Navigácia

 • PREVÁDZKA ZŠ od 8.marca 2021

  PREVÁDZKA ZŠ od 8.marca 2021

  Riaditeľka školy oznamuje že na základe rozhodnutia ministra školstva s prihliadnutím na COVID automat a školský semafor od  8.marca 2021 bude prebiehať vyučovanie na 1.stupni základnej školy „prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutných prezenčným výkonom  práce a pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu.“

   Všetky platné nariadenia a epidemiologické  opatrenia ostávajú zachované.

   

  Prevádzka Školského klubu (pre prihlásených žiakov):

  - ráno  od 645hod.

  - popoludní od 1130 do 1600 hod.

  Prevádzka školskej jedálne - Všetky žiaci sú prihlásení na stravu. V prípade, že žiak v pondelok 08.03.2021 nenastúpi do školy, rodič je povinný ho zo stravy odhlásiť.

   

  Zákonný zástupca je povinný pri nástupe dieťaťa do školy predložiť :

  • Negatívny test jedného rodiča nie starší ako 7 dní
  • Vyhlásenie o bezinfekčnosti (ak žiak nebol prítomný v škole viac ako tri dni)
  • Čestné  prehlásenie č.1  za obidvoch rodičov, že musia pracovať prezenčne, nie z domu (akceptujeme aj potvrdenie od zamestnávateľa) 11c
  • Čestné prehlásenie č.2 pre ostatné prípady  11a

  Žiaci 2.stupňa - vyučovanie bude prebiehať dištančne

 • PREVÁDZKA MŠ od 8.marca 2021

  PREVÁDZKA MŠ od 8.marca 2021

  Riaditeľka školy oznamuje že na základe rozhodnutia ministra školstva s prihliadnutím na COVID automat a školský semafor  a d dôvodu zníženia mobility  od 8.marca 2021 bude prebiehať prevádzka v materskej škole „prednostne pre deti, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutných prezenčným výkonom  práce.“

   Všetky platné nariadenia a epidemiologické  opatrenia ostávajú zachované.

  Zákonný zástupca je povinný pri nástupe dieťaťa do školy predložiť :

  1. Negatívny test jedného rodiča nie starší ako 7 dní

  2. Vyhlásenie o bezinfekčnosti (ak dieťa nebolo prítomné v MŠ  viac ako tri dni)

  3. Čestné  prehlásenie č. 1  za obidvoch rodičov, že musia pracovať prezenčne, nie z domu (akceptujeme aj potvrdenie od zamestnávateľa) 11c

 • PODÁVANIE PRIHLÁŠOK JE SPUSTENÉ

  PODÁVANIE PRIHLÁŠOK JE SPUSTENÉ

  Oznamujeme Vám, že od dnešného dňa je možné podávať prihlášky do materskej školy a do 1. ročníka základnej školy  pre nový školský rok 2021/22 (Elektronickú prihlášku nájdete TU alebo v ľavom menu - ZÁPIS do materskej školy alebo ZÁPIS do základnej školy).

 • Čítaš rada, čítaš rád?

  Čítaš rada, čítaš rád?

  Ak si na otázku v nadpise odpovedala/odpovedal kladne, máme pre teba skvelú správu. Vďaka rozvojovému projektu MŠVVaŠ Čítame radi 2 môže naša škola obohatiť svoj knižničný fond o nové knihy a ty máš možnosť vyjadriť sa, aká kniha v školskej knižnici by ťa potešila.

  Urobiť tak môžeš počas celého marca, ktorý, ako dobre vieme, je oddávna považovaný za mesiac knihy. Stačí vyplniť krátky dotazník a my urobíme všetko pre to, aby práve tá tvoja kniha pribudla. Vyjadriť sa môžeš aj k žánru kníh, o ktoré by sa naša knižnica mala rozrásť a to sa oplatí!

  Dotazník nájdeš na tejto adrese: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHiftviG6S9dXq2BM1hghvKXkOfI-slq-EqOy-cvZHO2oJKA/viewform?usp=sf_link

  Ján Amos Komenský raz vyhlásil toto: „Nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť. Nemilovať múdrosť však znamená stať sa hlupákom.“ A preto čítajme, aby... :)

 • PREVÁDZKA ZŠ s MŠ od 1.3.2021 - COVID AUTOMAT

  PREVÁDZKA ZŠ s MŠ od 1.3.2021 - COVID AUTOMAT

  - okres Stará Ľubovňa je v II. stupni varovania

  - zamestnanci škôl, zákonní zástupcovia detí MŠ a žiakov ZŠ potrebujú negatívny test nie starší ako 7 dní

  - zákonný zástupca dieťaťa a žiaka predkladá pri nástupe do materskej školy resp. základnej školy  Vyhlásenie o bezinfekčnosti, nakoľko prerušenie dochádzky trvalo viac ako tri dni

  - prevádzka MŠ pokračuje v plnom rozsahu

  - vyučovanie na 1.stupni ZŠ pokračuje v plnom rozsahu

  - vyučovanie na 2.stupni – dištančne

  - vyučovanie žiakov so ŠVVP v malých skupinách (5+1) pokračuje podľa harmonogramu

           Všetky platné nariadenia a epidemiologické  opatrenia ostávajú zachované.

 • Ukončenie Jarnej školy

  Ukončenie Jarnej školy

  Dnes sme úspešne ukončili Jarnú školu. Pochvalu sme si určite zaslúžili! Fotografie si pozrite TU.

 • Jarná škola pokračuje

  Jarná škola pokračuje

  Máme za sebou tri dni Jarnej školy. Rátame, čítame, kreslíme, ... Fotografie si pozrite TU.

 • JARNÁ ŠKOLA

  JARNÁ ŠKOLA

  Dnes sme otvorili Jarnú školu pre našich prvákov. Našim cieľom je poskytnúť prvákom možnosť upevniť si vedomosti, zručnosti, schopnosti a spôsobilosti, ktoré si nedostatočne osvojili počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

 • Oznam pre rodičov žiakov 1.stupňa základnej školy

  Oznam pre rodičov žiakov 1.stupňa základnej školy

  Riaditeľka školy oznamuje, že na základe rozhodnutia vlády s prihliadnutím na COVID automat a školský semafor 8. februára 2021 bude obnovené vyučovanie na 1. stupni základnej školy. Všetky platné nariadenia a epidemiologické  opatrenia ostávajú zachované.

  Zároveň bude obnovená aj prevádzka Školského klubu detí a školskej jedálne. Všetky deti 1. stupňa sú prihlásené na stravu. V prípade, že dieťa v pondelok 08.02.2021 nenastúpi do školy, rodič je povinný ho zo stravy odhlásiť.

  Zákonný zástupca je povinný pri nástupe dieťaťa do školy predložiť Vyhlásenie o bezinfekčnosti (pri príchode dieťaťa do školy alebo cez Edupage - Návod tu).

  Vyhlásenie o bezinfekčnosti

  MANUÁL - Návrat do škôl

  ŠKOLSKÁ DOCHÁDZKA

 • Prevádzka v ZŠ od 8.2.2021

  Prevádzka v ZŠ od 8.2.2021
 • Oznam pre rodičov materskej školy

  Oznam pre rodičov materskej školy

  Riaditeľka školy oznamuje, že na základe rozhodnutia vlády a s prihliadnitím na COVID automat a školský semafor 8. februára 2021 bude obnovená prevádzka materskej školy v plnom rozsahu. Všetky platné nariadenia a  epidemiologické opatrenia ostávajú zachované.

  Všetky deti sú prihlásené na stravu. V prípade, že dieťa v pondelok 08.02.2021 nenastúpi do školy, rodič je povinný ho zo stravy odhlásiť.

  Zákonný zástupca je povinný pri nástupe dieťaťa do materskej školy predložiť Vyhlásenie  o bezinfekčnosti.

  Vyhlásenie o bezinfekčnosti

  MANUÁL - Návrat do škôl

 • Informácie od 8.2.2021

 • Učenie doma - MŠ

  Učenie doma - MŠ

  Milí rodičia a kamaráti predškoláci. Pripravili sme niekoľko úloh, aby ste sa aj vy, ktorí ste doma, zapojili do edukačnej činnosti. Hotové výtvory a vyriešené pracovné listy nám s pomocou rodičov odfotografujte a pošlite do spoločnej skupiny na Facebook alebo na email ZRŠ materskej školy (zastupcams@zscmsl.sk).

  EDUKACNÝ VZDELÁVACÍ PROJEKT - Hračky a predmety

  Čo je z čoho vyrobené

 • Zvieratká a zima

  Zvieratká a zima

  Deti materskej školy znaky zimy stvárnili vo vlastných výtvoroch. Nakreslili ako sa korčuľovala Katka, vystrihovali vtáčikov, ktorí u nás zimujú, nakŕmili ich na papieri, ale aj v našej školskej záhrade. Rozprávku o dedkovi, ktorý stratil v zime rukavičku si nielen zahrali ale aj vytvorili. Dúfame, že zima ešte nepovedala posledné slovo a my si ju do sýtosti užijeme. Fotografie si pozrite TU.

 • Zimná olympiáda

  Zimná olympiáda

  Túžobne očakávaná pani zima so snehovou nádielkou konečne dorazila aj do Starej Ľubovne. Pre deti materskej školy pani učiteľky pripravili zimnú olympiádu s pútavými športovými úlohami. Triafali do bránky, brodili sa po snehu, prekonávali prekážky, podliezali gumu, prekračovali palice, tvorili snehové gule, triafali na terč, stavali zo snehu stavbu a samozrejme postavili snehuliaka. Na dodržiavanie pravidiel prihliadal snehuliak Dodo, ktorý je zároveň strážcom materskej školy a veľvyslancom pani Zimy. A samozrejme, tak ako pri každej olympiáde, aj pri našej nechýbala vlajka a sladká odmena. "HIP, HIP, HURÁ, NECH ŽIJE NAŠA OLYMPIÁDA". Foto si pozrite TU.

 • Vianoce trochu inak

  Vianoce trochu inak

  Každý rok pre rodičov pripravujeme vianočné posedenie s kultúrnym programom. Bohužiaľ, pandemická situácia nám nedovolila osláviť spoločne s rodičmi tieto vianočné sviatky. Ale nám to nezabránilo, aby každá trieda individuálne pripravila vianočné posedenie s vianočnými zvykmi, ktorých súčasťou bolo vianočná výzdoba, pečenie medovníkov, štedrovečerný stôl, hostina, spev kolied a modlitba. Detí si zahrali divadielko o narodení Ježiška a každé dieťa rodičov potešilo vlastnoručne vyrobeným vianočným pozdravom. Fotografie a spomienky nám pripomínajú, že aj tento rok boli Vianoce nádherné. Foto si pozrite TU.

 • Školský klub detí otvoril svoje dvere 18. januára 2021

  Školský klub detí otvoril svoje dvere 18. januára 2021

  V pondelok 18.januára 2021 sme otvorili náš Školský klub detí (Fotografie si pozrite TU).

  Činnosť klubu počas dňa : 

  8.00 do 11.30 : Vzdelávacia činnosť  - žiaci sú rozdelní do viacerých skupín. Mladší žiaci pracujú s vychovávateľkami a asistentkami učiteľa podľa pokynov triednych učiteliek, starší pokračujú v dištančnom vzdelávaní. 

  Žiaci so ŠVVP z 2.stupňa pracujú v malých skupinách pod dohľadom špeciálnej pedagogičky.

  11.30 do 12.30 : Obed

  12.30 do 16.00 : Záujmová a oddychová činnosť - spoločenské hry, športové aktivity, . . .

 • Obnovená prevádzka MŠ od 11.1.2021

  Obnovená prevádzka MŠ od 11.1.2021

  Od 11. januára sme obnovili v obmedzenom režime prevádzku materskej školy. Nastúpilo 19 detí a vôbec sa nenudia. Tému tohto týždňa  - ZIMNÉ RADOVÁNKY, umocnil novonapadnutý sneh. To bolo radosti ! Fotografie si pozrite TU.

 • Otvorenie ŠKD od 18.januára 2021

  Otvorenie ŠKD od 18.januára 2021

  Riaditeľka školy oznamuje že  18. januára 2021 ( pondelok ) bude spustená prevádzka Školského klubu detí základnej školy pre žiakov rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a žiakov rodičov ktorých povaha práce neumožňuje  vykonávať prácu z domu.

  Činnosť bude prebiehať v miestnosti č. 21 - vstup pre 2.stupeň. Vchod pre 1.stupeň je pre stavebné úpravy uzavretý !

  Rodičia musia nahlásiť žiaka na stavovanie vedúcej školskej jedálne

   Všetky platné nariadenia a epidemiologické  opatrenia ostávajú zachované.

              Zákonný zástupca je povinný pri nástupe žiaka do školského klubu detí predložiť Potvrdenie  o bezinfekčnosti.


 • Oznam pre rodičov materskej školy

  Oznam pre rodičov materskej školy

  Riaditeľka školy oznamuje že, na základe rozhodnutia ministra č: 2021/9418: 1- A1810 zo dňa 5.1.2021  dňa 11. januára  2021 bude obnovená prevádzka materskej školy v obmedzenom režime pre deti zákonnných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje  vykonávať prácu z domuRodičia boli oboznámení telefonicky.

  Všetky platné nariadenia a epidemiologické  opatrenia ostávajú zachované.

   Zákonný zástupca je povinný pri nástupe dieťaťa do materskej školy Potvrdenie  o bezinfekčnosti.

strana: