• Novinky a archív

     • Prevádzka MŠ počas letných mesiacov
      • Prevádzka MŠ počas letných mesiacov

       Riaditeľka Základnej školy s materskou školou sv. Cyrila a Metoda v Starej Ľubovni v zmysle vyhlášky č. 306/2008 o materskej škole upravuje prevádzku materskej školy počas letných mesiacov, ktorá bude :

       JÚL – od 1.7. – do 31.7.2020 bude prevádzka v pavilóne B1 od 630 do 1530 hod.

       AUGUST od 3.8. – do 31.8.2020 bude prevádzka prerušená z dôvodu čerpania dovoleniek, upratovania a dezinfekcie interiéru materskej školy.

       Prevádzka materskej školy bude obnovená  2. 9. 2020 (streda)

        

     • Riaditeľské voľno
      • Riaditeľské voľno

       Riaditeľka  ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda , Štúrova č. 3 v Starej Ľubovni  v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. (podľa § 150 ods. 5) poskytuje riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov žiakom :

       6. – 9. ročníka na dni   25. – 30.júna 2020

       5. ročníka        na dni   26. – 30.júna 2020

       1. – 4. ročníka na dni   29. – 30.júna 2020

                                                                                                                Ing. Monika Maníková, riaditeľka školy

        

        

        

     • Oznam školskej jedálne
      • Oznam školskej jedálne

       Oznamujeme všetkým rodičom a záujemcom o stravovanie pre nový školský rok 2020/21, že od 24.6.2020 je spustené prihlasovanie. 

       Zápisný lístok - prihláška na stravu,  si môžete stiahnúť na stránke školy v záložke školská jedáleň.  Vyplnený zápisný lístok je potrebné doručiť vedúcej ŠJ do konca júna a celý mesiac júl 2020.

     • "DAJME SPOLU GÓL"
      • "DAJME SPOLU GÓL"

       Naša škola sa zapojila v školskom roku 2019/2020 do projektu Dajme spolu gól. Realizátorom projektu je Slovenský futbalový zväz. Cieľom projektu bolo spopularizovať futbal u detí už v predškolskom veku prostredníctvom športovo-pohybových aktivít.

     • Prevádzka od 15.júna 2020
      • Prevádzka od 15.júna 2020

       - dochádzka detí a žiakov je dobrovoľná,

       - je zrušený limit počtov detí a žiakov v triedach,

       - deti a žiaci sa v triedach môžu miešať,

       - ranné meranie teploty dobrovoľné,

       - prevádzka v MŠ je od 630 hod. do 1630 hod.,

       - prevádzka v ŠKD - ranná  645 hod. do 730 hod., poobedňajšia 1130 hod. do 1630 hod.,

       - vyučovanie ZŠ - 1. a 2. ročník od 750 hod. do 1125 hod. a 3. až 5. ročník od 750 hod. do 1220 hod.

                                                         

     • Opäť spolu v MŠ
      • Opäť spolu v MŠ

       Všetci v materskej škole sme verili, že prekonáme stav epidémie a spoločne sa vrátime do našej milej materskej školy. Dňa 1.6.2020 nastal ten veľký deň a deti, aj keď v obmedzenom počte a s prísnymi pravidlami i opatreniami sa stretli s kamarátmi a pani učiteľkami. Prvý týždeň výchovno-vzdelávací proces učiteľky zamerali na oboznámenie a prísne dodržiavanie bezpečnostných opatrení v praktickej forme, ako je nosenie rúška, pravidelne umývanie a dezinfekcia rúk. V triede každé dieťa sedí na stálom mieste, ktoré je označené značkou v dostatočnej vzdialenosti od kamaráta. Dodržiava bezpečnostný odstup pri hre v triede, pri pobyte vonku, pri odpočinku a novinka, deti sa stravujú vo svojich triedach. Prostredníctvom hravých činnosti o koronavíruse sa deti učili napr. pokusom pozorovali ako miznú vírusy vo vode s dezinfekčným prostriedkom, postavičkou päťhlavého draka Korona, každá hlava predstavovala jedno bezpečnostné opatrenie, zo servítky si vytvorili vlastné ruška, naučili sa báseň "Ruško", rozprávku Hanička a Murko a každodenným pobytom na čerstvom vzduchu. Fotografie si pozrite TU.