• Novinky a archív

      • Oznam pre zamestnaných rodičov

        

       Oznam pre zamestnaných rodičov detí a žiakov, ktorí dovŕšili 6 rokov veku a nedovŕšili 15 rokov veku.

       Vážení rodičia, ak máte záujem o dotáciu na stravu 1,30 eur/na jeden odstravovaný deň na školský rok  2021/2022, prosíme, aby ste doložili čestné vyhlásenie, že nebude na toto dieťa uplatnený nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa podľa § 52zzj ods. 2 písm. c)/ § 33 ods. 1 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

       Čestné vyhlásenie je potrebné doručiť poštou alebo osobne do 31. 7. 2021. (poštová schránka dočasne umiestnená na vchode do MŠ)

       V prípade, že nám čestné vyhlásenie nebude doručené, budeme to považovať, že nemáte záujem si dotáciu na stravu uplatniť.

        

       V prílohe: Čestné vyhlásenie

        

     • Rozlúčka predškolákov
      • Rozlúčka predškolákov

       Ľavá, pravá, ľavá, pravá, pomaličky kráčam,

       moje líčko ružové malá slza zmáča.

       Posledný krát so škôlkármi zahrám sa a zaspievam,

       mám šesť rokov, škola volá.

       Dovidenia. Odchádzam.

       V pondelok 28.6.2021 znela rozlúčková báseň a pieseň v materskej škole v každej triede. Pýtate sa prečo? Odpoviem vám stručne: predškoláci triedy sv. Jozefa a sv. Kataríny sa lúčili s kamarátmi. Spievali a recitovali o tom, že v septembri ich v materskej škole už nenájdu, lebo budú školáci. Za starostlivosť poďakovali tetám upratovačkám, tetam kuchárkam a pani riaditeľke. Potom v triede ich čakal slávnostne prestretý stôl a nádherná rozlúčková torta, ktorú im dala upiecť pani uč. Židová, ktorá momentálne sa stará o svoje bábätko. Torta bola vynikajúca, neostal ani kúsok do zásoby. V utorok sme sa vybrali na zmrzlinu a v stredu na piknik k rieke Jakubianka. Slniečko sa nás usmievalo, hrialo naše srdiečka aby neboli smutné a pripomenulo nám, že aj keď sa niečo končí, v srdciach nám zostanú krásne spomienky zložené z huncúctiev, vtipných výrokov, nekonečných objatí a každodenných usmevov. Fotografie si pozrite TU.

     • Na slovíčko pán policajt
      • Na slovíčko pán policajt

       V piatok 25.6.2021 do materskej školy zavítal pán policajt Milan. Vtipným spôsobom prezentoval pravidlá súvisiace s cestnou premávkou. Rozprával deťom aké základné pravidlá majú poznať a dodržiavať ako účastníci cestnej premávky týkajúce sa chodcov, cyklistov, kolobežkárov a korčuliarov. Deti ho zahrnuli množstvom otázok, rozprávali vlastné zážitky, ktoré sa im stali pri bicyklovaní a kolobežkovaní. Ujo Milan ich pochválil za poznatky, ktoré majú v oblasti dopravy, poznali dopravné značky, aké vybavenie má mať bicykel a cyklista, poznali čo je to semafor pre autá, pre chodcov a ktorá farba čo znamená. Fotografie si pozrite TU.