Navigácia

Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Riaditeľka : +421 917 927 561, riaditel@zscmsl.sk

 
Pozícia:

Učiteľ s aprobáciou Fyzika - Informatika

Úväzok:1,00
Dátum nástupu:1.9.2021
Požiadavky:Pracovný pomer na dobu určitú : 31.8.2022

Kvalifikačné predpoklady : v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
Zoznam požadovaných dokladov : žiadosť, profesijný životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní, čestné prehlásenie o bezúhonnosti, potvrdenie o
telesnej a duševnej spôsobilosti
 

 
Pozícia:

Učiteľ s aprobáciou Matematika - Fyzika

Úväzok:1,00
Dátum nástupu:1.9.2021
Požiadavky:Pracovný pomer na dobu určitú : 31.8.2022

Kvalifikačné predpoklady : v zmysle Vyhlášky MŠVVaŠ 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov
Zoznam požadovaných dokladov : žiadosť, profesijný životopis, doklady o nadobudnutom vzdelaní, čestné prehlásenie o bezúhonnosti, potvrdenie o
telesnej a duševnej spôsobilosti