• Zmluvy, faktúry

 • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
  VO: Súhrnná správa 2021 Výkaz ziskov a strát s DPH 07.01.2022
  VO: Súhrnná správa 2020 Výkaz ziskov a strát s DPH 07.01.2022
  Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 19.3.2021 s DPH 13.08.2021 INTERÉRY Riljak s.r.o. Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie Mgr. Michaela Fábová Riaditeľka
  Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 19.3.2021 s DPH 13.08.2021 ŠKOLA.sk s.r.o. Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie Mgr. Michaela Fábová Riaditeľka
  Zmluva Vybavenie polytechnickej učebne 1.časť - mobilńé pracoviská učiteľ a žiak 9 075,60 s DPH 19.03.2021 INTERÉRY Riljak s.r.o. Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie Ing. Monika Maníková Riaditeľka
  Zmluva Vybavenie polytechnickej učebne 2.časť - učebné pomôcky 31 635,82 s DPH 19.03.2021 ŠKOLA.sk s.r.o. Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie Ing. Monika Maníková Riaditeľka
  Zmluva Stavebné úpravy dielne ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda 26 057,18 s DPH 03.02.2021 PEhES, a.s. Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie Ing. Monika Maníková Riaditeľka
  Zmluva Vypracovanie žiadosti o NFP s DPH 22.05.2017 M.Žilková ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa Ing.Maníková Riaditeľka
  Zmluva Vypracovanie žiadosti o NFP s DPH 22.05.2017 M.Žilková ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa Ing.Maníková Riaditeľka
  Zmluva Vypracovanie žiadosti o NFP s DPH 22.05.2017 M.Žilková ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa Ing.Maníková Riaditeľka
  Objednávka Máj 2017 s DPH 02.05.2017 ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa Ing.Maníková Riaditeľka
  Objednávka Máj 2017 s DPH 02.05.2017 ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa Ing.Maníková Riaditeľka
  Objednávka Máj 2017 s DPH 02.05.2017 ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa Ing.Maníková Riaditeľka
  Faktúra Máj 2017 s DPH 01.05.2017 ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa Ing.Maníková Riaditeľka
  Faktúra Máj 2017 s DPH 01.05.2017 ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa Ing.Maníková Riaditeľka
  Faktúra Apríl 2017 s DPH 03.04.2017 ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa Ing.Maníková Riaditeľka
  Faktúra Apríl 2017 s DPH 03.04.2017 ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa Ing.Maníková Riaditeľka
  Faktúra Apríl 2017 s DPH 03.04.2017 ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa Ing.Maníková Riaditeľka
  Objednávka Apríl 2017 s DPH 03.04.2017 ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa Ing.Maníková Riaditeľka
  Objednávka Apríl 2017 s DPH 03.04.2017 ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa Ing.Maníková Riaditeľka
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/363