• Novinky a archív

   • Najnovšie

    Novinky

     • Sv. omša - poďakovanie za úrodu

     • 21. 9. 2022
     • K jeseni neodmysliteľne patrí zber úrody ako bilancia celoročných námah a znamenie Božieho požehnania. Za všetky dary a dobrodenia sa treba vedieť poďakovať - tak to učíme deti už od malička.

      V utorok 20. septembra 2022 sme pri svätej omši ďakovali za tohtoročnú úrodu. Pán kaplán František Janečko posvätil dary zeme, ktoré žiaci naaranžovali do košov a predniesli pred oltár ako ďakovnú obetu.

     • Výstava „Andy Warhol

     • 7. 9. 2022
     • Výstava „Andy Warhol – Ja pochádzam odnikiaľ... “ zaujala aj žiakov 6.B triedy. Žiaci bližšie spoznali Warhola cez artefakty, fotografie, rané diela umelca a diela s náboženskou tematikou.

     • Slávnostné otvorenie školského roka

     • 2. 9. 2022
     • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 začne 5.9. 2022 svätou omšou o 9:00 hodine v kostole sv. Petra a Pavla v Starej Ľubovni.

      Po jej skončení sa žiaci 1. ročníka s rodičmi presunú pred budovu ZŠ, kde na nich budú čakať triedni učitelia.

      Ostatní žiaci pôjdu z kostola domov. Kto by mal záujem o prihlásenie sa na stravu, môžu sa zároveň prihlásiť v tento deň. 

      Dňa 6.9. 2022 budú na 1. aj 2. stupni triednické hodiny. (1. stupeň - 4. hod a 2. stupeň - 5 hod.) 

      Dňa 7.9. 2022 bude prebiehať normálne vyučovanie. 

      Prosím rodičov, aby pred nástupom do školy otestovali svoje deti a elektronicky vyplnili Vyhlásenie o bezpríznakovosti.

      Vyhlasenie_o_bezpriznako(2).pdf​​​​​​​

     • COVID-19 opatrenia

     • 2. 9. 2022
     • Vážení rodičia,

      V školskom roku 2022/2023 sa škola riadi dokumentom Ministerstva školstva SR – Zelená otvoreným školám  a rozhodnutím ministra školstva s platnosťou od 1.9.2022.

      Z daného dokumentu vyplýva povinnosť zákonného zástupcu predložiť pri nástupe do školy 5.9.2022 Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Tlačivo nájdete v prílohe príspevku, odporúčame vyplniť tlačivo v elektronickej podobe.

      Izolácia osoby pozitívne testovanej na COVID-19 trvá 5 dní, pokiaľ sa za posledných 24 hodín izolácie klinické príznaky ochorenia. Následne je takáto osoba povinná mať ďalších 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom (žiaci môžu nahradiť respirátor rúškom).

      Rodič môže ospravedlniť svoje dieťa na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní.

       

      PANDEMICKÉ OŠETROVNÉ 

       

      Ďakujeme za porozumenie a s pozdravom

       

    • Kontakt

     • ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda
     • Riaditeľka : +421 917 927 561, riaditel@zscmsl.sk
     • Štúrova 3, 064 01 Stará Ľubovňa
      06401 Stará Ľubovňa
      Slovakia
     • IČO 42088917
     • DIČ 2022878055
     • http://zscmsl.edupage.org/
     • zástupca riaditeľky +421 915 673 741, zastupca@zscmsl.sk
     • Zástupkyňa MŠ: +421 911 874 004, zastupcams@zscmsl.sk
     • Vedúca jedálne: +421 910 672 303, kuchyna@zscmsl.sk
     • Sekretariát: 052 23 884 01, sekretariat@zscmsl.sk
    • Prihlásenie