• Novinky a archív

      • Vitajte v škôlke

      • Mesiac september zaklopal na bránu a materská škola sa zaplnila množstvom usmiatych detí, ale aj detí so slzičkami na krajíčku. Tie čo sa usmievali, prostredie materskej školy dobré poznali a tešili sa na kamarátov, učiteľky a na všetko nové čo ich čaká.

       Po niekoľkých týždňoch chválime aj detí so slzičkami, ktoré ešte trošku ráno, prelejú pár sĺz, keď sa lúčia s maminou. Aj ony sa tešia na hry v triede, kamarátov a na prekvapenia, ktoré im každý deň pripravia pani učiteľky. Staršie detí, okrem prostredia v materskej škole a blízkom okolí, poznávali aj dominanty mesta a prírodné krásy. 

       Vitajte všetci, veľkí aj maličkí, tešíme sa na vaše usmiate tváričky.

      • Biela pastelka

      • 24.9.2021 sme sa aj my v duchu hesla "Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!" rozhodli zapojiť do pomoci pre nevidiacich a slabozrakých, preto sa uskutoční zbierka pod názvom "Biela pastelka."

      • Plody práce našich rúk

      • Milí žiaci, rodičia, učitelia a priatelia.

        

       Vytvorte jesennú dekoráciu z plodov zeme, doneste ju  do školy na výstavu  PLODY PRÁCE NAŠICH RÚK  dňa 27. 9. 2021 (pondelok).

       Zapojiť sa môže každý:

       žiak s rodičom, skupiny spolužiakov, trieda so svojím učiteľom.

       30. 9. 2021 (štvrtok) budeme počas slávnostného požehnania darov zeme ĎAKOVAŤ Pánu Bohu.

       Na vaše výtvory sa tešíme.

        

      • Informácia pre rodičov detí v MŠ

      • Vážení rodičia, 

       prosíme, aby ste na začiatku každého týždňa dokladali Prehlásenie o bezpríznakovosti Vášho dieťaťa.

       Zároveň Vás prosíme, aby ste hlásili chýbanie Vašich detí triednym učiteľkám. Môžete tak urobiť mailom, telefonicky, sms - správou. Zjednoduší nám to organizovanie a zabezpečovanie chodu Materskej školy. 

      • Výnimky z nosenia respirátora

      • Vážení rodičia žiakov základnej školy.

       Od zajtra (pondelok 20. 9. 2021) sa náš okres stáva červeným okresom v rámci Covid automatu.

       Náš školský semafor je aktuálne oranžový. Máme zatvorenú jednu triedu, v ktorej vyučujeme dištančne. 

       V červenej farbe je povinné nosenie respirátora v interiéri a rúška v exteriéri na hromadných podujatiach pre vzdialenosť menšiu než 2 m.

       Chceme Vás informovať o tom, že podľa platných nariadení

       - žiaci v škole a v školskom zariadení,

       - pedagogickí zamestnanci v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu

       majú výnimku z nosenia respirátora

        

       Žiaci v škole sú povinní mať prekryté horné dýchacie cesty. (postačuje rúško)

       Prosíme, aby ste svoje deti opäť poučili o zásadách ROR.

       Ak žiak preruší svoju dochádzku do školy na tri a viac dní (vrátane víkendov), rodič musí pri nástupe žiaka do základnej školy predložiť Prehlásenie o bezpríznakovosti. Môže tak urobiť aj cez Edupage. 

       ďakujeme 

        

      • Samotesty sú pripravené na vyzdvihnutie.

      • Vážení rodičia, venujte pozornosť tomuto oznamu.

       Tí z vás, ktorí pre svoje deti objednali samotesty, môžu si ich prísť vyzdvihnúť. 

       Záujem o testy prevýšil očakávania. Zatiaľ sme na každého žiaka, ktorý má testy objednané, dostali 5 ks. 

       Je nevyhnutné, aby po testy do školy prišiel rodič.

        

       Čas distribúcie testov rodičom: 

       Pondelok   20. 9. 2021          13. 00 hod. - 15. 30 hod.

       Utorok        21. 9. 2021          13. 00 hod. - 15. 30 hod.

       Streda        22. 9. 2021          15. 30 hod. - 16. 00 hod. 

       Miesto distribúcie testov:

       priestory základnej školy

        

      • 14. 9. 2021

      • riaditeľské voľno a prerušenie prevádzky

       Vážení rodičia,

       pri príležitosti návštevy Svätého Otca Františka budú mať žiaci základnej školy

       dňa 14. 9. 2021 riaditeľské voľno.

       V tento deň bude prerušená aj prevádzka materskej školy

       Všetci si želáme, aby nás návšteva vzácneho hosťa inšpirovala a posilnila vo viere.