• Novinky a archív

      • Slávnostný začiatok školského roka

      • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 bude 2. septembra 2021 o 9:30 pred budovou školy. Po slávnostnej časti pôjdu žiaci prvých ročníkov v sprievode svojich rodičov do tried. Ostatní žiaci pôjdu do tried bez doprovodu rodičov. 

      • Dôležitý oznam pre rodičov žiakov a zamestnancov školy ! ! !

      • Prosíme všetkých rodičov a taktiež aj zamestnancov školy, aby dňa 2.9.2021 neotáčali a neparkovali svoje autá v areáli školy a v jej blízkosti z dôvodu slávnostného otvorenia nového školského roka, ktoré budú prebiehať v areáli školy. Odporúčame preto využiť možnosť parkoviska pri športovej hale alebo na iných parkovacích miestach.

       Ďakujeme! 

        

      • Zisťovanie záujmu o domáce samotesty - do 25.08. 2021 23:50.

      • Milí rodičia,

        

       V súvislosti so začatím nového školského roka 2021/22 v záujme zabezpečenia ochrany života a zdravia na školách počas pandémie COVID - 19 sú pre žiakov základných a stredných škôl a špeciálnych škôl, ktorí prejavia záujem, k dispozícii antigénové samotesty na domáce použitie. Možnosť antigénového samotestovania v domácom prostredí môžu využiť všetci žiaci - aj zaočkovaní a aj tí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Zámerom MšVVaŠ SR je umožniť žiakom základných a stredných škôl a špeciálnych škôl vykonať antigénové samotestovanie v domácom prostredí dvakrát týždenne počas ďalšej nadchádzajúcej vlny pandémie COVID-19. 

        

       Záujem je potrebné nahlásiť na email (zscmslspes@gmail.com) do 25.8.2021 23:50 hod.