• Novinky a archív

      • Sv. omša - poďakovanie za úrodu

      • K jeseni neodmysliteľne patrí zber úrody ako bilancia celoročných námah a znamenie Božieho požehnania. Za všetky dary a dobrodenia sa treba vedieť poďakovať - tak to učíme deti už od malička.

       V utorok 20. septembra 2022 sme pri svätej omši ďakovali za tohtoročnú úrodu. Pán kaplán František Janečko posvätil dary zeme, ktoré žiaci naaranžovali do košov a predniesli pred oltár ako ďakovnú obetu.

      • Výstava „Andy Warhol

      • Výstava „Andy Warhol – Ja pochádzam odnikiaľ... “ zaujala aj žiakov 6.B triedy. Žiaci bližšie spoznali Warhola cez artefakty, fotografie, rané diela umelca a diela s náboženskou tematikou.

      • Slávnostné otvorenie školského roka

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 začne 5.9. 2022 svätou omšou o 9:00 hodine v kostole sv. Petra a Pavla v Starej Ľubovni.

       Po jej skončení sa žiaci 1. ročníka s rodičmi presunú pred budovu ZŠ, kde na nich budú čakať triedni učitelia.

       Ostatní žiaci pôjdu z kostola domov. Kto by mal záujem o prihlásenie sa na stravu, môžu sa zároveň prihlásiť v tento deň. 

       Dňa 6.9. 2022 budú na 1. aj 2. stupni triednické hodiny. (1. stupeň - 4. hod a 2. stupeň - 5 hod.) 

       Dňa 7.9. 2022 bude prebiehať normálne vyučovanie. 

       Prosím rodičov, aby pred nástupom do školy otestovali svoje deti a elektronicky vyplnili Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

       Vyhlasenie_o_bezpriznako(2).pdf​​​​​​​

      • COVID-19 opatrenia

      • Vážení rodičia,

       V školskom roku 2022/2023 sa škola riadi dokumentom Ministerstva školstva SR – Zelená otvoreným školám  a rozhodnutím ministra školstva s platnosťou od 1.9.2022.

       Z daného dokumentu vyplýva povinnosť zákonného zástupcu predložiť pri nástupe do školy 5.9.2022 Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Tlačivo nájdete v prílohe príspevku, odporúčame vyplniť tlačivo v elektronickej podobe.

       Izolácia osoby pozitívne testovanej na COVID-19 trvá 5 dní, pokiaľ sa za posledných 24 hodín izolácie klinické príznaky ochorenia. Následne je takáto osoba povinná mať ďalších 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom (žiaci môžu nahradiť respirátor rúškom).

       Rodič môže ospravedlniť svoje dieťa na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní.

        

       PANDEMICKÉ OŠETROVNÉ 

        

       Ďakujeme za porozumenie a s pozdravom