Navigácia

Konzultačné hodiny

Školský rok 2021/2022

Výchovný a kariérový poradca  : PhDr. Eva HRIŇOVÁ

Kontakt :   vychovnyporadca@zscmsl.sk

 

DEŇ ČINNOSŤ

ČAS KONZULTÁCIÍ

PONDELOK Výchovné a karérové poradenstvo 14:00 - 15:00
UTOROK Výchovné a karérové poradenstvo 9:00 - 10:30
STREDA    
ŠTVRTOK    
PIATOK    

-  v prípade preby je možné dohodnúť konkrétny termín