• Novinky a archív

     • ADVENT - čas prípravy na príchod Pána
      • ADVENT - čas prípravy na príchod Pána

      • Dnes 30.11.2020 sme zapálili prvú sviečku na našom adventnom venci  v škole. Adventný čas je tohto roku nezvyčajný. Nepožehnali sme naše adventné vence do tried na svätej omši ako každý rok. Žiaci 2.stupňa sa vzdelávajú dištančne z domu. Viacerí učitelia pracujú z domu a nemôžeme spoločne prežívať čas prípravy na príchod Pána.

       Nech je tento čas chvíľou, aby sme začali rozpoznávať pravé hodnoty. Očistime si svoju pamäť, buďme bdelí a obráťme sa.

       Kedy už, ak nie teraz?

     • iBobor 2019 - vyhodnotenie
      • iBobor 2019 - vyhodnotenie

      • V dňoch 10.11.2020 až 16.11.2020 sa žiaci našej školy zúčastnili medzinárodnej informatickej súťaže iBobor. Na Slovensku sa do súťaže v ôsmich kategóriách zapojilo 55 064 žiakov. Úspešnými riešiteľmi z našej školy sú: BOBRÍK - Tadeáš Chobor (IV.A, percentil 100), Samuel Kmeč (IV.B, percentil 75) a Miriam Pekárová-Hudáková (IV.B, percentil 65), BENJAMÍN - Júlia Arendáčová (VII.A - percentil 83), KADET -  Daniel Kuruc a Dávid Kuruc (VIII.A, percentil 95), Filip Novák (IX.B, percentil 95) a Elia Arendáčová (IX.A, percentil 94). Podrobnejšie informácie o súťaži a tiež ukážky úloh z predchádzajúcich ročníkov nájdete na webovej stránke www.ibobor.sk. Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť.

     • Obnovenie prevádzky v MŠ od 10.11.2020
      • Obnovenie prevádzky v MŠ od 10.11.2020

      • V utorok 10.11.2020 obnovujeme prevádzku v materskej škole v plnom rozsahu. Zákonný zástupca je povinný doložiť Vyhlásenie o bezinfekčnosti (nové tlačivo - na stiahnutie TU). Bez potvrdenia nebude Vášmu dieťaťu umožnený ráno vstup do materskej školy.

       Naďalej platia všetky opatrenia t.j.:

       • do MŠ dieťa privádza len jeden zákonný zástupca.

       Dôrazne upozorňujeme, že je zakázané vstupovať do MŠ so súrodencom dieťaťa!

       • do materskej školy nemôže vstúpiť zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimkeZároveň nemôže do materskej  školy umiestniť ani dieťa na najbližších 10 dní.
     • Obnovenie vyučovania od 10.11.2020
      • Obnovenie vyučovania od 10.11.2020

      • V utorok 10.11.2020 obnovujeme výchovno – vzdelávací proces na 1.stupni základnej školy v plnom rozsahu. Zákonný zástupca je povinný doložiť Vyhlásenie o bezinfekčnosti (nové tlačivo - na stiahnutie TU). Bez potvrdenia nebude Vášmu dieťaťu umožnený ráno vstup  do školy.

       Naďalej platia všetky opatrenia t.j. do školy nemôže vstúpiť zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke.  Zároveň nemôže do školy nastúpiť ani žiak a zákonný zástupca ho musí z vyučovania ospravedlniť (5 dní ZZ a viac ako 5 dní už lekár).

       Zároveň Vás prosíme, aby ste odhlásili Vaše dieťa zo stravy ak 10.11.2020 nenastúpi do školy najneskôr do utorka 10.11.2020 do 730 hod.

     • Dezinfekcia priestorov
      • Dezinfekcia priestorov

      • Príprava na obnovenie vyučovania je v plnom prúde. Dnes sme vydezinfikovali všetky priestory školy. Keď všetko dobre dopadne po víkendovom celoplošnom testovaní stretneme sa v utorok 10.11.2020.

       Už sa tešíme na všetkých žiakov.

     • Oznam pre rodičov žiakov 1. - 4. ročníka základnej školy
      • Oznam pre rodičov žiakov 1. - 4. ročníka základnej školy

      • Na základe rozhodnutia RÚVZ v Starej Ľubovni a súhlasom zriaďovateľa školy - Biskupský úrad Spišská kapitula, Spišské Podhradie, Vám týmto oznamujeme, že riaditeľka prerušuje výchovno - vzdelávací proces žiakom 1. stupňa (1.- 4.ročník) v dňoch 3. 11.2020 – 9.11.2020 (vrátane) z organizačných dôvodov – karanténa v školskej kuchyni z dôvodu rozšíreného ochorenia COVID-19.

       Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou.

       V tomto období je prerušená činnosť v Školskom klube detí a všetci žiaci sú odhlásení z obeda. Nové informácie budú zverejnené na stránke školy a cez aplikáciu Edupage.

     • Oznam pre rodičov materskej školy
      • Oznam pre rodičov materskej školy

      • Na základe rozhodnutia RÚVZ v Starej Ľubovni a súhlasom zriaďovateľa školy - Biskupský úrad Spišská kapitula, Spišské Podhradie, Vám týmto oznamujeme, že riaditeľka prerušuje prevádzku v materskej škole  v dňoch 3. 11.2020 – 9.11.2020 (vrátane) z organizačných dôvodov – karanténa v školskej kuchyni z dôvodu rozšíreného ochorenia COVID-19.

        Nové informácie budú zverejnené na stránke školy a cez aplikáciu Edupage.