Navigácia

 • POZVÁNKA NA PLES

  POZVÁNKA NA PLES

  Rada rodičov ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda a Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša v Starej Ľubovni pozýva všetkých na 17. BENEFIČNÝ PLES. Ples sa uskutoční 26.01.2019 o 18.00 hod. v jedálni školy. Predaj vstupeniek: sekretariát Cirkevného gymnázia, 0911 111 066, cena : 25 €. LÍSTKY UŽ V PREDAJI !!!

 • Predškoláci v 1. ročníku

  Predškoláci v 1. ročníku

  Do každej prváckej triedy zavítali predškoláci z MŠ. Po privítaní v jednotlivých triedach prváci s pani učiteľkami ukázali predškolákom, čo ich budúci školský rok čaká a čo všetko sa v škole naučia. Žiakom sa stretnutie so škôlkarmi veľmi páčilo, lebo tam mali veľa mladších kamarátov. Fotografie TU.

   

 • Olympiáda v nemeckom jazyku

  Olympiáda v nemeckom jazyku

  V Centre voľného času bolo vo štvrtok 17.1. 2019 naozaj rušno. Paralelne s recitačnou súťažou Šaliansky Maťko tu prebiehalo aj okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku, ktorého sme sa tiež zúčastnili. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci 9. ročníka – Bianka Gallyová a Pavol Haničák. Obaja využili svoje vedomosti a jazykové zručnosti, aby dosiahli čo najlepší výsledok. A podarilo sa. Paľo sa umiestnil na krásnom 4. mieste a Bianka si vybojovala fenomenálne 1. miesto a 14.2.2019 nás bude reprezentovať na krajskom kole v Prešove. Blahoželáme a držíme palce na ceste za ďalšími úspechmi. Fotografie zobrazíte kliknutím sem.

 • Krajské kolo súťaže „...a Slovo bolo u Boha...“

  Krajské kolo súťaže „...a Slovo bolo u Boha...“

  Tretia januárová sobota bola na Základnej škole sv. Jána Pavla II. v Poprade venovaná krajskému regionálnemu kolu súťaže v prednese spirituálnej poézie a prózy „...a Slovo bolo u Boha...“. Našu školu na ňom reprezentovali Júlia Arendáčová, Lea Sikorjaková a Aneta Stolárová. Aj keď sa dievčatám nepodarilo umiestniť na stupňoch víťazov, zanechali výborný dojem a domov si odniesli veľa nových skúseností a pekných zážitkov.  Fotografie zobrazíte kliknutím sem.

   

 • Šaliansky Maťko

  Šaliansky Maťko

  Vo štvrtok 17.1.2019 sa v Centre voľného času uskutočnilo okresné kolo už 26. ročníka súťaže v umeleckom prednese povestí Šaliansky Maťko. Našu školu v ňom reprezentovala Elia Arendáčová, žiačka  7.A triedy. V silnej konkurencii deviatich recitátorov obsadila fantastické 2. miesto. Elia, blahoželáme :) Fotografie nájdete v našej galérii.

 • Netradičná hodina TSV – korčuľovanie

  Netradičná hodina TSV – korčuľovanie

  Netradičnú hodinu TSV – korčuľovanie si užili dievčatá 4. a 8. ročníka dňa 10.01.2019. Podobnú hodinu TSV mali dievčatá zo 7.A triedy 14.01.2019. Žiačky získali nové pohybové zručnosti v korčuľovaní na ľade a vyskúšali si rôzne hry na korčuliach. Viď foto.

 • Ježiško v materskej škole

  Ježiško v materskej škole

  Deti v materskej škole po vianočných prázdninách čakalo milé prekvapenie. Darčeky pod vianočným stromčekom. Každá trieda si našla tie svoje. Spoločne v triede si ich rozbalili a nezabudli modlitbou poďakovať Ježiškovi za jeho štedrosť. Fotogalériu otvoríte kliknutím TU.

 • ZLND – Basketbalová liga

  ZLND – Basketbalová liga

  Dňa 09.01.2019 sa v športovej hale v Starej Ľubovni konalo posledné kolo basketbalovej ligy ZLND. Naši žiaci si zmerali sily s troma školami. ZŠ Kamienka a ZŠ Plavnica sme zdolali hladko. So ZŠ Nová Ľubovňa sme žiaľ po nepremenených čistých šanciach v závere stretnutie prehrali o jeden bod 21:22. V závere sa konala ešte súťaž v streľbe na kôš. Našu školu reprezentovala ešte len šiestačka Miriam Haničáková, ktorá si vybojovala vynikajúce 2. miesto. Žiakom blahoželáme. Album s fotografiami nájdete TU!

 • Ježiško v ŠKD

  Ježiško v ŠKD

  Po vianočnej nádielke u každého doma, Ježiško nezabudol ani na naše deti v škole. Deti navštevujúce Školský klub detí si v prvý deň po vianočných prázdninách našli darčeky aj v ŠKD. Ježiško im tu nechal stavebnice, skladačky a oddychové vaky. Fotografie TU.

 • Požehnanie priestorov školy

  Požehnanie priestorov školy

  Po návrate z vianočných prázdnin sme nemohli zabudnúť na požehnanie priestorov školy. V utorok 08.01.2019 náš duchovný správca prešiel spolu s miništrantami po celej škole a pokropil ju svätenou vodou. Na chodbe bola spoločná modlitba a v každej triede pokropenie svätenou vodou. Miništranti chodili s kadidlom a kriedou, ktorou sa na dvere napísalo "20 - C + M + B - 19", čo znamená Christus mansionem benedicat - Kristus nech žehná tento dom. Poďme teda s Božím požehnaním do celého roku 2019! Fotogalériu otvoríte kliknutím TU.

 • Vianočný program

  Vianočný program

  V piatok 21.12.2018 bolo už od  rána na našej škole bolo cítiť tú pravú sviatočnú atmosféru. Všade sa šíril duch Vianoc, najkrajších sviatkov v roku. Práve preto, sme sa rozhodli spríjemniť si posledný školský deň nielen pred Vianocami, ale aj v tomto kalendárnom roku krásnym programom plnom scénok, básní a piesní, ktorý si pripravili žiaci I. a II. stupňa. Poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim, učiteľom, ale aj divákom, ktorý sa na program prišli pozrieť. Prajeme Vám krásne,pokojné a požehnané Vianočné sviatky. Album s fotografiami nájdete TU!

 • Vianočné oblátky

  Vianočné oblátky

  Učitelia našej školy v posledný deň vyučovania pred Vianocami obdarovali žiakov pri príchode do školy oblátkou. Oblátky symbolizujú to, že kresťania pristupujú k eucharistii, svätému prijímaniu, telo Ježiša Krista predstavuje oplátka. Okrem toho si prichádzajúci mohli pochutnať aj na čerstvom ovocí. Pár fotografií si môžete pozrieť vo fotogalérii.

 • Povedz drogám nie, zvoľ si umenie

  Povedz drogám nie, zvoľ si umenie

  V celoslovenskej literárnej súťaži Povedz drogám nie, zvoľ si umenie získala žiačka VII.A Elia Arendáčová skvelé 2. miesto v kategórii 7. - 9. ročník ZŠ PRÓZA - Čo ma v živote robí šťastným. K úspechu srdečne blahoželáme.

 • ...a Slovo bolo u Boha...

  ...a Slovo bolo u Boha...

  V piatok 14.12.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese spirituálnej poézie a prózy „...a Slovo bolo u Boha...“, do ktorej sa každoročne zapájajú aj žiaci nášho 2. stupňa. V tomto školskom roku si postup na januárové krajské kolo v Poprade vybojovali Júlia Arendáčová, Maximilián Sipko a Aneta Stolárová. Držme im palce! Fotografie nájdete v galérii.

 • Vianočný turnaj O KRÁĽA ŠACHU

  Vianočný turnaj O KRÁĽA ŠACHU

  Pre začínajúcich šachistov je určená súťaž Vianočný turnaj O kráľa šachu, ktorý je organizovaný s cieľom nájsť nové talenty v oblasti šachu. Centrum voľného času v Starej Ľubovni zorganizovalo vianočný turnaj v šachu, kde sa 19.12.2018 bojovalo o titul Kráľa šachu. Z našej školy sa turnaja zúčastnilo 5 chlapcov a 3 dievčatá. V náročnej konkurencii sa nestratili. Musíme podotknúť, že dievčatá sa turnaja zúčastnili po prvýkrát. Na vynikajúcom druhom mieste sa umiestnila Júlia Arendáčová (V.ročník). Matej Repka (VI.B) sa umiestnil na štvrtom mieste pri rovnakom počte bodov ako tretie miesto. Dávid Kuruc (VI.A) a Juraj Matfiak (VI.B) skončili v skupine na treťom mieste. Postup do finálovej skupiny im ušiel o vlások. K úspechu im blahoželáme a držíme palce na nasledujúcich turnajoch. Foto z turnaja TU.

 • Defibrilátor je už na škole...

  Defibrilátor je už na škole...

  Dnešný deň (18.12.2018) bol mimoriadne výnimočný pre všetky deti 1. stupňa. Spoločnosť FALCK nám odovzdala výhru z projektu ZÁCHRANA SOM JA. Súčasťou výhry bol okrem automatického externého defibrilátora aj zážitkový kurz prvej pomoci so sanitkou pre celý 1. stupeň ZŠ a kurz prvej pomoci pre učiteľov. Tradičné vyučovanie nahradilo vyučovanie so záchranármi. Získaním automatického externého defibrilátora bola naša škola zaradená do siete defibrilátorov - je evidovaná ako škola, v ktorej bude tento život zachraňujúci prístroj k dispozícii pre prípad potreby okamžitého zásahu pri záchrane života. Externý defibrilátor je nainštalovaný vo vestibule školy. Vďaka nemu sme ako škola získali ďalší benefit, a to benefit "BEZPEČNÁ ŠKOLA". Album s fotografiami nájdete TU!

 • Rorátna sv. omša

  Rorátna sv. omša

  Dňa 18.12.2018 sa na našej škole uskutočnila sv. omša v skorých ranných hodinách za svetla sviec. Touto sv. omšou sme si chceli viac uvedomiť podstatu adventného obdobia - SVETLO prichádza osvetliť našu tmu. Po sv. omši nasledovalo občerstvenie, kde sme rovnako vytvorili pekné spoločenstvo, ktoré sa delí s tým, čo má. Fotografie nájdete v galérii.

 • Česko-slovenské Vianoce

  Česko-slovenské Vianoce

  Vo štvrtok 13.12.2018 sa žiaci našich šiestych ročníkov zúčastnili zaujímavého podujatia s názvom Česko-slovenské Vianoce v Ľubovnianskej knižnici. Mgr. Ivana Šipošová, riaditeľka knižnice, ich nielen teoreticky, ale aj prakticky, oboznámila s históriou slávenia týchto krásnych sviatkov a s tradíciami s nimi spojenými. Fotografie nájdete v galérii.

 • „Príď si zatriediť “

  „Príď si zatriediť “

  Kolégium Zelenej školy, ktoré je súčasťou školského parlamentu učí mladších žiakov správne triediť odpad. Príď si zatriediť je názov akcie, ktorú pripravili a zorganizovali žiaci školského parlamentu. Cieľom tohto projektu bolo motivovať žiakov našej školy k dôkladnejšiemu triedeniu odpadu. Dňa 6. 12. 2018 si počas prestávky mohli žiaci zatriediť odpad za malú sladkú odmenu. O triedenie bol skutočne veľký záujem. Album s fotografiami nájdete TU!

 • NOC OČAKÁVANIA

  NOC OČAKÁVANIA

  Aj v tomto roku sa naša škola zapojila do celoslovenskej akcie Noc čítania Biblie. Žiaci 4. ročníka strávili noc  zo 7. na 8. decembra v škole, aby si hlbšie uvedomili zmysel radostného očakávania nášho Ježiša Krista. Prostredníctvom zaujímavých aktivít v skupinkách poznávali starozákonné postavy, ktoré predpovedali príchod Spasiteľa. Taktiež si vychutnali atmosféru pravej židovskej večere.  Vyvrcholením tejto duchovnej akcie bola ranná svätá omša v deň sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Album s fotografiami nájdete TU!

strana:

Fotogaléria