Navigácia

Konzultačné hodiny

Školský rok 2020/2021

Výchovný a kariérový poradca  : PhDr. Eva HRIŇOVÁ

Kontakt :   vychovnyporadca@zscmsl.sk

 

DEŇ ČINNOSŤ

ČAS KONZULTÁCIÍ

PONDELOK    
UTOROK

Výchovné a karérové poradenstvo

14.00 - 14.30

STREDA    
ŠTVRTOK

Výchovné a karérové poradenstvo

14.30 - 15.30

PIATOK    

-  v prípade preby je možné dohodnúť konkrétny termín