• Novinky a archív

   • Najnovšie

    Novinky

     • Fašiangové prípravy v materskej škole

     • 30. 1. 2023
     • Naša cetka Mara na fašengy už pripravená. Na krásného motýľa sa premenila a všetky detí dňa 15.2.2023 na karneval pozýva. Pre všetkých odkaz od cetky mám: "Tanec, kopec srandy a kreple budú, no len pre tých co v maskách prídu a zaženú nudu".

     • Zimné radovanky

     • 26. 1. 2023
     • Tancovali vločky snehové zimný tanec po dvore.

      Doprava, doľava už ich je plná záhrada.

      V očkách detí radosť svieti, na dvor vybehli, je ich ako smetí.

      Snehuliakov postavili dole kopcom sa šmýkali,

      v zimnej olympiáde rolu športovcov vyskúšali.

      Veľmi sa snažili medailu a sladkú odmenu si zaslúžili.

    • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna
    • Voľné pracovné miesto
     • Voľné pracovné miesto

     • 24. 1. 2023
     • Ponuka pracovného miesta:

      pedagogický asistent

      100% úväzok (zastupovanie počas rodičovskej dovolenky)

         Platové podmienky

      Plat zamestnanca bude zohľadňovať zákon 553/2003 Z. z. a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorými sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

      Vzdelanie

      Vzdelanie podľa Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŠVVsŠ SR 1/2020 Z. z.

      Ďalšie informácie

      Výberový rozhovor sa uskutoční 31. 1. 2023 o 16. 00 hod. v priestoroch ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, Štúrova 3, 064 01 Stará ĽubovňaPracovné miesto je na projekt POP, ktorý sa k 31. 8. 2023 končí.Prosíme uchádzačov, aby si so sebou priniesli životopis a doklad o potrebnom pedagogickom vzdelaní.Uchádzači môžu svoje žiadosti a životopisy priebežne posielať na mailovú adresu riaditel@zscmsl.sk

       

     • 19. Benefičný ples na našej škole

     • 23. 1. 2023
     • Ples sme začali sv. omšou. Plesali sme do rána. 

      Ďakujeme všetkým darcom, ktorí nám pomohli vyskladať skutočne hodnotné ceny do tomboly.

      Predbežný výťažok z benefičného plesu, ktorý poputuje na skvalitnenie priestorov školskej kaplnky je cca. 800 eur.

      Veľmi pekne ďakujeme.

     • Lyžiarsky výcvik 2023

     • 23. 1. 2023
     • Lyžiarskeho výcviku sa zúčastnili žiaci 8.A, 8.B a 7.B triedy. 

      16.01 - 20.01. 2023 absolvovali tieto triedy lyžiarsky výcvik, ktorý sa konal na lyžiarskom stredisku Ski centrum Strachan. Rozdelenie do skupín je podľa schopnosti a zručnosti v lyžovaní. Žiaci boli rozdelení teda do piatich skupín podľa úrovne lyžovania, začiatočníci ( 1 skupina), mierne pokročilí (2 skupiny) a pokročilí (2 skupiny).

      Pokroky bolo vidno každý deň. Naozaj musíme všetkých pochváliť za vzorné správanie a za ich snahu.

   • Kontakt

    • ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda
    • Riaditeľka : +421 917 927 561, riaditel@zscmsl.sk
    • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa
     06401 Stará Ľubovňa
     Slovakia
    • IČO 42088917
    • DIČ 2022878055
    • http://zscmsl.edupage.org/
    • zástupca riaditeľky +421 915 673 741, zastupca@zscmsl.sk
    • Zástupkyňa MŠ: +421 911 874 004, zastupcams@zscmsl.sk
    • Vedúca jedálne: +421 910 672 303, kuchyna@zscmsl.sk
    • Sekretariát: 052 23 884 01, sekretariat@zscmsl.sk
   • Prihlásenie