• Novinky a archív

     • Zmeny od 1.10.2020
      • Zmeny od 1.10.2020

       Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil dňa 29. septembra 2020 nové opatrenie k noseniu rúšok. Opatrením sa sprísňuje povinnosť nosiť rúška napríklad aj v exteriéroch.

       Opatrenie platí od 1. októbra 2020 od 6:00 hod. do odvolania.


       Nosenie rúšok v triedach naďalej nie je povinné pre deti do troch rokov veku, pre deti v interiéri jaslí a materskej školy a pre žiakov prvého stupňa základných škôl v interiéri školy v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Deti nosenie rúšok ťažšie znášajú; ak ho však budú na tvári akceptovať, jeho nosenie sa odporúča.


       Výnimky z nosenia rúšok majú aj žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím či závažnými poruchami autistického spektra. K žiakom s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a kožnými ochoreniami tváre, ktorým by nosenie rúška dlhší čas mohlo spôsobovať záťaž, sa bude pristupovať individuálne, najvhodnejšie po konzultácii s ošetrujúcim lekárom.

     • Zmeny od 16.9.2020
      • Zmeny od 16.9.2020

       Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil dňa 14. septembra 2020 nové opatrenie k noseniu rúšok. Opatrením sa predlžuje povinnosť nosiť rúška na školách do 1. októbra 2020 za inak nezmenených pravidiel.

       Povinnosť preventívneho nosenia rúšok platí od 14. septembra 2020 od 18:00 hod. do 1. októbra 2020 pre pedagógov a odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) a žiakov druhého stupňa základných škôl v rámci vyučovania.Nosenie rúšok v triedach nie je povinné pre mladšie deti, teda tie, ktoré navštevujú predškolské zariadenia a prvý stupeň základných škôl (ide o ucelený a nemeniaci sa kolektív; deti nosenie rúšok ťažšie znášajú; ak ho však budú na tvári akceptovať, jeho nosenie vysoko odporúčame !).Nosenie rúšok je povinné aj pre pedagógov, odborných zamestnancov a všetkých žiakov v interiérových priestoroch s výnimkou času potrebného na konzumáciu jedál a nápojov.

       Výnimky z nosenia rúšok majú žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím. K žiakom s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a kožnými ochoreniami tváre, ktorým by nosenie rúška dlhší čas mohlo spôsobovať záťaž, sa bude pristupovať individuálne, najvhodnejšie po konzultácii s ošetrujúcim lekárom.

     • Stretnutie so známou etnologičkou
      • Stretnutie so známou etnologičkou

       9. septembra sa naši ôsmaci z 8.A v ľubovnianskej knižnici stretli s jednou z najznámejších slovenských etnologičiek Mgr. Katarínou Nádaskou PhD. Zanietená popularizátorka etnológie, etnografie i histórie počas  prednášky porozprávala množstvo zaujímavostí nielen z histórie, etnológie, ale aj z vlastného etnografického výskumu v rôznych častiach Slovenska.

     • PRVÝ DEŇ V ŠKOLE
      • PRVÝ DEŇ V ŠKOLE

       Po mesiacoch domáceho vyučovania a prázdnin sme sa stretli opäť v škole. Prvý deň bol netradičný, bez oficiálneho otvorenia školského roka. Deťom sme merali teplotu a dezinfikovali ruky. Pani riaditeľka sa prihovorila k žiakom prostredníctvom školského rozhlasu. Špeciálny deň to bol hlavne pre našich prváčikov, ktorí si prvýkrát sadli do školských lavíc (fotky z ich prvého dňa nájdete TU).