• Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

   Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

   Objednávateľ:
   Typ:
   Rok:
   Mesiac:
   Vyhľadávanie:
   Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
   VO: Súhrnná správa 2021 Výkaz ziskov a strát s DPH 07.01.2022 07.01.2022
   VO: Súhrnná správa 2020 Výkaz ziskov a strát s DPH 07.01.2022 07.01.2022
   Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 19.3.2021 s DPH 13.08.2021 INTERÉRY Riljak s.r.o. Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie Mgr. Michaela Fábová Riaditeľka 13.08.2021
   Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 19.3.2021 s DPH 13.08.2021 ŠKOLA.sk s.r.o. Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie Mgr. Michaela Fábová Riaditeľka 13.08.2021
   Zmluva Vybavenie polytechnickej učebne 1.časť - mobilńé pracoviská učiteľ a žiak 9 075,60 s DPH 19.03.2021 INTERÉRY Riljak s.r.o. Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie Ing. Monika Maníková Riaditeľka 22.03.2021
   Zmluva Vybavenie polytechnickej učebne 2.časť - učebné pomôcky 31 635,82 s DPH 19.03.2021 ŠKOLA.sk s.r.o. Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie Ing. Monika Maníková Riaditeľka 22.03.2021
   Zmluva Stavebné úpravy dielne ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda 26 057,18 s DPH 03.02.2021 PEhES, a.s. Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie Ing. Monika Maníková Riaditeľka 11.02.2021
   Zmluva Vypracovanie žiadosti o NFP s DPH 22.05.2017 M.Žilková ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa Ing.Maníková Riaditeľka 29.05.2017
   Zmluva Vypracovanie žiadosti o NFP s DPH 22.05.2017 M.Žilková ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa Ing.Maníková Riaditeľka 29.05.2017
   Zmluva Vypracovanie žiadosti o NFP s DPH 22.05.2017 M.Žilková ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa Ing.Maníková Riaditeľka 29.05.2017
   Objednávka Máj 2017 s DPH 02.05.2017 ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa Ing.Maníková Riaditeľka 05.05.2017
   Objednávka Máj 2017 s DPH 02.05.2017 ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa Ing.Maníková Riaditeľka 05.05.2017
   Objednávka Máj 2017 s DPH 02.05.2017 ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa Ing.Maníková Riaditeľka 05.05.2017
   Faktúra Máj 2017 s DPH 01.05.2017 ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa Ing.Maníková Riaditeľka 31.05.2017
   Faktúra Máj 2017 s DPH 01.05.2017 ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa Ing.Maníková Riaditeľka 31.05.2017
   Faktúra Apríl 2017 s DPH 03.04.2017 ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa Ing.Maníková Riaditeľka 28.04.2017
   Faktúra Apríl 2017 s DPH 03.04.2017 ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa Ing.Maníková Riaditeľka 28.04.2017
   Faktúra Apríl 2017 s DPH 03.04.2017 ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa Ing.Maníková Riaditeľka 28.04.2017
   Objednávka Apríl 2017 s DPH 03.04.2017 ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa Ing.Maníková Riaditeľka 10.04.2017
   Objednávka Apríl 2017 s DPH 03.04.2017 ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa Ing.Maníková Riaditeľka 10.04.2017
   << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/363
   • Kontakt

    • ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda
    • Riaditeľka : +421 917 927 561, riaditel@zscmsl.sk
    • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa
     06401 Stará Ľubovňa
     Slovakia
    • IČO 42088917
    • DIČ 2022878055
    • http://zscmsl.edupage.org/
    • zástupca riaditeľky +421 915 673 741, zastupca@zscmsl.sk
    • Zástupkyňa MŠ: +421 911 874 004, zastupcams@zscmsl.sk
    • Vedúca jedálne: +421 910 672 303, kuchyna@zscmsl.sk
    • Sekretariát: 052 23 884 01, sekretariat@zscmsl.sk
   • Prihlásenie