Navigácia

 • FAREBNÝ TÝŽDEŇ

  FAREBNÝ TÝŽDEŇ

  Farebný týždeň je na podporu misií vo svete, vyjadrenie spolupatričnosti. Bude prebiehať od 19.10.2020 do 23.10.2018. Pre nováčikov – celý týždeň sa každý deň bude vyznačovať inou farbou a deti a dospelí v škole budú mať odev príslušnej farby: tričko, sveter, rolák, ...

  Zmyslom akcie je prepojenie na misijný ruženec - je päťfarebný: zrnká pre Áziu sú žlté (štvrtok), Oceánia má modrú farbu (streda), Európa má bielu farbu (pondelok), zrnká zelenej farby symbolizujú Afriku (utorok) a červená farba predstavuje Ameriku (piatok).

  Keďže máme protiepidemické opatrenia - nebudeme robiť spoločné fotografie.

 • Oznam pre rodičov MŠ - NOVÉ

  Oznam pre rodičov MŠ - NOVÉ

  O14.10.2020 sa obnovuje prevádzka v materskej škole v plnom rozsahu.  Rúško pre deti od 3 rokov sa dôrazne odporúča.

  Povinnosťou zákonného zástupcu je predložiť pri návrate dieťaťa  "potvrdenie o chorobe" vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast, ak bolo dieťa označené ako úzky kontakt bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti (Opatrenia ministerstva školstva zo dňa 12.10.2020).

                                                Ing. Monika  Maníková, riaditeľka školy

 • Oznam pre rodičov MŠ

  Oznam pre rodičov MŠ

  Na základe usmernenia RÚVZ v Starej Ľubovni a so súhlasom zriaďovateľa školy Biskupský úrad Spišská kapitula Spišské Podhradie Vám týmto oznamujeme, že riaditeľka naďalej prerušuje deťom materskej školy školský výchovno-vzdelávací proces, a to

                             v dňoch 12.10.2020 (pondelok) – 13.10.2020 (utorok)

   z organizačných dôvodov súvisiacich s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19

                                                                            Ing. Monika Maníková, riaditeľka školy

 • Oznam pre rodičov MŠ

  Oznam pre rodičov MŠ

  Na základe usmernenia RÚVZ v Starej Ľubovni a v súlade s rozhodnutím ministra školstva č. 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28.08.2020 a so súhlasom zriaďovateľa školy Biskupský úrad Spišská kapitula Spišské Podhradie Vám týmto oznamujeme, že riaditeľka prerušuje deťom materskej školy školský výchovno-vzdelávací proces  v dňoch  06.10.2020 (utorok) – 09.10.2020 (piatok)

  Trieda sv. Jozefa ( predškoláci )        karanténa

  Triedy sv. Terezka, sv. František, sv. Katarína  z organizačných dôvodov súvisiacich s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19                                                                                                         

 • Zmeny od 1.10.2020

  Zmeny od 1.10.2020

  Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil dňa 29. septembra 2020 nové opatrenie k noseniu rúšok. Opatrením sa sprísňuje povinnosť nosiť rúška napríklad aj v exteriéroch.

  Opatrenie platí od 1. októbra 2020 od 6:00 hod. do odvolania.


  Nosenie rúšok v triedach naďalej nie je povinné pre deti do troch rokov veku, pre deti v interiéri jaslí a materskej školy a pre žiakov prvého stupňa základných škôl v interiéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Deti nosenie rúšok ťažšie znášajú; ak ho však budú na tvári akceptovať, jeho nosenie sa odporúča.


  Výnimky z nosenia rúšok majú aj žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím či závažnými poruchami autistického spektra. K žiakom s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a kožnými ochoreniami tváre, ktorým by nosenie rúška dlhší čas mohlo spôsobovať záťaž, sa bude pristupovať individuálne, najvhodnejšie po konzultácii s ošetrujúcim lekárom.

 • Na potulkách mestom

  Na potulkách mestom

  Pandemická situácia nám nedovolia priamo navštíviť kultúrne pamiatky v našom meste, ale nezabránila turistickým potulkam. Navštívili sme mesto, vizuálne sa pokochali novým šatom kostola  sv. Mikuláša, prešli okolo všetkých významných budov. Oddýchlisme si pri rieke Jakubianka pohľadom na Ľubovniansky hrad a načerpali síl pri stánku so zmrzlinou. Deti získané poznatky, zážitky a pocity z potuliek zobrazili výtvarne a tvorivo. Fotografie si pozrite TU.

 • Európsky deň jazykov na našej škole

  Európsky deň jazykov na našej škole

  Tradícia slávenia 26. septembra ako Európskeho dňa jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy, siaha až do roku 2001. Tento deň si už tradične pripomíname aj na našej škole. Keďže 26. september pripadol tohto roku na sobotu, v našej škole sme sa rozhodli pripomenúť si ho o niečo neskôr, a to v utorok 29.9.2020. Epidemiologická situácia nám nedovolila osláviť ho spoločne na chodbe, a preto učitelia jazykov na 3. vyučovacej hodine pripravili pre žiakov „kvíz cez rozhlas“, v ktorom medzi sebou súťažili jednotlivé triedy. Žiaci sa, veríme, nie len niečo nové dozvedeli, ale aj sa zabavili.

  Poradie víťazných tried bolo pomerne prekvapujúce - na 1. mieste sa umiestnili žiaci 9.A a 6.A triedy s rovnakým počtom 39 bodov, o jeden bod menej mali a pomyselnú bronzovú medailu si odniesli žiaci 8.A triedy. Víťazom blahoželáme.

  Zopár fotografií z tohto netradičného podujatia si môžete pozrieť kliknutím sem.

 • Bio - záhrada

  Bio - záhrada

  Školská záhrada materskej školy nám rozkvitla nielen do krásy ale aj do úžitku. Pri relaxácii sa môžete pokochať farebnými kvetmi v skalke, v črepníkoch, z ktorých sa usmievajú veselé postavičky. V záhonoch, aj keď sme neskoro vysádzali, si ešte pochutnáte na baraních rohoch. Dopestovali sme aj cibuľu a paradajky. V skalke máme bylinky na čaj, pažitku, na prázdne a nevyužité miesta sme zasadili skalné ruže. V záhonoch, po zbere úrody sú už sadenice jahôd. Fotografie si pozrite TU.

 • Zmeny od 16.9.2020

  Zmeny od 16.9.2020

  Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil dňa 14. septembra 2020 nové opatrenie k noseniu rúšok. Opatrením sa predlžuje povinnosť nosiť rúška na školách do 1. októbra 2020 za inak nezmenených pravidiel.

  Povinnosť preventívneho nosenia rúšok platí od 14. septembra 2020 od 18:00 hod. do 1. októbra 2020 pre pedagógov a odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) a žiakov druhého stupňa základných škôl v rámci vyučovania.Nosenie rúšok v triedach nie je povinné pre mladšie deti, teda tie, ktoré navštevujú predškolské zariadenia a prvý stupeň základných škôl (ide o ucelený a nemeniaci sa kolektív; deti nosenie rúšok ťažšie znášajú; ak ho však budú na tvári akceptovať, jeho nosenie vysoko odporúčame !).Nosenie rúšok je povinné aj pre pedagógov, odborných zamestnancov a všetkých žiakov v interiérových priestoroch s výnimkou času potrebného na konzumáciu jedál a nápojov.

  Výnimky z nosenia rúšok majú žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím. K žiakom s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a kožnými ochoreniami tváre, ktorým by nosenie rúška dlhší čas mohlo spôsobovať záťaž, sa bude pristupovať individuálne, najvhodnejšie po konzultácii s ošetrujúcim lekárom.

 • Stretnutie so známou etnologičkou

  Stretnutie so známou etnologičkou

  9. septembra sa naši ôsmaci z 8.A v ľubovnianskej knižnici stretli s jednou z najznámejších slovenských etnologičiek Mgr. Katarínou Nádaskou PhD. Zanietená popularizátorka etnológie, etnografie i histórie počas  prednášky porozprávala množstvo zaujímavostí nielen z histórie, etnológie, ale aj z vlastného etnografického výskumu v rôznych častiach Slovenska.

 • PRVÝ DEŇ V ŠKOLE

  PRVÝ DEŇ V ŠKOLE

  Po mesiacoch domáceho vyučovania a prázdnin sme sa stretli opäť v škole. Prvý deň bol netradičný, bez oficiálneho otvorenia školského roka. Deťom sme merali teplotu a dezinfikovali ruky. Pani riaditeľka sa prihovorila k žiakom prostredníctvom školského rozhlasu. Špeciálny deň to bol hlavne pre našich prváčikov, ktorí si prvýkrát sadli do školských lavíc (fotky z ich prvého dňa nájdete TU).

 • Cykloprístrešky

  Cykloprístrešky

  Cez prázdniny aj pri našej škole pribudli prístrešky pre Vaše dvojkolesové tátoše.  Takže od teraz bicykle, kolobežky už len tu !

 • Oznam pre rodičov ZŠ - nové

  Oznam pre rodičov ZŠ - nové

  Začiatok školského roka 2020/21 a nástup žiakov bude dňa 2.septembra 2020 o 8,30 hod. v triedach základnej školy za prísnych epidemiologických opatrení, ktoré sú uvedené nižšie. Svätá omša a spoločné zahájenie školského roku nebude.

  Slávnostné Veni Sancte sa uskutoční v stredu 2.9.2020 o 17,00 hod. v kostole sv. Petra a Pavla.

  Pri prvom nástupe zákonný zástupca odovzdá Zdravotný dotazník a vyhlásenie ZZ pred začiatkom školského roka 2020/21.

 • Oznam pre rodičov MŠ - nové

  Oznam pre rodičov MŠ - nové

  Prevádzka v materskej škole po letných prázdninách začína 2. septembra 2020 o 6,30 hod. za dodržiavania prísnych epidemiologických opatrení, ktoré sú zverejnené nižšie.

  Pri prvom nástupe zákonný zástupca odovzdá Zdravotný dotazník a vyhlásenie pred začiatkom nového šk.roka 2020/21 a vyhlásenie ZZ o bezinfekčnosti dieťaťa.

   

 • OZNAM pre rodičov žiakov ZŠ

  OZNAM pre rodičov žiakov ZŠ

  Vzhľadom na prijaté opatrenia súvisiace s nástupom do školy Vás žiadame o oboznámenie sa s príslušným manuálom pre základné školy. Všetky informácie nájdete na tomto odkaze (https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia).

  Potrebné dokumenty nájdete na predchádzajúcom odkaze alebo si ich môžete stiahnuť tu:

  Dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu - zač. roka.docx

  Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti ZŠ.docx

 • OZNAM pre rodičov žiakov MŠ

  OZNAM pre rodičov žiakov MŠ

  Vzhľadom na prijaté opatrenia súvisiace s nástupom do MŠ Vás žiadame o oboznámenie sa s príslušným manuálom pre materské školy. Všetky informácie nájdete na tomto odkaze https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/materske-skoly).

  Potrebné dokumenty nájdete na predchádzajúcom odkaze alebo si ich môžete stiahnuť tu:

  Dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu - zač. roka.docx

  Vyhlásenie zákonneho zástupcu o bezinfekčnosti MŠ.docx

 • Počas prázdnin sme nezaháľali

  Počas prázdnin sme nezaháľali

  O pár dní končia letné prázdniny a my sa môžeme pochváliť ďalšími úpravami. Chodby základnej školy na 1.poschodí sa zmenili na nepoznanie.

  Veď posúďte . . .

 • Prevádzka MŠ počas letných mesiacov

  Prevádzka MŠ počas letných mesiacov

  Riaditeľka Základnej školy s materskou školou sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni v zmysle vyhlášky č. 306/2008 o materskej škole upravuje prevádzku materskej školy počas letných mesiacov, ktorá bude :

  JÚL – od 1.7. – do 31.7.2020 bude prevádzka v pavilóne B1 od 630 do 1530 hod.

  AUGUST od 3.8. – do 31.8.2020 bude prevádzka prerušená z dôvodu čerpania dovoleniek, upratovania a dezinfekcie interiéru materskej školy.

  Prevádzka materskej školy bude obnovená  2. 9. 2020 (streda)

   

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľské voľno

  Riaditeľka  ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda , Štúrova č. 3 v Starej Ľubovni  v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. (podľa § 150 ods. 5) poskytuje riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov žiakom :

  6. – 9. ročníka na dni   25. – 30.júna 2020

  5. ročníka        na dni   26. – 30.júna 2020

  1. – 4. ročníka na dni   29. – 30.júna 2020

                                                                                                           Ing. Monika Maníková, riaditeľka školy

   

   

   

 • Oznam školskej jedálne

  Oznam školskej jedálne

  Oznamujeme všetkým rodičom a záujemcom o stravovanie pre nový školský rok 2020/21, že od 24.6.2020 je spustené prihlasovanie. 

  Zápisný lístok - prihláška na stravu,  si môžete stiahnúť na stránke školy v záložke školská jedáleň.  Vyplnený zápisný lístok je potrebné doručiť vedúcej ŠJ do konca júna a celý mesiac júl 2020.

strana:

Fotogaléria