• Novinky a archív

     • Riaditeľské voľno
      • Riaditeľské voľno

       Riaditeľka  ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda, Štúrova č. 3 v Starej Ľubovni  v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. (podľa §  150 ods. 5) poskytuje žiakom základnej školy na deň 30. júna 2021 (streda) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.  

       Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke školská jedáleň pre žiakov základnej školy a ani školský klub detí pri ZŠ s MŠ sv. Cyrila  Metoda v Starej Ľubovni. 

            Dňa 1.júla 2021 začínajú letné prázdniny. Vyučovanie bude pokračovať 2. septembra 2021 (štvrtok).

        

        

     • Patróni
      • Patróni

       Na štvrtok 24. júna 2021 si žiaci 9.B pripravili milé podujatie pre prvákov. Na jeho začiatku im dievčatá predviedli cup dance, po ktorom nasledovala rozprávka o Kubkovi a jeho kamarátoch, ktorí hrali futbal. Následne v trojiciach, ktoré pozostávali z dvoch prvákov a jedného deviataka, vypracovali pracovný list nadväzujúci na predchádzajúci text, deviataci si zasúťažili v „koníčkovaní“ a spoluprácu s prvákmi si vyskúšali aj v prihrávaní lopty. Pekné predpoludnie uzavreli naši najstarší a najmladší žiaci tancom a spevom pesničky Ja som žabka... Fotografie si môžete pozrieť kliknutím sem.

     • Keď semafor zabliká
      • Keď semafor zabliká

       Týždenná podtema, Keď semafor zabliká bola zameraná na dopravu ako celok. Deti poznávali rôzne dopravné prostriedky tie súčasné, ale aj dávnej vojenskej histórie, ktoré videli  priamo pri exkurzii expozície M. Strenku. Spoznávali základné dopravné značky, priamo na vychádzke ulicou, v námetových hrách na dopravu. Predškoláci si vymysleli a nakreslili netradičné žartovné dopravné  značky. Deti zážitkovým učením sa učili ako prechádzať cez ulicu, ako sa správať v autobuse cestou na Ľubovniansky hrad a v role chodca. Ako sa správať v role cyklistu, kolobežkára, policajta realizovali v aktivite, deň na kolesách. Za bezpečnú a disciplinovanú jazdu každy cyklista a kolobežkár dostal detský preukaz cyklistu. Mladšie deti sa priamo stretli s pánom policajtom, videli aké dopravné dopravné prostriedky používajú a čo všetko sa nachádza v policajných vozidlách. Predškoláci si vyrobili čiapku policajta, ktorý riadí dopravu a na otázku, kto by sa chcel stať policajtom, aj keď je to práca veľmi zodpovedná a nebezpečná, pár detských rúk sa prihlásilo. Deti prežili aktívny dopravný týždeň, ktorý v nich zanechal množstvo nádherných zážitkov, radosť, pocit spokojnosti a možno aj nezodpovedané otázky. Fotografie si pozrite TU.

     • Detský letný štafetový kros
      • Detský letný štafetový kros

       Po  dlhšej dobe sa naši malí atléti opäť zúčastnili športovej súťaže v  Prešove. Súťaž „štafetový kros“  organizoval  slovenský atletický zväz pre deti  v dvoch kategóriách dňa 11.06. 2021. Našu školu reprezentovali tri družstvá (12 žiakov) roč. narodenia 2010 -2012. V konkurencii 10 družstiev  sme získali krásne dve umiestnenia, 2. a 3. miesto. Deti boli ocenené diplomom a vecnými cenami.

       Družstvo A (Kasperkevič Šimon -5.A, Kormaníková Michaela -5.B, Kupec Timothy - 4.B, Zentková Simona – 5.B)  - 2. miesto.

       Družstvo B (Györi Radovan -5.B, Repková Nina- 5.A, Štellmach Juraj -4.B, Janíčková Miriam -5.A) - bez umiestnenia.

       Družstvo C (Andrejka Matej – 2.B, Štellmachová Zuzana - 4.B, Štellmach Matej -2.B,  Pekárová Hudáková Miriam - 4.B)  - 3. miesto.

       Za úspešnú reprezentáciu školy všetkým ďakujeme !!! Fotografie si pozrite TU.

     • Týždeň detskej radosti
      • Týždeň detskej radosti

       Týždeň od 31. 5. do 4.6.2021 deti materskej školy mali naplnený veselými aktivitami. Celý týždeň si nosili vlastné hračky, samozrejme každý deň inú. Navzájom si ich vymieňali a tak upevňovali kamarátske vzťahy. Deň detí, mladšie deti oslávili najprv v triede vstupom do rozprávky. Staršie, riešili rôzne veselé interaktívne hry. V každej triede si deti pochutnali na pripravených dobrotách od učiteliek alebo mamičiek. Po hrách čakala ich spoločná diskotéka na školskom dvore. V stredu k nám zavítalo divadlo Babadlo s veselými bájkami - Ako sova líške bájky čítala. Vo štvrtok deti boli na krátkej turistickej vychádzke pri rieke Jakubianka alebo Poprad. Staršie deti mali športový deň na školskom dvore a zároveň boli divákmi aktivity špeciálnej základnej školy - cvičenie policajtov so psami. Záver týždňa sme oslávili tanečne, disco-párty s ujom Ľubom. Bol to týždeň hier, smiechu, zábavy a tanca. Každé dieťa si vybralo to, čo ho najviac oslovilo a prinieslo mu zábavu, radosť a nové zážitky. Fotografie si pozrite TU.

     • Vyhodnotenie okresného kola matematickej Pytagoriády
      • Vyhodnotenie okresného kola matematickej Pytagoriády

       Šikovnosť a bystrosť žiakov sa opäť ukázala aj na okresnom kole Pytagoriády. V dňoch 13. a 14. apríla 2021 sa uskutočnilo okresné kolo Pytagoriády. Do tejto súťaže sa online zapojili 11 úspešní riešitelia školského kola. Usilovná a dôsledná príprava priniesla svoje ovocie v podobe 5 úspešných riešiteľov:  Jakub Jančišin (3.B), Tadeáš Chobor (4.A), Filip Kafka (4.B), Dávid Kuruc a Daniel Kuruc (8.A). Všetkým súťažiacim ďakujeme za reprezentáciu školy a úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme.

     • VÝNIMOČNÝ DARČEK PRE VŠETKY DETI
      • VÝNIMOČNÝ DARČEK PRE VŠETKY DETI

       Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky spojilo sily s Ministerstvom školstva pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, aby prekvapili každé dieťa na Slovensku, bez ohľadu na to, z akého prostredia prichádza. Spoločne s troma štátnymi umeleckými inštitúciami pripravili online projekciu svojich predstavení a moderovaných koncertov. Sledovať ich je možné zadarmo.

       🤩 Na online linkoch vytvorených danými inštitúciami špeciálne pre túto príležitosť bude 1. júna 2021 od 11. hodiny prístupný určený umelecký program pre deti. Následne od 12. hodiny si už bude možné kedykoľvek počas zvyšku dňa kliknúť na dané linky a ľubovoľne si tieto programy pozrieť.

       🎭 Slovenské národné divadlo uvedie činohernú hudobnú rozprávku Pavla Dobšinského Mechúrik-Koščúrik v úprave a réžii Juraja Bielika a Antona Korenčiho.

       Odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=xvm7VaT3Xno

        

       🎼 Štátny komorný orchester Žilina odohrá skrátenú verziu známej opery Wolfganga Amadea Mozarta Bastien a Bastienka pod taktovkou dirigenta Daniela Simandla s obľúbeným moderátorom Martinom Vanekom a s áriami preloženými do slovenčiny.

       Odkaz: https://youtu.be/FaANr2m8J70

       https://www.facebook.com/skozilina

        

       🎨 A Slovenská filharmónia prinesie orchestrálnu suitu Modesta Petroviča Musorgského Obrázky z výstavy pod taktovkou dirigenta Lukáša Pohůnka a s obľúbeným moderátorom Martinom Vanekom.

       Odkaz: https://stream.filharmonia.sk/video/?v=KS202106011100

       https://www.facebook.com/SlovakPhilharmonic