• Novinky a archív

     • Na gazdovskom dvore
      • Na gazdovskom dvore

       Týždenná podtéma, Na gazdovskom dvore, deti veľmi zaujala. Dôvod je prostý, skoro každé dieťa má doma nejaké to zvieratko o ktoré sa stará, ba dokonca máme deti, ktorých rodičia sú farmári. Bez problémov pomenovali dospelé jedince a ich mláďatá v hre Farmárka včielka a stratené mláďatká. Nakreslili svoje obľúbené domáce zvieratko. Na Deň mlieka sa oboznámili s profesiou dojička a učili sa dojiť kravu. Staršie deti dojili kravu Milku a mladšie Eličku. Prostredníctvom vzdelávacieho interaktívneho programu - Objav mlieko s kamarátkou kravičkou Eličkou, deti spoznali ich život a úžitok pre človeka. Škoda, že pandemická situácia nám nedovolila zorganizovať výlet  na niektorú farmu, lebo zážitkové učenie je jedna z najúčinnejších foriem učenia sa. Fotogradie si pozrite TU.

     • Noemova Archa
      • Noemova Archa

       Deti materskej školy prostredníctvom aktivít spoznávali biblický príbeh o Noemovi a stavbe korábu. Dozvedeli sa príčinu potopy, spoznali aké zvieratka Noe zachránil, mladšie deti zvieratka si vyfarbili. Napodobňovali prírodný úkaz dážď, búrku, o búrke sa naučili peknú biblickú ukazovačku - "Keď na mori zúri búrka". Staršie deti sa zahrali na stavbárov lodí a podľa nákresu postavili koráb z veľkých plastových stavebníc, mladšie z kociek z farebného papiera. Predškoláci získané vedomosti a poznatky vyjadrili kresbou. Fotografie si pozrite TU.

     • E-Testovanie 5 2021
      • E-Testovanie 5 2021

       Naša škola je zapojená do národného projektu "Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ s využitím elektronického testovania"V období od 26. mája do 28. mája 2021 žiaci 5.A a 5.B absolvovali elektronické testovanie vedomostí žiakov 5. ročníka základných škôl z matematiky a zo slovenského jazyka a literatúry. Testy poskytnú učiteľom spätnú väzbu o úrovni vedomostí a zručností žiakov, ktoré si osvojili v procese dištančného vzdelávania. E-testovanie je moderný spôsob testovania, kde žiaci dostanú hodnotenie hneď po absolvovaní testov. Fotografie si pozrite TU.

      • DEŇ MATIEK

       Milé naše mamky, mamičky, mamy.

       K sviatku "Dňa matiek",  všetkým mamičkám deti triedy sv. Jozefa posielajú hudobný pozdrav, ktorým tlmočia vyznanie lásky a vďaku za život.