čo najkratšie lúčenie. Dlhé lúčenie, vysvetľovanie a zdôvodňovanie neuľahčuje situáciu dieťaťu, učiteľke, ba ani Vám.

 

  • Neukážte svoju úzkosť a už vôbec nie slzy pred dieťaťom, tie mu istotu nedodajú. Uvedomte si, že dieťa je veľmi citlivé a vy prenášate svoju úzkosť, pocity na dieťa.

 

  • Snažte sa o vnútorný pokoj, vytvorte si presvedčenie, že robíte dobre a pomôžete tak dieťaťu vnímať situáciu podobne.

 

  • Neklamte dieťaťu (prídem o chvíľu, nemusíš odpočívať, prídem pre teba na obed).

 

  • Akékoľvek otázky a pochybnosti riešte otvorenou komunikáciou s učiteľkami.

 

  • Tieto rozhovory s učiteľkou, hlavne v období adaptácie, je vhodné viesť až v popoludňajších hodinách.

 

  • Prepájajte domáce hry s dieťaťom na prostredie MŠ.

 

        Veríme, že v dobrej vzájomnej spolupráci proces adaptácie zvládneme čo najrýchlejšie a najbezbolestnejšie a prajeme Vám i Vašim deťom  v tejto veľmi náročnej úlohe, málo slzičiek, ale zato veľa, veľa šťastia.

                                                              TEŠÍME   SA  NA  SPOLUPRÁCU  !