Navigácia

 • Odpustová slávnosť v triede Sv. Kataríny - MŠ

  Zbieraním dobrých skutkov a malou hostinkou sme oslávili sviatok patrónky našej triedy sv. Kataríny.

 • Bezpríznakovosť a nové opatrenia

  Vážení rodičia žiakov ZŠ.

  Dňa 29. 11. 2021 (ZAJTRA) je nevyhnutné pre vaše dieťa

  čestné prehlásenie o bezpríznakovosti

  Toto prehlásenie je možné zaslať cez edupage, prípadne vytlačiť a vypísať (nájdete v prílohe).

  Žiak musí toto prehlásenie zajtra predložiť.

   

  Zároveň Vás prosíme, aby ste Vaše dieťa upozornili, že je povinné mať preryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania i cez prestávky. 

  Ďakujeme

 • Obnovenie prezenčného vyučovania

  29. 11. 2021   - 8. A, 9. A

  30. 11. 2021 - 2. ročník

  3. 12. 2021 - 5. A

  Pripomíname povinnosť vyplniť vyhlásenie o bezpríznakovosti.

   

   

 • KOĽKO LÁSKY sa zmestí do krabice od topánok?

  KOĽKO LÁSKY sa zmestí do krabice od topánok?

  Naša škola sa tento rok opäť zapojila do akcie: KOĽKO LÁSKY sa zmestí do krabice od topánok? Potešme aj my našich starkých drobnosťou darovanou zo srdca, ktorú môžete odovzdať najneskôr do 1.12.2021

 • Zatvárame 9.A

  Pre výskyt ochorenia Covid - 19 zatvárame triedu 9.A 

  Prosíme rodičov, ktorých sa táto informácia týka, aby sledovali svoj telefón. Budeme Vás kontaktovať. 

   

   

 • Zatvárame 5.A

  Pre výskyt ochorenia Covid - 19 a po dohode s RÚVZ zatváreme triedu 5.A

  Karanténa 7 dní - do 29. 11. 2021

  Karanténa 10 dní - do 2. 12. 2021

  Opätovné otvorenie triedy budeme oznamovať rodičom žiakov 5.A.

  Od zajtra žiaci prechádzajú na dištančné učenie.

 • Riaditeľské voľno 26. 11. 2021

  Vážení rodičia, milí žiaci.

  Dňa 26. 11. 2021 (piatok) bude udelené žiakom ZŠ riaditeľské voľno. Dôvodom je účasť učiteľov na vzdelávacom programe Kolumbus, ktorý bude trvať dňa 26. 11. a  27. 11. 2021. 

  Za porozumenie ďakujeme.

 • Zatvárame 8.A

  Pre výskyt ochorenia covid - 19, a po konzultáci s RÚVZ zatvárame triedu 8.A. Dĺžku karantény, obnovenie prezenčného vyučovania a ďalšie informácie upresníme.

 • Zatvárame triedu 2. - ZŠ

  Pre výskyt ochorenia Covid - 19 zatvárame druhákov od zajtra 22. 11. 2021

  Žiaci prechádzajú na dištančné vyučovanie. Prosíme rodičov, aby sledevali svoj mail. Bude s nimi komunikovať triedna učiteľka.

 • Zatvárame 5.B / nezatvárame

  Po upresnení informácií z RÚVZ trieda 5.B pokračuje v prezenčnom vyučovaní.

   

  Pre výskyt ochorenia Covid - 19 v triede 5.B zatvárame od zajtra 22. 11. 2021.

  Prosíme rodičov, ktorých sa táto informácia týka, aby sledovali edupage a svoje telefóny. Ozve sa im triedna učiteľka.

  Žiaci, ktorí majú výnimku z karantény,  sa môžu vyučovať prezenčne

  Žiaci, ktorí nemajú výnimku z karatnény, ostávajú na dištančnom vyučovaní. 

 • BUBNOVAČKA 2021

  Aby bolo deti lepšie počuť

  „Pre každé jedno dieťa je dôležité, aby bolo vypočuté, aby bolo v bezpečí, chránené blízkymi, rodinou, spoločnosťou". Už ôsmy ročník "bubnovačky", do ktorej sme sa opäť zapojili.

 • Zatvárame 3. A

  Pre výskyt ochorenia Covid  - 19 od zajtra 16. 11. 2021 zatvárame triedu 3. A.

  Prosíme rodičov, ktorých sa táto informácia týka, aby sledovali telefón a edupage. 

   

   

 • Zatvárame 5.A

  Pre výskyt ochorenia Covid - 19  od zajtra 16. 11. 2021 zatvárame triedu 5. A.

  Prosíme rodičov, aby sledovali svoje telefóny a edupage. V priebehu zajtrajšieho dopoludnia ich budeme kontaktovať. 

  Žiakov prosíme, aby sledovali svoje rozvrhy. 

 • Zatvárame triedy sv. Terezky(1. trieda) a sv. Františka(2. trieda)

  Vážení rodičia žiakov MŠ.

  Pre výskyt ochorenia Covid 19 zatvárame 1. a 2. triedu MŠ.

  Prosíme rodičov, ktorých sa táto informácia týka, aby sledovali svoj telefón.  V najbižších hodinách ich budeme kontaktovať. 

  Zatvorenie tried bude do 20. 11. 2021

 • Zatvárame 6.A

  Pre výskyt ochorenia Covid 19 zatvárame triedu 6.A.

  Zatvorenie tried 6.A a 7.A bude trvať do 21. 11. 2021.

  Opätovné otvorenie tried bude 22. 11. 2021.

   

  Prosíme žiakov a rodičov, ktorých sa táto informácia týka, aby sledovali svoje rozvrhy na edupage.

  Od pondelka im začína dištančné vyučovanie.

 • Zatvárame triedu 7.A

  Vážení rodiči, pre výskyt ochorenia Covid - 19 zatvárame od  12. 11. 2021 - 21. 11. 2021 triedu 7.A

  Prosíme rodičov, ktorých sa táto informácia týka, aby sledovali svoje telefóny a edupage.

  Ďakujeme

 • iBobor – hlavná súťaž

  iBobor – hlavná súťaž

  Napriek zhoršujúcej sa epidemiologickej situácií v dňoch 8. až 12. novembra 2021 prebehla celoslovenská informatická súťaž iBobor do ktorej sa zapojili aj žiaci našej školy. 

  Z prihlásených 59 žiakov napokon súťažilo 55 žiakov v jednotlivých kategóriách :

  Kategória  Ročník   Počet žiakov

  DROBEC   3.ročník     22 žiakov

  BOBRÍK     4. a 5. ročník  14 žiakov

  BENJAMÍN 6. a 7. ročník   10 žiakov

  KADET       8. a 9. ročník    9 žiakov

  Po uzavretí výsledkov  budú úspešní riešitelia odmenení. 

  Všetkým súťažiacim blahoželáme!

 • Zatvárame triedu 3. B

  Vážení rodičia, pre výskyt ochorenia Covid - 19 zatvárame triedu 3.B - ZŠ.

  Zatvorenie trvá od 8. 11. 2021 - 13. 11. 2021

   

  Žiaci tejto triedy prechádzajú od zajtra na dištančnú výučbu. Prosíme rodičov, aby sledovali edupage a žiakom podľa možností umožnili prístup do školského rozvrhu. Výučba bude realizovaná cez zoom.

   

 • Zatvárame 4. triedu MŠ - Sv. Jozef

  Vzhľadom na výskyt ochorenia Covid - 19 zatvárame 4. triedu - MŠ  - Sv. Jozefa.

  Prosíme rodičov, ktorých sa táto informácia týka, aby sledovali svoj mail.

  Zatvorenie trvá od 8. 11. 2021 - 14. 11. 2021

  Ďakujeme za porozumenie

 • Zatvárame triedu sv. Kataríny v MŠ

  Vážení rodičia,

  vzhľadom na výskyt pozitívneho prípadu zatvárame triedu 
  sv. Kataríny - 3. trieda.

  Zatvorenie trvá od 6. 11. - 15. 11. 2021 vrátane.

   

  Rodičia, ktorých sa táto informácia týka, prosím, sledujte svoj mail. 

  Správajme sa ostaražito a zodpovedne. Zostaňte zdraví.

   

strana: