Navigácia

Konzultačné hodiny

Školský rok 2018/2019

DEŇ ČINNOSŤ

ČAS KONZULTÁCIÍ

PONDELOK    
UTOROK

Výchovné poradenstvo

14.00 - 14.30

STREDA    
ŠTVRTOK

Výchovné poradenstvo

14.30 - 15.30

PIATOK    

-  v prípade preby je možné dohodnúť konkrétny termín

 

Výchovná poradkyňa : PhDr. Eva HRIŇOVÁ

Kontakt :   vychovnyporadca@zscmsl.sk

 

Fotogaléria